Zapełniający się dysk C

Witam!

Od kilku dni mam problemy z uruchomieniem kompa (uruchamia się około 15 min. przez większość czasu oglądam błękitny ekran) a jak już się uruchomi następuje powolne a skuteczne zżeranie wolnego miejsca z dysku C. Poniżej zamieszczam loga. Proszę o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:28:59, on 2007-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

D:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\Programy\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE

D:\Programy\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Programy\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe

D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Programy\MultiRes\MultiRes.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Documents and Settings\abc\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] d:\Programy\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Programy\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASM] "d:\Programy\AOL\Active Security Monitor\ASMonitor.exe" HIDEMAIN

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - Startup: MultiRes.lnk = D:\Programy\MultiRes\MultiRes.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132347793078

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132265492359

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {CE74A05D-ED12-473A-97F8-85FB0E2F479F} (dlControl.UserControl1) - http://www.livemetallica.com/nugster/dlControl.CAB

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_22.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Pozdrawiam

Radek

usuń wpisy HJT

Wyłącz przywracanie systemu - http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Wyłączyłem przywracanie systemu, usunąłem wpisy HJT, zrestartowałem kompa. uruchomił się szybciej, ale i tak przez kilka minut oglądałem błękitny ekran, niestety dysk zapełnia się systematycznie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:10:33, on 2007-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

D:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE

D:\Programy\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Programy\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

D:\Programy\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\Programy\MultiRes\MultiRes.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\abc\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] d:\Programy\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Programy\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASM] "d:\Programy\AOL\Active Security Monitor\ASMonitor.exe" HIDEMAIN

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - Startup: MultiRes.lnk = D:\Programy\MultiRes\MultiRes.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132347793078

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132265492359

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {CE74A05D-ED12-473A-97F8-85FB0E2F479F} (dlControl.UserControl1) - http://www.livemetallica.com/nugster/dlControl.CAB

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_22.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Złączono Posta : 17.02.2007 (Sob) 10:15

przeskanowałem system AVG anti-spyware znalazł Spysheriff-a :frowning:

Czy sam ustawiałeś te restrykcje? Jeśli nie to usuń powyższy wpis HJT.

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Potem przeskanuj na nowo AVG, wrzuć raport, zawartość pliku c:\rapport.txt oraz log z SilentRunners.

Witam!

Przeskanowałem AVG w trybie awaryjnym i usunąłem spysheriff-a, niestetyw trybie normalnym praca się nie poprawia, skanowałem online Mks-em i Panda ale nic nie znajdują , a praca kompa się nie poprawiła :frowning:

SmitFraudFix v2.142


Scan done at 11:14:40,68, 2007-02-17

Run from C:\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts127.0.0.1 localhost


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]

