Zarażenie Win32:Hupigon-LCG, Win32:RaMag i log z hijacka

Witam, mogłby ktoś przeglądnąć log z hijacka? Znalazło mi Win32:Hupigon-LCG [Trj] w C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\moved\copy.exe

oraz Win32:RaMag [Cryp] ktory powodował jakieś połączenie. Możliwe iż jest gdzieś jeszcze heur.win32. Z góry dziękuję za pomoc. Oczywiście wirusy z pendriva

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:05:11, on 2009-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ASUS\PowerForPhone\PowerForPhone.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ASUSTPE.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\ASUS\Net4Switch\Net4Switch.exe

C:\Program Files\ASUS\Asus MultiFrame\MultiFrame.exe

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.asus.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [PowerForPhone] C:\Program Files\ASUS\PowerForPhone\PowerForPhone.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [StartCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ASUSTPE] C:\WINDOWS\system32\ASUSTPE.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Net4Switch] C:\Program Files\ASUS\Net4Switch\Net4Switch.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\WINDOWS\system32\olhrwef.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: CCC.lnk = ? (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: CCC.lnk = ? (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: CCC.lnk = ? (User 'Default user')

O4 - Startup: CCC.lnk = ?

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.3.1\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: MultiFrame.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{33CC2F57-0575-40DF-B293-B3CF71DE7CAC}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe


--

End of file - 8022 bytes

jest infekcja

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642 uruchom dwuklikiem

pokaż log

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

:slight_smile:

oto log z combofixa:

ComboFix 09-06-12.03 - EDEN 2009-06-13 13:27.1 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.1919.1441 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\EDEN\Pulpit\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.8.1169 [VPS 090603-0] *On-access scanning disabled* (Outdated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

FW: Norton Internet Worm Protection *disabled* {990F9400-4CEE-43EA-A83A-D013ADD8EA6E}

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\autorun.inf

c:\windows\system32\acovcnt.exe

c:\windows\system32\nmdfgds0.dll

c:\windows\system32\nmdfgds1.dll

c:\windows\system32\olhrwef.exe

D:\Autorun.inf


.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sterowniki/Usługi )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


-------\Service_AVPsys((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-05-13 do 2009-06-13 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-06-13 11:05 . 2009-06-13 11:05	--------	d-----w-	c:\program files\Trend Micro

2009-06-11 16:55 . 2009-06-11 16:55	10134	----a-r-	c:\documents and settings\EDEN\Dane aplikacji\Microsoft\Installer\{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}\ARPPRODUCTICON.exe

2009-06-11 16:55 . 2009-06-11 16:55	--------	d-----w-	c:\program files\Microsoft WSE

2009-06-11 16:55 . 2008-09-05 00:22	447752	----a-r-	c:\windows\system32\vp6vfw.dll

2009-06-11 16:54 . 2006-09-28 14:05	2414360	----a-w-	c:\windows\system32\d3dx9_31.dll

2009-06-11 16:54 . 2009-06-11 16:54	--------	d-----w-	c:\windows\Logs

2009-06-11 16:42 . 2009-06-11 16:42	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite

2009-06-11 16:42 . 2009-06-11 16:42	--------	d-----w-	c:\program files\DAEMON Tools Toolbar

2009-06-11 16:42 . 2009-06-11 16:42	--------	d-----w-	c:\program files\DAEMON Tools Lite

2009-06-11 16:37 . 2009-06-11 16:37	721904	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2009-06-11 16:37 . 2009-06-11 16:37	--------	d-----w-	c:\documents and settings\EDEN\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\UC.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\RAR.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\PKZIP.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\PKUNZIP.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\NOCLOSE.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\LHA.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\ARJ.PIF

2009-06-11 15:57 . 2009-06-11 15:57	--------	d-sh--w-	C:\FOUND.004

2009-06-11 12:13 . 2009-06-11 11:39	104655	--sh--r-	C:\6phx.com

2009-06-11 12:13 . 2001-08-17 19:52	18688	----a-w-	c:\windows\system32\dllcache\cdaudio.sys

2009-05-15 10:08 . 1998-11-13 11:10	307200	----a-w-	c:\windows\IsUn0415.exe


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-06-12 08:56 . 2008-02-21 20:00	1	----a-w-	c:\documents and settings\EDEN\Dane aplikacji\OpenOffice.ux.pl2\user\uno_packages\cache\stamp.sys

2009-05-07 15:44 . 2006-08-27 09:39	346112	----a-w-	c:\windows\system32\localspl.dll

