Zarządzanie, przywracanie, kopia zapasowa sterowników w Windows 10 | Aktualizacja 2019.04.26

OSTRZEŻENIE

Niniejszy poradnik jest przeznaczony dla zaawansowanego użytkownika systemu Windows, który odnajdzie się w konsoli, narzędziach specjalistycznych. Nie biorę odpowiedzialności za uszkodzenie systemu (BSOD, niemożność uruchomienia urządzenia po usunięciu na przykład sterowników AHCI etc.) Ponosisz pełną odpowiedzialność za to co i jak robisz w systemie.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian według tego poradnika zalecam utworzenie punktu przywracania lub/i kopię obrazu dysku - Clonezilla/Acronis).

Wyodrębnienie listy zainstalowanych i używanych przez system sterowników na aktualnie uruchomionym sprzęcie do pliku tekstowego

Uruchom cmd.exe jako administrator i wykonaj komendę:

pnputil.exe /enum-drivers > c:\driveroutput.txt

Utworzony plik c:\driveroutput.txt zawiera listę i szczegóły obecnie używanych sterowników. Dzięki tej liście możesz zidentyfikować duplikaty (starsze wersje) sterowników dla sprzętu.

Usunięcie starszej wersji sterownika z Repozytorium Sterowników Windows

Dla przykładu. Sterownik do czytnika linii papilarnych ma dostępne dwie wersje sterownika. Detale poniżej.

Published Name:   oem18.inf
Original Name:   wbfspidriver.inf
Provider Name:   ELAN Finger Print
Class Name:     Urządzenia biometryczne
Class GUID:     {53d29ef7-377c-4d14-864b-eb3a85769359}
Driver Version:   06/21/2017 2.5.7.1101
Signer Name:    Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher

Published Name:   oem67.inf
Original Name:   wbfspidriver.inf
Provider Name:   ELAN Finger Print
Class Name:     Urządzenia biometryczne
Class GUID:     {53d29ef7-377c-4d14-864b-eb3a85769359}
Driver Version:   05/17/2018 4.5.1001.10401
Signer Name:    Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher

Wszystkie sterowniki są identyfikowane przez indywidualny Class GUID dla każdego sprzętu. Sterowniki sprzętu są identyfikowane przez pliki oemNN.inf gdzie NN to kolejna liczba.

Jeżeli chcemy usunąć starszą wersję sterownika wykonujemy w cmd.exe jako administrator polecenie:

pnputil.exe /delete-driver oem18.inf

W tym przykładzie został usunięty starszy sterownik dla tego sprzętu. ZAWSZE należy z uwagą wpisywać dane z Published Name.

Kopia zapasowa obecnie używanych sterowników

Uruchom cmd.exe jako administrator. Wykonaj polecenie:

Dism /online /export-driver /destination:"c:\DriversBackup"

Wartość /destination może być inna.

Przywrócenie sterowników (ich instalacja) z kopii zapasowej za pomocą skryptu PowerShell

Zapisz do pliku restore-drivers.ps1 następujący kod:

$dir = (Get-Item -Path ".\" -Verbose).FullName
Get-ChildItem $dir -Recurse -Filter "*.inf" | ForEach-Object { PNPUtil.exe -i -a $_.FullName}

Otwórz Powłokę PowerShell jako administrator w katalogu gdzie znajdują się wyodrębnione sterowniki w odrębnych folderach.
Odblokuj możliwość wykonania skryptu poleceniem

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

Zatwierdź zmiany literą A

Przywołaj skrypt poleceniem

.\restore-drivers.ps1

Poczekaj na zakończenie pracy skryptu. Uruchom ponownie urządzenie.

Usuwanie sterowników kart graficznych wraz z ich starszymi wersjami

W przypadku sterowników do kart graficznych AMD oraz NVIDIA zalecam skorzystać z zaawansowanego narzędzia

Aplikacja w całości usunie wszystkie wersje i pozostałości sterowników do GPU.

Super poradnik!

2019.04.26

 • dodano skrypt PS automatycznej instalacji sterowników z plików INF