Zapisz do bazy linijka po linijką

Witam,

Mam np. taką pętle

foreach($p->pom as $pom)

        $pow .= nl2br($pom->numer);

i teraz zmienną $pow wstawiam do zapytania INSERT. Typ tego pola w bazie to text. Chcę aby przy każdym wykonaniu pętli zmienna $pow zapisywała się w nowej lini w bazie w tym polu text. Nie chcę aby w bazie było też po każdej lini

. Jak to zrobić?

Nie jestem pewny czy dobrze zrozumiałem problem, ale jeśli chcesz na końcu każdej linii wstawić koniec wiersza to możesz użyć stałej dostępnej w PHP oznaczającej właśnie koniec linii: PHP_EOL

 foreach($p->pom as $pom)$pow .= nl2br($pom-numer).PHP_EOL;  [/code]

Jeszcze tylko mała uwaga, nl2br() zamienia znaki końca linii na