Zapisanie zdjęcia na stronach java

Czy istnieje możliwość zapisania wszystkich zdjęć(najlepiej masowo) ze stron java np. taki banana album lub inne takie?