Zarządzanie trybem właczania wygaszacza ekranu

Czy istnieje aplikacja pozwalająca na zarządzanie trybem właczania wygaszacza ekranu? Ewentualnie czy istnieje możliwość

utworzenia skrótu pozwalającego na szybkie przejscie do okna ustawień wygaszacza ekranu? Obecnie ten włacza mi się po minucie

(zgodnie z ustwieniami poczynionymi w zakładce wygaszacz ekranu) a w czasie kiedy ten działa, uruchamia mi się automatycznie

proces defragmentacji (takową opcję ustawiłem sobie w programie, którego używam do defragmentacji) - jednakże w czasie kiedy

np. wypalam płytę i jednocześnie nic nie robię przy komputerze (komputer nie wykazuje żadnej aktywności) włącza mi się

wygaszacz ekranu - co jest niekorzystnym zjawiskiem i czemu chciałbym zapobiec. I tu pytanie czy istnieje aplikacja, która

pozwala na określenie czy wygaszacz może się włączyć bądź też nie w zależności od ewentualnie uruchomionych w tle

programów? (wiem że takie rozwiązanie zastosowane jest chociażby w programach służących do oglądania filmów).

mStarter 2.8