Zanim użyjesz systemowego Defragmentatora


(Asterisk) #1

Win98SE

Jak wiadomo, regularne defragmentowanie twardego dysku zwiększa

wydajność korzystania tak z systemu jak i z aplikacji .

Służy do tego systemowy program DEFRAG.EXE, dostępny w menu

Start/ Programy/ Akcesoria / Narzędzia systemowe/ Defragmentator dysków.

Niestety praca tego narzędzia trwa stosunkowo długo. Czas ten zależy od

pojemności dysku, stopnia jego zapełnienia, upływu czasu i regularności

defragmentacji a także, od skorzystania z funkcji optymalizowania

dostępu do aplikacji .

I tu kryją się pewne możliwości skrócenia czasu działania całego procesu.

Przede wszystkim trzeba uporządkować dysk:

  • aby uniknąć przemieszczania zbędnych plików i udostępnić Defragmentatorowi

jak najwięcej miejsca, narzędziem Porządkowanie dysku (CLEANMGR.EXE)

albo ręcznie (zachowując ostrożność) opróżniamy Kosz, usuwamy zbiory

tymczasowe oraz niepotrzebne pliki użytkownika.

  • ponieważ Defragmentator może przerwać pracę w razie problemów z dyskiem,

używamy Scandisc w celu ewentualnej naprawy błędów.

  • wyłączamy uruchomione aplikacje.

Po dokonaniu tych czynności można spokojnie spróbować

przyspieszyć pracę samego narzędzia:

  • możemy oczywiście wyłączyć w Ustawieniach "Rozmieszczaj

pliki programów tak, aby programy uruchamiały się szybciej";

  • mimo przyspieszenia pracy, to ze względów bezpieczeństwa

lepiej nie wyłączać "Sprawdzaj dysk w poszukiwanie błędów";

  • jeżeli chcemy przeprowadzić defragmentację w tle, trzeba

dokładnie sprawdzić, czy uruchomione aplikacje nie zapisują

danych na optymalizowanym dysku - ponieważ

każdy taki zapis powoduje wznowienie całej operacji.

Inne aplikacje i zapisywanie danych przez system w pliku

wymiany zakłócają pracę narzędzia defragmentującego.

  • po starcie programu klikamy "Ukryj szczegóły", ponieważ

generacja mapy dysku pochłania zasoby komputera;

Jak widać, odpowiednie przygotowanie systemu do użycia

systemowego defragmentatora może skrócić czas pracy.

Możemy oczywiście użyć innych, szybszych narzędzi - ale

zasady, dotyczące opróżnienia dysku ze zbędnych

śmieci pozostaną takie same.


(Sacud777) #2

Tych innych szybszych, dobrych i darmowych narzędzi nie jest zbyt dużo :frowning: Jednym z nich jest Contig (pobierz).

Rozpakowujemy np. do "C:\Program Files\Contig\". Program uruchamiamy przez interpretera poleceń cmd.exe. Jednak defragmentacja powinna być przeprowadzana bardzo często i będzie to trochę uciążliwe. Tat więc można sobie uprościć sprawę robiąc automatyczne uruchamianie defragmentatora.

Otwieramy notatnik i zapisujemy w katalogu załużmy "C:\Program Files\Contig\" jako "defragmentacja.bat".

Uwaga! : w polu "Zapisz jako typ:" wybieramy "Wszystkie pliki" i dopiero teraz zapisujemy. Następnie edytujemy plik wpisując:

@ECHO OFF

TITLE Defragmentacja


REM Defragmentacja VOLUMINU C:\

echo C:\ START PROCESS...

contig -v -a -s -q c:\

echo C:\ DONE


REM Defragmentacja VOLUMINU D:\

echo D:\ START PROCESS...

contig -v -a -s -q d:\

echo D:\ DONE


echo ALL DONE!

echo END!

exit

Jeśli nie mamy voluminu D:\ to usuwamy:

REM Defragmentacja VOLUMINU D:\

echo D:\ START PROCESS...

contig -v -a -s -q d:\

echo D:\ DONE

możemy też dodać dyski(jeśli mamy ich więcej). Następnie zapisujemy i zamykamy plik.

Idziemy do ścieżki: "C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart" i tworzymy nowy skrót:

prawoklik >> Nowy >> Skrót

wpisujemy lokalizację naszego bata "C:\Program Files\Contig\defragmentacja.bat" i nazwę np: "Defragmentacja" i zakończ.

Teraz defragmentacja będzie się uruchamiała automatycznie przy każdym starcie kompa. Działa o wiele szybciej od systemowego defraga. Inie musimy się już martwić o pamiętanie o defragmentacji.

Na Contiga istnieje też graficzna nakładka: Power Defragmenter GUI, ale powyższe rozwiązanie jest szybsze i lepsze(bo nie musimy już sobie zawracać głowy defragmentacją).