[code]“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}” Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} “EPSON Stylus CX3600 Series” = “C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 “EPSON Stylus CX3600 Series” /M “Stylus CX3600” /EF “HKCU”” [“SEIKO EPSON CORPORATION”] “Odkurzacz-MCD” = “d:\Programy\Odkurzacz\odk_mcd.exe” [“Franmo Software”] “odk_mcd” = “(empty string)” [file not found] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} “WheelMouse” = “C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe” [“A4Tech Co.,Ltd.”] “HPDJ Taskbar Utility” = “C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe” [“HP”] “EPSON Stylus CX3600 Series” = "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 “EPSON Stylus CX3600 Series” /O6 “USB001” /M “Stylus CX3600"” [“SEIKO EPSON CORPORATION”] “RemoteControl” = “d:\Programy\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe” [“Cyberlink Corp.”] “SunJavaUpdateSched” = “D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe” [“Sun Microsystems, Inc.”] “gcasServ” = ““D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe”” [MS] “QuickTime Task” = ““D:\Programy\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe” -atboottime” [“Apple Computer, Inc.”] “AVG7_CC” = “C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP” [“GRISOFT, s.r.o.”] “SmcService” = “D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe -startgui” [“Sygate Technologies, Inc.”] “Cmaudio” = “RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd” [MS] “ATIPTA” = “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [“ATI Technologies, Inc.”] “!AVG Anti-Spyware” = ““D:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe” /minimized” [“Anti-Malware Development a.s.”] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}(Default) = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “Yahoo! Toolbar Helper” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll” [“Yahoo! Inc.”] {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A}(Default) = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “EpsonToolBandKicker Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll” [“SEIKO EPSON CORPORATION”] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ “{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu” -> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext” \InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”] “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] “{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}” = “Portable Media Devices Menu” -> {HKLM…CLSID} = “Portable Media Devices Menu” \InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll” [MS] “{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}” = “AlcoholShellEx” -> {HKLM…CLSID} = “AlcoholShellEx” \InProcServer32(Default) = “D:\Programy\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll” [“Alcohol Soft Development Team”] “{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}” = “Microsoft Office HTML Icon Handler” -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “D:\Programy\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll” [MS] “{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler” -> {HKLM…CLSID} = “Microsoft Office Outlook” \InProcServer32(Default) = “D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\MLSHEXT.DLL” [MS] “{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler” -> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie ikon plików programu Outlook” \InProcServer32(Default) = “D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL” [MS] “{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}” = “iTunes” -> {HKLM…CLSID} = “iTunes” \InProcServer32(Default) = “D:\Programy\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll” [“Apple Computer, Inc.”] “{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}” = “AVG7 Shell Extension” -> {HKLM…CLSID} = “AVG7 Shell Extension Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll” [“GRISOFT, s.r.o.”] “{9F97547E-460A-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}” = “AVG7 Find Extension” -> {HKLM…CLSID} = “AVG7 Find Extension Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll” [“GRISOFT, s.r.o.”] “{FC9FB64A-1EB2-4CCF-AF5E-1A497A9B5C2D}” = “Messenger Sharing Folders” -> {HKLM…CLSID} = “My Sharing Folders” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MSN Messenger\fsshext.8.0.0812.00.dll” [MS] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\ <> “{9EF34FF2-3396-4527-9D27-04C8C1C67806}” = “Microsoft AntiSpyware Service Hook” -> {HKLM…CLSID} = “Microsoft.AntiSpyware.ShellExecuteHook.1” \InProcServer32(Default) = “D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\shellextension.dll” [MS] <> “{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}” = “AVG Anti-Spyware 7.5” -> {HKLM…CLSID} = “CShellExecuteHookImpl Object” \InProcServer32(Default) = “d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll” [“Anti-Malware Development a.s.”] HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ <> “BootExecute” = “autocheck autochk *”|“SsiEfr.e” [file not found]|“SsiEfr.e” [file not found] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ <> AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”] HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\ <> text/xml\CLSID = “{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}” -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL” [MS] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ AVG Anti-Spyware(Default) = “{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}” -> {HKLM…CLSID} = “CContextScan Object” \InProcServer32(Default) = “d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll” [“Anti-Malware Development a.s.”] AVG7 Shell Extension(Default) = “{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}” -> {HKLM…CLSID} = “AVG7 Shell Extension Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll” [“GRISOFT, s.r.o.”] WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ AVG Anti-Spyware(Default) = “{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}” -> {HKLM…CLSID} = “CContextScan Object” \InProcServer32(Default) = “d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll” [“Anti-Malware Development a.s.”] WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ AVG7 Shell Extension(Default) = “{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}” -> {HKLM…CLSID} = “AVG7 Shell Extension Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll” [“GRISOFT, s.r.o.”] WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: ----------------------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ “NoViewOnDrive” = (REG_DWORD) hex:0x00000000 {unrecognized setting} HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ “DisableRegistryTools” = (REG_DWORD) hex:0x00000000 {User Configuration|Administrative Templates|System| Prevent access to registry editing tools} HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ “shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} “undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be enabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Enabled Screen Saver: --------------------- HKCU\Control Panel\Desktop\ “SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\ssstars.scr” [MS] Startup items in “RS” & “All Users” startup folders: ---------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\abc\Menu Start\Programy\Autostart “MultiRes” -> shortcut to: “D:\Programy\MultiRes\MultiRes.exe” [“EnTech Taiwan”] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS] 000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS] 000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 20 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Toolbars HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\ “{EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D}” -> {HKLM…CLSID} = “EPSON Web-To-Page” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll” [“SEIKO EPSON CORPORATION”] “{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}” -> {HKLM…CLSID} = “MSN Toolbar” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\pl-pl\msntb.dll” [MS] “{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}” -> {HKLM…CLSID} = “Yahoo! Toolbar” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll” [“Yahoo! Inc.”] HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ “{EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D}” = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “EPSON Web-To-Page” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll” [“SEIKO EPSON CORPORATION”] “{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}” = “0” -> {HKLM…CLSID} = “MSN Toolbar” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\pl-pl\msntb.dll” [MS] “{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}” = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “Yahoo! Toolbar” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll” [“Yahoo! Inc.”] Explorer Bars HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ HKLM\Software\Classes\CLSID{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}(Default) = “&Badanie” Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar] InProcServer32(Default) = “D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL” [MS] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\ “ButtonText” = “Badanie” {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ “ButtonText” = “Messenger” “MenuText” = “Windows Messenger” “Exec” = “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”] AVG Anti-Spyware Guard, AVG Anti-Spyware Guard, “d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe” [“Anti-Malware Development a.s.”] AVG7 Alert Manager Server, Avg7Alrt, “C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe” [“GRISOFT, s.r.o.”] AVG7 Update Service, Avg7UpdSvc, “C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe” [“GRISOFT, s.r.o.”] Crypkey License, Crypkey License, “crypserv.exe” [“Kenonic Controls Ltd.”] SecuROM User Access Service (V7), UserAccess7, “C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe” [“Sony DADC Austria AG.”] StarWind iSCSI Service, StarWindService, “D:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe” [“Rocket Division Software”] Sygate Personal Firewall, SmcService, “D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe” [“Sygate Technologies, Inc.”] ---------- <>: Suspicious data at a malware launch point. + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points, use the -supp parameter or answer “No” at the first message box and “Yes” at the second message box. ---------- (total run time: 71 seconds, including 14 seconds for message boxes)

