Zanikający internet

Mam taki problem, odpalam kompa, włączam internet, pochodzi ze 2 minuty czasami dłużej, jak coś ściągam niekoniecznie z dc to jeszcze krócej i dupa musze kompa restartować, po restarcie znowu to samo, przeleciałem antywirem, wirusów i itp. nie znalazło, o co chodzi, jak patrzę w informacje o sieci to jest taki komunikat

http://i42.tinypic.com/o10a3n.jpg , błagam pomóżcie mi bo kur… mnie strzela już, dzięki

komputer Acer, system Vista

log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:02:53, on 2009-02-28

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Users\Jaaaaa\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\acp2HID.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACA … pire_6930g

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACA … pire_6930g

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACA … pire_6930g

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACA … pire_6930g

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM…\Run: [eAudio] “C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe”

O4 - HKLM…\Run: [bkupTray] “C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM…\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM…\Run: [ZPdtWzdVitaKey MC3000] “C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe” show

O4 - HKLM…\Run: [PlayMovie] “C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - Startup: lsass.exe

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix:

O20 - Winlogon Notify: AWinNotifyVitaKey MC3000 - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\WinNotify.dll

O20 - Winlogon Notify: spba - C:\Program Files\Common Files\SPBA\homefus2.dll

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iGroupTec Service (IGBASVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\BASVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

End of file - 8795 bytes

sprawdz tu:

viewtopic.php?f=22&t=254549

nie pomogło

Wgrać na nowo sterowniki do karty sieciowej i sprawdzić połączenie internetowe, czy jest dostęp.

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

Tryb awaryjny ?

Jakiś komunikat jest ? Miga jakiekolwiek okienko(nie programu uruchomionego).

Włącz w trybie normalnym i zostaw komputer nic nie ruszaj i zobacz czy też tak się dzieje, w trybie awaryjnym tak samo, jeżeli by się nic nie wyłączało to włączaj powolutku kolejne programy z jakich korzystasz(gg-czekaj te 2-3min czy się wyłączy) i tak idź dalej, przeglądarka(poprzeglądaj strony w czasie tych 3min) później DC++ i też poczekaj.

po formacie to samo