2009-04-29 04:32 . 2006-08-27 09:39	670720	----a-w-	c:\windows\system32\wininet.dll

2009-04-29 04:32 . 2006-08-27 09:39	81920	----a-w-	c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-04-19 20:11 . 2006-08-27 09:39	1846912	----a-w-	c:\windows\system32\win32k.sys

2009-04-19 18:33 . 2006-08-27 09:39	81584	----a-w-	c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-04-19 18:33 . 2006-08-27 09:39	464434	----a-w-	c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-04-15 15:18 . 2006-08-27 09:39	584192	----a-w-	c:\windows\system32\rpcrt4.dll

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2006-03-02 15360]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 90112]

"ASUSTPE"="c:\windows\system32\ASUSTPE.exe" [2006-10-14 69632]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 1694208]

"Gadu-Gadu"="c:\program files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-07-09 2119104]

"Net4Switch"="c:\program files\ASUS\Net4Switch\Net4Switch.exe" [2006-04-13 1101824]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-09-23 21755688]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2009-04-23 691656]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HControl"="c:\windows\ATK0100\HControl.exe" [2006-10-14 110592]

"SMSERIAL"="c:\windows\sm56hlpr.exe" [2006-03-21 544768]

"ATKMEDIA"="c:\program files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE" [2006-06-08 53248]

"ASUS Live Update"="c:\program files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe" [2006-02-21 180224]

"Wireless Console 2"="c:\program files\Wireless Console 2\wcourier.exe" [2005-10-17 987136]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-05-25 786521]

"ACMON"="c:\program files\ASUS\Splendid\ACMON.exe" [2006-05-30 811008]

"RemoteControl"="c:\program files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe" [2005-01-12 32768]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648]

"Power_Gear"="c:\program files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe" [2006-07-26 90112]

"PowerForPhone"="c:\program files\ASUS\PowerForPhone\PowerForPhone.exe" [2006-06-29 774144]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-03-29 79224]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-04-17 196608]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-02-16 81920]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-24 132496]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2007-05-14 644696]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"OpwareSE4"="c:\program files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe" [2007-02-04 79400]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-09 63712]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-10-19 286720]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2006-10-30 16269312]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" - c:\windows\SkyTel.exe [2006-05-16 2879488]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2006-03-02 15360]


c:\windows\system32\config\systemprofile\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]


c:\documents and settings\Monisia\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]


c:\documents and settings\Jacu\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]


c:\documents and settings\Witek\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]


c:\documents and settings\EDEN\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]

OpenOffice.ux.pl 2.3.1.lnk - c:\program files\OpenOffice.ux.pl 2.3.1\program\quickstart.exe [2007-12-7 17408]


c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

MultiFrame.lnk - c:\program files\ASUS\Asus MultiFrame\MultiFrame.exe [2007-10-19 491520]

Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2008-4-23 29696]

Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2009-5-15 113664]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=

"c:\\Program Files\\Sony Ericsson\\Sony Ericsson Media Manager\\MediaManager.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=


R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-04-18 75856]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-04-18 20560]

R3 ASNDIS5;ASNDIS5 Protocol Driver;c:\windows\ATK0100\ASNDIS5.sys [2004-05-27 16269]

R3 SynMini;USB2.0 1.3M WebCam;c:\windows\system32\drivers\SynMini.sys [2006-08-08 1116544]

R3 SynScan;USB2.0 1.3M WebCam Still Image;c:\windows\system32\drivers\SynScan.sys [2006-08-08 7808]

S3 ipswuio;ipswuio;c:\windows\system32\drivers\ipswuio.sys [2007-10-19 34944]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\ccc-core-static]

msiexec /fums {857D4360-762B-978B-76AD-491AA719E47A} /qb

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'


2009-03-09 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 12:57]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.asus.com

TCP: {33CC2F57-0575-40DF-B293-B3CF71DE7CAC} = 194.204.159.1,194.204.152.34

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\EDEN\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\zoed9oc8.default\

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\NPComponent.dll

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-06-13 13:30

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------


- - - - - - - > 'winlogon.exe'(880)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll


