Zapora nie działa


(Kodexior) #1

Witam!

Mam problem z zaporą systemową. Nie dawno instalowałem grę z jakimś dziwnym crackiem i tym crackiem był wirus.

Nagle patrze a zapora nie działa.

Usunąłem wirusa i grę na wszelki wypadek, ale zapora nadal nie działa.

Bardzo proszę o pomoc bo prawie codziennie do kompa zbiera mi się 10 wirusów.

Daje logi do sprawdzenia.


(Piotr P.) #2

Start/ uruchom / wpisz w okienko:

rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf

lub

Kliknij Start, wybierz Uruchom..., wpisz cmd i wpisz netsh winsock reset.

Pobierz ten plik .reg http://windowsxp.mvps.org/reg/sharedaccess.reg

zaimportuj do rejestru. Zrestartuj komputer.

Po ponownym wejsciu do systemu, kliknij Start/Uruchom, wpisz cmd.exe i

napisz netsh firewall reset

lub

Wlaczenie zapory, uruchom edytor rejstru i przejdz do kluczy::

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile

EnableFirewall = zmien z 0 na 1

Wyloguj

A jesli naprawa z infa sie nie powiedzie to wklej do notatnika tekst zawarty

pomiedzy liniami =========:

==========================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]

"Type"=dword:00000020

"Start"=dword:00000002

"ErrorControl"=dword:00000001

"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\

74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\

00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\

6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00

"DisplayName"="Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia

internetowego"

"DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\

6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00

"DependOnGroup"=hex(7):00,00

"ObjectName"="LocalSystem"

"Description"="Zapewnia usługi translacji adresów sieciowych, adresowania,

rozpoznawania nazw i/lub blokowania dostępu intruzów wszystkim komputerom

w sieci domowej lub biurowej."

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]

"Epoch"=dword:0000002a

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]

"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\

00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\

69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\

00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List]

"139:TCP"="139:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004"

"445:TCP"="445:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005"

"137:UDP"="137:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001"

"138:UDP"="138:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]

"139:TCP"="139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004"

"445:TCP"="445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005"

"137:UDP"="137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001"

"138:UDP"="138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Security]

"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\

00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\

00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\

05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\

20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\

00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\

00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]

"ServiceUpgrade"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]

"All"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]

"0"="Root\LEGACY_SHAREDACCESS\0000"

"Count"=dword:00000001

"NextInstance"=dword:00000001

=============================

Zapisz ten plik z nazwą zapora.reg i uruchom go.

Po zakończeniu wykonywania tego pliku uruchom ponownie

komputer i przetestuj działanie.


(Kodexior) #3

Dzięki.

Zapora już działa wielkie dzięki.

Pozdrawiam.


(Piotr P.) #4

No problem

Na zdrowie :wink: