Zapisywanie kopii wydruku na LPT do pliku

Witam serdecznie,

Poszukuję rozwiązania następującego problemu.

mam program do wystawiania faktur pod Windowsem, na którym jest zainstalowana drukarka OKI 3320 na LPT (tania w eksploatacji przy wydruku ok 1000 FV dziennie). Obecnie stosujemy papier Oryginał + 1 kopia.

W związku ze zmianami prawnymi nie ma obowiązku przechowywania kopii FV w wersji papierowej chcielibyśmy tego uniknąć.

Niestety Zarząd nie chce się zgodzić żeby drukować na papierze pojedynczym (ryzyko że nie będzie z czego odtworzyć ostatnich kilkunastu minut sprzedaży w przypadku uszkodzenia bazy - kopia bazy jest wykonywana co godzinę).

Dlatego szukam rozwiązania które by podczas wydruku na LPT przechwytywało wydruk i zapisywało do PLIKU najlepiej TXT (ze względu na rozmiar) lub inny.

Plik zapisuje się w wskazanym folderze i na tyle koniec…

Jest kilka rozwiązań:

Możesz dodać drugi raz identyczną drukarkę obok już istniejącej i zmienić port na FILE (Wymaga podwójnego drukowania - raz na papier , raz do pliku)

Możesz spróbować tego programiku do przechwytywania.(darmowy ale nie jest to profesjonalne oprogramowanie)

I na koniec ostatnia opcja komercyjny program, który pozwala dokładnie na to czego chcesz.

Zakładam, że program pisze do portu LPT.

Można to zrobić na przykład tak.

Wyłącz port lpt w menedżerze urządzeń.

Zainstaluj redmon ze strony: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/.

Zainstaluj lokalną “wirtualną drukarkę” używając sterowników dla OKI 3320. Jako port użyj redirected port od redmon.

Konfiguracja portu na obrazku poniżej.

>

Udostępnij tę drukarkę np. jako OKI1.

Teraz trzeba tę drukarkę zmapować jako LPT. Służy do tego następujące polecenie:

NET USE LPT1: \nazwa_twojego_komputera\OKI1 /PERSISTENT:YES

Podłącz swoją fizyczną drukarkę przez port usb i zainstaluj używając sterowników dla OKI 3320. Udostępnij tę drukarkę jako np. OKI2.

Poniżej kod pliku print.bat.

@echo off

rem wyslanie pliku do drukarki

COPY %1 /B \\nazwa_towjego_komputera\OKI2


rem kopiowanie pliku tymczasowego do innej lokalizacji

COPY %1 c:\temp\file_%date:~-10,4%%date:~-5,2%%date:~-2,2%_%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%%time:~9,2%.txt