Zapytanie Do sql Błąd


(Malvaro) #1

Witam jak w temacie.

Chce importowac Plik z rozszezeniem .sql ale php my admin wykrywa błąd


(system) #2

z pliku sql importujesz baze danych do pustej bazy juz istniejącej.

zaloguj się do swojej bazy danych ‘alvaro’ a z pliku sql usuń tą linię