Zamulony laptop


(Dariuszbednarczyk) #1

bardzo prosze o pomoc - od dwóch dni ma strasznie zamulony laptop - pobór procesora 99%


(deFco247) #2

Który dokładnie proces tak zużywa procesor?

Pokaż logi OTL, GMER oraz SREng.

(Na Windows Vista i 7 uruchamiamy programy z menu Uruchom jako Administrator... )

W OTL ustaw Processes na All i klikasz Run Scan.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.


(Dariuszbednarczyk) #3

w chwili obecnej ucichł - wmiprvse.exe wcześniej wyłączałem proces i działa tak około 30 minut a potem od nowa muli

-- Dodane 06.11.2009 (Pt) 22:23 --

at 21:49:55, on 2009-11-06

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exeLogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Forefront\Client Security\Client\Antimalware\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\System32\setrysvc.exe

C:\WINDOWS\System32\semwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\WINDOWS\system32\semwltray.exe

C:\Program Files\Microsoft Forefront\Client Security\Client\Antimalware\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\Microsoft Forefront\Client Security\Client\SSA\FcsSas.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

C:\WINDOWS\system32\CCM\CLICOMP\RemCtrl\Wuser32.exe

C:\WINDOWS\system32\CCM\CcmExec.exe

C:\Program Files\Microsoft Forefront\Client Security\Client\Microsoft Operations Manager 2005\MOMService.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM..\Run: [PSQLLauncher] "C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\launcher.exe" /startup

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\semwltray

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service] "C:\Program Files\Microsoft Forefront\Client Security\Client\Antimalware\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKLM..\Policies\Explorer\Run: [1] \biuro\bginfo\komunikat1.vbs

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi ... xdm185YYPL

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocach ... .0.1.1.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 9089007428

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 6638916031

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl.sun.com/webapps/download/ ... leId=26688

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.nullsoft.com/nsv/embed/nsvplayx_vp3_mp3.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GameDesire Soccer) - http://cached.gamedesire.com/g_bin/pl/s ... 0_0_20.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = prsa.pl

O17 - HKLM\Software..\Telephony: DomainName = prsa.pl

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = prsa.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = prsa.pl

O23 - Service: Atheros Configuration Service (acs) - Atheros - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Sony Ericsson Wireless LAN Tray Service (setrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\setrysvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

--

End of file - 6824 bytes


(deFco247) #4

Wstawiłeś log, którego akurat nie chcę i do tego jego treść wkleiłeś na forum... :?

Pokaż logi OTL, GMER oraz SREng.

(Na Windows Vista i 7 uruchamiamy programy z menu Uruchom jako Administrator... )

W OTL ustaw Processes na All i klikasz Run Scan.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.


(Dariuszbednarczyk) #5

podczas skanowania w GMER restartuje się laptop


(deFco247) #6

Odznacz Urządzenia oraz Pliki.


(Dariuszbednarczyk) #7

http://wklej.org/id/197489/

-- Dodane 06.11.2009 (Pt) 23:42 --

GMER za chwilę właśnie się skanuje

-- Dodane 06.11.2009 (Pt) 23:47 --

http://wklej.org/id/197495/


(deFco247) #8

Wstaw jeszcze log OTL, bo to nim się będzie głównie usuwało, o ile coś będzie...

W OTL-u przestaw Processes na All.

Przed kliknięciem Run Scan w białe dolne okno Custom Scans/Fixes wklej:


(Dariuszbednarczyk) #9

http://wklej.org/id/197512/

-- Dodane 07.11.2009 (So) 0:18 --

http://wklej.org/id/197514/


(deFco247) #10

Uruchom SREng -> System Repair -> zakładka Browser Addons -> odszukaj i usuń:

Poza tym w logach nic nie widzę.

W OTL kliknij CleanUp oraz zastosuj TFC.

Wykonaj pełny skan Malwarebytes' Anti-Malware - znalezione obiekty usuń.

Gdy będą wirusy pokaż raport.

Wyczyść rejestr i dysk CCleaner.

Usuń zbędniki z autostartu.

Sprawdź też: optymalizacja-odchudzanie-windowsa-opis-krok-kroku-t76580.html

http://www.searchengines.pl/Optymalizac ... t5989.html

http://www.searchengines.pl/Services-Us ... t7723.html


(Dariuszbednarczyk) #11

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Wersja bazy definicji: 3112

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3

2009-11-06 23:17:24

mbam-log-2009-11-06 (23-17-24).txt

Typ skanowania: Szybkie skanowanie

Przeskanowane obiekty: 102696

Upłynęło: 6 minute(s), 53 second(s)

Zainfekowane procesy w pamięci: 0

Zainfekowane moduły pamięci: 0

Zainfekowane klucze rejestru: 22

Zainfekowane wartości rejestru: 2

Zainfekowane pliki rejestru: 0

Zainfekowane foldery: 8

Zainfekowane pliki: 6

Zainfekowane procesy w pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane moduły pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane klucze rejestru:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{2e9937fc-cf2f-4f56-af54-5a6a3dd375cc} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{cf54be1c-9359-4395-8533-1657cf209cfe} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{147a976f-eee1-4377-8ea7-4716e4cdd239} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{a4730ebe-43a6-443e-9776-36915d323ad3} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib{d518921a-4a03-425e-9873-b9a71756821e} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{59c7fc09-1c83-4648-b3e6-003d2bbc7481} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{68af847f-6e91-45dd-9b68-d6a12c30e5d7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{9170b96c-28d4-4626-8358-27e6caeef907} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{d1a71fa0-ff48-48dd-9b6d-7a13a3e42127} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{ddb1968e-ead6-40fd-8dae-ff14757f60c7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{f138d901-86f0-4383-99b6-9cdd406036da} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FocusInteractive (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowane wartości rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&Search(default) (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\1 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowane pliki rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane foldery:

C:\Program Files\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowane pliki:

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\0090D516.urr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search3 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\setting2.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\admin\results.txt (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

-- Dodane 11.11.2009 (Śr) 14:36 --

oczywiście wszystko trafilo do kwarantanny - laptop jest już ok :slight_smile:

Gdy w OTIS zrobilem clan up - zrestartował się i pozostawil na pulpicie cztery pliki - rozumiem że tak być powinno ( co z nimi zrobić ?)

-- Dodane 11.11.2009 (Śr) 14:36 --

oczywiście wszystko trafilo do kwarantanny - laptop jest już ok :slight_smile:

Gdy w OTIS zrobilem clan up - zrestartował się i pozostawil na pulpicie cztery pliki - rozumiem że tak być powinno ( co z nimi zrobić ?)


(deFco247) #12

Same reklamiarskie śmieci.

Poprawiło się?

Wykonałeś optymalizację?

Panel Sterowania -> Opcje folderów -> zakładka Widok -> zaznacz Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego.


(Dariuszbednarczyk) #13

wszystko jest po stremu czyli chodzi normalnie i nie wiesza się - zaraz wezmę się za optymalizację i dzięki za pomoc