Zapamiętywanie adresów stron w IE7

Co zrobić, aby IE7 zapamiętywał wprowadzone adresy stron WWW? Dodam, że opcja “Autouzupełnianie adresów sieci WWW” jest włączona, mimo to adresy nie są zapamiętywane.

U mnie był ten sam problem ale po zaznaczeniu Opcje internetowe> Zaawansowane> Użyj wbudowanego autouzupełniania zniknął. (domyślnie opcja jest niezaznaczona)