Zapora Windows

Może wie ktoś gdzie w Win xp znajduje się statystyka dot. zapory.

pozdro

Aby przejrzeć plik dziennika zabezpieczeń

Otwórz Zaporę systemu Windows.

Na karcie Zaawansowane, w obszarze Rejestrowanie zabezpieczeń kliknij przycisk Ustawienia.

Kliknij przycisk Przeglądaj.

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik pfirewall.log, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

Uwagi

Aby otworzyć Zaporę systemu Windows, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zapora systemu Windows.

Domyślna nazwa dziennika zapory, który znajduje się w folderze Windows, to pfirewall.log.

Aby plik pfirewall.log pojawił się w folderze Windows, trzeba zaznaczyć pole wyboru Rejestruj porzucone pakiety lub Rejestruj udane połączenia.

Jeśli zostanie przekroczony maksymalny dozwolony rozmiar pliku pfirewall.log (4096 kilobajtów), oryginalne informacje zawarte w pliku dziennika zostają przesłane do nowego pliku i zapisane pod nazwą pfirewall.log.old. Nowe informacje są zapisywane w pierwszym utworzonym pliku, o nazwie pfirewall.log.

Fragment pomocy windows xp z Sp2 resztę doczytasz wpisując w pomocy zapora oraz tematy pokrewne

Dzięki godunow. Załatwione.

pozdro