- - - - - - - > 'explorer.exe'(2160)

c:\program files\ASUS\Asus MultiFrame\HookTitle.dll

c:\program files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpHookSE4.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

c:\windows\SYSTEM32\ATI2EVXX.EXE

c:\windows\SYSTEM32\ATI2EVXX.EXE

c:\program files\LAVASOFT\AD-AWARE 2007\AAWSERVICE.EXE

c:\program files\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASWUPDSV.EXE

c:\program files\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

c:\program files\COMMON FILES\LIGHTSCRIBE\LSSRVC.EXE

c:\program files\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

c:\program files\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

c:\windows\SYSTEM32\WSCNTFY.EXE

c:\windows\system32\CF30876.exe

c:\windows\ATK0100\ATKOSD.exe

c:\windows\SYSTEM32\ACENGSVR.EXE

c:\program files\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHDISP.EXE

c:\program files\ATI TECHNOLOGIES\ATI.ACE\CORE-STATIC\MOM.EXE

c:\program files\OpenOffice.ux.pl 2.3.1\program\soffice.exe

c:\program files\OpenOffice.ux.pl 2.3.1\program\soffice.BIN

c:\program files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-06-13 13:35 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-13 11:35


Przed: 47 349 104 640 bajtów wolnych

Po: 47 976 218 624 bajtów wolnych


WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect


194	--- E O F ---	2009-06-12 10:24

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

lub

Dr.WEB CureIt! http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … It!+4.44.5

:slight_smile:

log z usuwania combofixa

ComboFix 09-06-12.03 - EDEN 2009-06-13 14:02.2 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.1919.1438 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\EDEN\Pulpit\ComboFix.exe

Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\EDEN\Pulpit\CFScript.txt

AV: avast! antivirus 4.8.1169 [VPS 090603-0] *On-access scanning disabled* (Outdated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

FW: Norton Internet Worm Protection *disabled* {990F9400-4CEE-43EA-A83A-D013ADD8EA6E}


FILE ::

"C:\6phx.com"

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\FOUND.004

C:\6phx.com

c:\found.004\FILE0000.CHK


.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-05-13 do 2009-06-13 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-06-13 11:05 . 2009-06-13 11:05	--------	d-----w-	c:\program files\Trend Micro

2009-06-11 16:55 . 2009-06-11 16:55	10134	----a-r-	c:\documents and settings\EDEN\Dane aplikacji\Microsoft\Installer\{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}\ARPPRODUCTICON.exe

2009-06-11 16:55 . 2009-06-11 16:55	--------	d-----w-	c:\program files\Microsoft WSE

2009-06-11 16:55 . 2008-09-05 00:22	447752	----a-r-	c:\windows\system32\vp6vfw.dll

2009-06-11 16:54 . 2006-09-28 14:05	2414360	----a-w-	c:\windows\system32\d3dx9_31.dll

2009-06-11 16:54 . 2009-06-11 16:54	--------	d-----w-	c:\windows\Logs

2009-06-11 16:42 . 2009-06-11 16:42	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite

2009-06-11 16:42 . 2009-06-11 16:42	--------	d-----w-	c:\program files\DAEMON Tools Toolbar

2009-06-11 16:42 . 2009-06-11 16:42	--------	d-----w-	c:\program files\DAEMON Tools Lite

2009-06-11 16:37 . 2009-06-11 16:37	721904	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2009-06-11 16:37 . 2009-06-11 16:37	--------	d-----w-	c:\documents and settings\EDEN\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\UC.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\RAR.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\PKZIP.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\PKUNZIP.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\NOCLOSE.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\LHA.PIF

2009-06-11 16:10 . 2008-08-08 05:04	545	----a-w-	c:\windows\ARJ.PIF

2009-06-11 12:13 . 2001-08-17 19:52	18688	----a-w-	c:\windows\system32\dllcache\cdaudio.sys

2009-05-15 10:08 . 1998-11-13 11:10	307200	----a-w-	c:\windows\IsUn0415.exe


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-06-12 08:56 . 2008-02-21 20:00	1	----a-w-	c:\documents and settings\EDEN\Dane aplikacji\OpenOffice.ux.pl2\user\uno_packages\cache\stamp.sys

2009-05-07 15:44 . 2006-08-27 09:39	346112	----a-w-	c:\windows\system32\localspl.dll

2009-04-29 04:32 . 2006-08-27 09:39	670720	----a-w-	c:\windows\system32\wininet.dll

2009-04-29 04:32 . 2006-08-27 09:39	81920	----a-w-	c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-04-19 20:11 . 2006-08-27 09:39	1846912	----a-w-	c:\windows\system32\win32k.sys

2009-04-19 18:33 . 2006-08-27 09:39	81584	----a-w-	c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-04-19 18:33 . 2006-08-27 09:39	464434	----a-w-	c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-04-15 15:18 . 2006-08-27 09:39	584192	----a-w-	c:\windows\system32\rpcrt4.dll

