Zamulony windows + dziwna praca HDD | +Logi


(Neon 88) #1

Problem jak w temacie. Do tego zastanawia mnie dziwne czytanie dysku twardego. Czasami pracuje w tle, gdy nie wykonywane są żadne operacje. Powoduje to nierzadkie przywieszki.

Hijackthis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:11, on 2007-09-11

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\xxxxxx\Pulpit\RefreshLock.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\xxxxxx\Pulpit\Programy\hijackthis\hijackthis.com


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RefreshLock] C:\Documents and Settings\xxxxxx\Pulpit\RefreshLock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_30.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2C120958-149C-4FA4-B0C2-6D070F3D20B9}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7535FBD8-C1EC-4A9B-ABEA-00E6D094490F}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2C120958-149C-4FA4-B0C2-6D070F3D20B9}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2C120958-149C-4FA4-B0C2-6D070F3D20B9}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Programy\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

ComboFix

ComboFix 07-06-21.3 - C:\Documents and Settings\xxxxxx\Pulpit\Programy\czysciochy\ComboFix.exe

"xxxxxx" - 2007-09-11 12:20:16 NTFS  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-11 to 2007-09-11 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-09-10 18:07	
[b]Silent Runners[/b]

[code] "Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "RefreshLock" = "C:\Documents and Settings\xxxxxx\Pulpit\RefreshLock.exe" ["Gregory Maynard-Hoare"] "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize" [MS] "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" \InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" = "NOD32 Context Menu Shell Extension" -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data] "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\WinRAR3.41\rarext.dll" [null data] "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów" -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = "PDF Column Info" -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ NOD32 Context Menu Shell Extension(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\WinRAR3.41\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\WinRAR3.41\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ NOD32 Context Menu Shell Extension(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\WinRAR3.41\rarext.dll" [null data] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: ----------------------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\ "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\xxxxxx\Pulpit\Krajobraz_17.jpg" Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Control Panel\Desktop\ "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\xxxxxx\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


(jessica) #2

Trochę niejasna sytuacja: z jednej strony jest wpis Rootkita w rejestrze (NtmlSvc), a z drugiej strony - nie widzę jego pliku.

Na wszelki wypadek użyj -->SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Potem małe sprzątanie w rejestrze:

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SoundService]


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Services]


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\InfoData]


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DllRunning]


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\2chkdsk]

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.REG >>>

plik uruchom (dwuklik i OK).

Zrestartuj komputer.

Potem daj tu nowe logi + raport SDFix.

Ponieważ wszystkie logi się nie zmieszczą do postu, to wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

jessi


(Neon 88) #3

I tu właśnie jest pies pogrzebany ... bo tryb awaryjny nie wiedzieć czemu mi nie działa. Do rejestru nie da się dodać, wyskakuje błąd. Chyba droga zamknięta ...


(jessica) #4

Tak, to wygląda na to, że cały system masz już zniszczony.

Dziwne jest tylko to, że w logach nie widać, że masz uszkodzony Tryb Awaryjny lub wyłączony "Regedit".

ComboFix powinien pokazać informację o uszkodzonym Trybie Awaryjnym, a w logach Hijacka i Sillenta powinny się pokazać wpisy o wyłączeniu Rejestru.

Co prawda log z Sillenta jest niecały, obcięty, więc nie widać tej części, w której powinny być klucze wyłączenia rejestru.

Daj cały log z Sillenta, może to wyjaśni sprawę, choć są na to tylko bardzo małe szanse.

Spróbuj też naprawić Tryb Awaryjny:

jessi