Zapisywanie dokumentów w PDF w OFFICE 2007

Aby zapisać dokumenty w pliku PDF w OFFICE 2007 można pobrać dodatek z strony

http://www.microsoft.com/downloads/deta … laylang=pl

Po zainstalowaniu dodatku Zapisywanie jako plik PDF lub XPS można eksportować pliki do formatu PDF lub XPS. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dodatkowych informacji o wykonywaniu tych czynności.