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2006-03-02 15360]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 90112]

"ASUSTPE"="c:\windows\system32\ASUSTPE.exe" [2006-10-14 69632]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 1694208]

"Gadu-Gadu"="c:\program files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-07-09 2119104]

"Net4Switch"="c:\program files\ASUS\Net4Switch\Net4Switch.exe" [2006-04-13 1101824]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-09-23 21755688]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2009-04-23 691656]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HControl"="c:\windows\ATK0100\HControl.exe" [2006-10-14 110592]

"SMSERIAL"="c:\windows\sm56hlpr.exe" [2006-03-21 544768]

"ATKMEDIA"="c:\program files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE" [2006-06-08 53248]

"ASUS Live Update"="c:\program files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe" [2006-02-21 180224]

"Wireless Console 2"="c:\program files\Wireless Console 2\wcourier.exe" [2005-10-17 987136]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-05-25 786521]

"ACMON"="c:\program files\ASUS\Splendid\ACMON.exe" [2006-05-30 811008]

"RemoteControl"="c:\program files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe" [2005-01-12 32768]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648]

"Power_Gear"="c:\program files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe" [2006-07-26 90112]

"PowerForPhone"="c:\program files\ASUS\PowerForPhone\PowerForPhone.exe" [2006-06-29 774144]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-03-29 79224]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-04-17 196608]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-02-16 81920]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-24 132496]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2007-05-14 644696]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"OpwareSE4"="c:\program files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe" [2007-02-04 79400]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-09 63712]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-10-19 286720]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2006-10-30 16269312]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" - c:\windows\SkyTel.exe [2006-05-16 2879488]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2006-03-02 15360]


c:\windows\system32\config\systemprofile\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]


c:\documents and settings\Monisia\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]


c:\documents and settings\Jacu\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]


c:\documents and settings\Witek\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]


c:\documents and settings\EDEN\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-9-29 49152]

OpenOffice.ux.pl 2.3.1.lnk - c:\program files\OpenOffice.ux.pl 2.3.1\program\quickstart.exe [2007-12-7 17408]


c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

MultiFrame.lnk - c:\program files\ASUS\Asus MultiFrame\MultiFrame.exe [2007-10-19 491520]

Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2008-4-23 29696]

Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2009-5-15 113664]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=

"c:\\Program Files\\Sony Ericsson\\Sony Ericsson Media Manager\\MediaManager.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=


R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-04-18 75856]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-04-18 20560]

R3 ASNDIS5;ASNDIS5 Protocol Driver;c:\windows\ATK0100\ASNDIS5.sys [2004-05-27 16269]

R3 SynMini;USB2.0 1.3M WebCam;c:\windows\system32\drivers\SynMini.sys [2006-08-08 1116544]

R3 SynScan;USB2.0 1.3M WebCam Still Image;c:\windows\system32\drivers\SynScan.sys [2006-08-08 7808]

S3 ipswuio;ipswuio;c:\windows\system32\drivers\ipswuio.sys [2007-10-19 34944]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\ccc-core-static]

msiexec /fums {857D4360-762B-978B-76AD-491AA719E47A} /qb

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'


2009-03-09 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 12:57]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.asus.com

TCP: {33CC2F57-0575-40DF-B293-B3CF71DE7CAC} = 194.204.159.1,194.204.152.34

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\EDEN\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\zoed9oc8.default\

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\NPComponent.dll

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-06-13 14:04

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------


- - - - - - - > 'winlogon.exe'(880)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Czas ukończenia: 2009-06-13 14:04

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-13 12:04

ComboFix2.txt 2009-06-13 11:35


Przed: 47 968 911 360 bajtów wolnych

Po: 47 955 279 872 bajtów wolnych


155	--- E O F ---	2009-06-12 10:24

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

lub

Dr.WEB CureIt! http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … It!+4.44.5

:slight_smile:

znalazło mi “win32.perlovga.a” w katalogu avastu/data/moved/copy.exe

usuń

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724

lub format

:slight_smile:

zrobilem flash inspectora a to logi z otl: http://www.wklejto.pl/36011 i http://www.wklejto.pl/36012

usunąłem i teraz avast nie chce sie uaktualniac, ani odinstalowac:P ktos cos poradzi??

plik byl w c:/…/avast/data/moved/copy.exe

Spróbuj odinstalować tym

ok, dzieki, pomogło