Otwórz notatnik i wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Zrobione, uruchomił się jakby trochę szybciej, ale dysk zapełnia się. Mam wrażenie że gdy uruchomię Total Commander-a to zapełnianie dysku przyśpiesza.

Pozdrawiam Radek

Zajrzyj tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=119342

Niestety dysk nadal siÄ zapeĹnia

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:49:54, on 2007-02-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

D:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE

D:\Programy\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Programy\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

D:\Programy\MultiRes\MultiRes.exe

D:\Programy\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\abc\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = ��cza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] d:\Programy\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Programy\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - Startup: MultiRes.lnk = D:\Programy\MultiRes\MultiRes.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132347793078

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132265492359

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {CE74A05D-ED12-473A-97F8-85FB0E2F479F} (dlControl.UserControl1) - http://www.livemetallica.com/nugster/dlControl.CAB

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_22.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - d:\Programy\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

W logu czysto.

To normalne, że dysk się zapełnia jeśli korzystasz z internetu etc. Nie przejmuj się tym tylko czyść tymczasowe pliki, używaj co jakiś czas programu Odkurzacz i innych tego typu. Dzięki stosowaniu tego typu programów usuniesz masę zbędnych rzeczy, a co za tym idzie - zwolnisz miejsce.

po włączeniu kompa mam około 1Gb wolnego miejsca, po około 0,5 godzinie 0k. Restart i zabawa od początku, zaczęło się w czwartek, prędzej nie było problemu.

Złączono Posta : 18.02.2007 (Nie) 19:00

Witam!

Sytuacja chyba opanowana :mrgreen: przerobiłem wszystko (no prawie wszystko) z działu optymalizacja XP-ka i proces zapełniania dysku jak na razie powstrzymany. Dzięki za pomoc i poświęcony czas! :lol: