Zapis danych do pliku Excela 2010


(Aglasek) #1

Witam,

Mam problem z zapisem danych do pliku excela 2010. Pojawia się taki błąd: Ten dokument jest uszkodzony i nie można go otworzyć. Aby go naprawić, użyj polecenia Otwórz i napraw w oknie dialogowym Otwieranie i po wyświetleniu monitu wybierz przycisk Wyodrębnij dane.

W Excelu 2007 i OpenOffice wyświetla się bez problemu. Oto mój kod:

//query do bazy ...

 include_once "Spreadsheet/Excel/Writer.php";


    $workbook = new Spreadsheet_Excel_Writer();

    $workbook->send('test.xls');

    $worksheet =& $workbook->addWorksheet('Arkusz 1');


    $i = 1;

    $worksheet->setInputEncoding('utf-8');

    $worksheet->write(0, 0, 'Email');


    while ($row = mysql_fetch_array($query)) {


      $email = strtolower($row['email']);


      $worksheet->write($i, 0, $email);


      $i++;

    }


    $workbook->close();

(Fanboj O) #2

No to zapisz w excelu 2007 pod inną nazwą, ewentualnie w innym formacie.