Zapisywanie danych w plikach [PHP]


(bober370) #1

Witam.

Otóż chce zrobić takie coś jak zapisywanie danych w pliku by mógł on później zostać odczytany i statystyki z serwera zostały nimi uzupełnione.

Aktualnie dane są pobierane prosto z serwera i wygląda to tak: php.php?acc=Bober

lecz to laguje strasznie serwer i chciałbym by dane pobierane z serwera były zapisywanie w pliku (najlepiej XML ponieważ umiem to z innego języka(LUA) więc by dał sobie rade z nim) i tu jest pytanie. W jakim pliku najlepiej to zapisywać, oraz prosił bym o przykłady (linki) do tych funkcji.


(flaszer) #2

A nie lepiej zainteresować się MySQL czy czymś podobnym? Tam o wiele wygodniej przechowywać rekordy.


(Uzi123) #3

Może pokaż kod który to generuje, wówczas najłatwiej będzie to zoptymalizować lub napisz coś więcej (np jaki typ pliku zwraca PHP). Jak ma to być plik graficzny (bo tak to wygląda) to może najłatwiej skorzystać z plików svg w polaczeniu z ajax. Jak ma być to zwykle jpg to raczej będzie trudno.

Oczywiście pomyśl też o cachowaniu


(bober370) #4
<?php

	include( "mta_sdk.php" );

	include( "func.php" );

	$mtaServer = new mta( "127.0.0.1", 22005, *******,***** );

	$resource = $mtaServer->getResource ("RPG");

	$ret = $resource->call ( "getStatToBanner", $_GET['acc']);

	//$my_img = ImageCreateFromPNG("ban.png");

	$my_img = imagecreate( 466, 96 );

	$background = imagecolorallocate( $my_img, 60, 150, 60 );

	$text_colour = imagecolorallocate( $my_img, 255, 255, 0 );

	$text_zielony = imagecolorallocate( $my_img, 0, 255, 0 );

	$text_czerwony = imagecolorallocate( $my_img, 255, 0, 0 );

	imagestring( $my_img, 4, 50, 10, 'Score: '.$ret[0],$text_colour );

	imagestring( $my_img, 4, 200, 10, 'Status: '.$ret[5],iff($ret[5] == "online",$text_zielony,iff($ret[5] == "offline",$text_czerwony,$text_colour)) );

	imagestring( $my_img, 4, 50, 25, 'Kasa: '.$ret[2],$text_colour );

	imagestring( $my_img, 4, 200, 25, 'Konto: '.$ret[6],$text_colour );

	imagestring( $my_img, 4, 50, 40, 'Skin: '.$ret[3],$text_colour );

	imagestring( $my_img, 4, 200, 40, 'Prawa: '.$ret[7],$text_colour );

	imagestring( $my_img, 4, 10, 80, "Całkowicie Polski Serwer! (banner stats public beta 0.1)",$text_colour );

	imagesetthickness ( $my_img, 5 );

	imageline( $my_img, 50, 60, $ret[1] + 50, 60, imagecolorallocate( $my_img, 255, 0, 0 ) );

	imageline( $my_img, 50, 70,$ret[4] + 50, 70, imagecolorallocate( $my_img, 128, 128, 128 ) );

	if ($ret[0])

	{

	$icon = imagecreatefrompng("img/" .$ret[3]. ".png");

	$iwidth = imagesx($icon);

	$iheight = imagesy($icon);

	imagecopy($my_img,$icon,370,15,0,0,$iwidth,$iheight);

	}

	header( "Content-type: image/png" );

	imagepng( $my_img );

	imagecolordeallocate( $line_color );

	imagecolordeallocate( $text_color );

	imagecolordeallocate( $background );

	imagedestroy( $my_img );


?>

Obrazek później będzie zmieniony wiec to tylko na chwile