Zapis tekstu w Adobe Fireworks


(grandpajanek) #1

Jak zapisać w Fireworks tekst jako tekst (html) a nie jako grafikę tak aby był rozpoznawalny przez search engines?

Tworzę slice,wchodzę w Type:Html>Edit,wpisuję tekst ale po zapisie (Export) tekst zapisany jest jako grafika (jpeg).Co robię źle?


(masma) #2

http://helpx.adobe.com/pl/fireworks/usi … xport_html


(grandpajanek) #3

Dziękuję bardzo.Przeczytam i spróbuję.