Zaśmiecony komputer wirusami


(Lysy_cienias) #1

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 29-01-2017
Uruchomiony przez Hrabia (administrator)  ZUZIA (29-01-2017 19:28:48)
Uruchomiony z C:\Users\Hrabia\Downloads
Załadowane profile: Hrabia & UpdatusUser (Dostępne profile: Hrabia & UpdatusUser)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka nie została wykryta!)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

() C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc.exe
(Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc2.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeTray.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\afwServ.exe
(SoftPerfect Research) C:\Program Files\NetWorx\networx.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.266\SSScheduler.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(AVG Netherlands B.V) C:\Program Files (x86)\AVG Driver Updater\AVG Driver Updater.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.32.7\GoogleCrashHandler.exe
(Nero AG) C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
(Prolific Technology Inc.) C:\Windows\SysWOW64\IoctlSvc.exe
(Reimage®) C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiGuard.exe
(Reimage®) C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiSystem.exe
(Rocket Division Software) C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\TrueKey\McTkSchedulerService.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.32.7\GoogleCrashHandler64.exe
(AVG Secure Search) C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\40.3.6\ToolbarUpdater.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesApp64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
() C:\Users\Hrabia\Downloads\The Sims 4 - InstallShield Wizard.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM…\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] => C:\Windows\KHALMNPR.EXE [130576 2009-06-17] (Logitech, Inc.)
HKLM…\Run: [NetWorx] => C:\Program Files\NetWorx\networx.exe [4770192 2012-11-21] (SoftPerfect Research)
HKLM…\Run: [AvgUi] => C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguirna.exe [239672 2017-01-09] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
HKLM-x32…\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGUI.exe [9523496 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
HKLM-x32…\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2016-12-12] (Oracle Corporation)
HKLM…\Winlogon: [Userinit] C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe,
Winlogon\Notify\LBTWlgn: c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll (Logitech, Inc.)
HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000…\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3481408 2012-02-13] (DT Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000…\Run: [OfficeSyncProcess] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE [718208 2010-03-16] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000…\MountPoints2: {a6f28b07-f41c-11e1-803f-001fd052307c} - H:\autorun.exe
HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000…\MountPoints2: {a6f28b0c-f41c-11e1-803f-001fd052307c} - I:\Start.exe
HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000…\Winlogon: [Shell] C:\Windows\Explorer.exe [3229696 2016-08-29] (Microsoft Corporation) <==== UWAGA
Lsa: [Notification Packages] scecli C:\Program Files\TrueKey\McAfeeTrueKeyPasswordFilter
ShellIconOverlayIdentifiers: [  GoogleDriveBlacklisted] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42} => C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2016-11-30] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  GoogleDriveSynced] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40} => C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2016-11-30] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  GoogleDriveSyncing] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41} => C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2016-11-30] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avg] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay1] -> {E68D0A50-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay2] -> {E68D0A51-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay3] -> {E68D0A52-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay4] -> {E68D0A53-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} =>  -> Brak pliku
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2017-01-28]
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.266\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
GroupPolicy: Ograniczenia <======= UWAGA
GroupPolicyScripts: Ograniczenia <======= UWAGA
GroupPolicyScripts-x32: Ograniczenia <======= UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <======= UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Hosts: 0.0.0.1    mssplus.mcafee.com
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip…\Interfaces{80FA5921-6B05-4803-8BEA-F68E742F961D}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1

Internet Explorer:

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1484078034&z=e709417e58ad715b238d83cg6z7baz7e0m8bdeecdq&from=archer1028&uid=ST31000340AS_9QJ1XT8WXXXX9QJ1XT8W
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1484078034&z=e709417e58ad715b238d83cg6z7baz7e0m8bdeecdq&from=archer1028&uid=ST31000340AS_9QJ1XT8WXXXX9QJ1XT8W
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1484078034&z=e709417e58ad715b238d83cg6z7baz7e0m8bdeecdq&from=archer1028&uid=ST31000340AS_9QJ1XT8WXXXX9QJ1XT8W
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1484078034&z=e709417e58ad715b238d83cg6z7baz7e0m8bdeecdq&from=archer1028&uid=ST31000340AS_9QJ1XT8WXXXX9QJ1XT8W
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1484078034&z=e709417e58ad715b238d83cg6z7baz7e0m8bdeecdq&from=archer1028&uid=ST31000340AS_9QJ1XT8WXXXX9QJ1XT8W&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.interia.pl/
HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1484078034&z=e709417e58ad715b238d83cg6z7baz7e0m8bdeecdq&from=archer1028&uid=ST31000340AS_9QJ1XT8WXXXX9QJ1XT8W
HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1484078034&z=e709417e58ad715b238d83cg6z7baz7e0m8bdeecdq&from=archer1028&uid=ST31000340AS_9QJ1XT8WXXXX9QJ1XT8W&q={searchTerms}
URLSearchHook: [S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1003] UWAGA => Brak domyślnego URLSearchHook
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKU.DEFAULT -> {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> {0A042B52-ACE2-4E7D-B982-35CA9AFF6139} URL = hxxp://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=100000027&src=crm&q={searchTerms}&locale=en_US&apn_ptnrs=^U3&apn_dtid=^YYYYYY^YY^PL&apn_uid=D17AF938-9F4E-4D3D-AA02-28B96A583941&apn_sauid=312E4558-2957-44F6-95AF-C828840AEBE0
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = hxxp://www.delta-search.com/?q={searchTerms}&affID=119370&tl=en&babsrc=SP_ss&mntrId=BCC5001FD052307C
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> {171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E} URL = hxxp://websearch.ask.com/custom/java/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=100000026&src=crm&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> {2E3116BA-49AB-4E8A-8915-6B0A3C0E94DE} URL = hxxp://search.aol.pl/aol/search?s_it=tb50winamp&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1484078034&z=e709417e58ad715b238d83cg6z7baz7e0m8bdeecdq&from=archer1028&uid=ST31000340AS_9QJ1XT8WXXXX9QJ1XT8W&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> {5476C48F-563A-4EFC-AABD-47795529C15F} URL = hxxp://search.yahoo.com/search?fr=chr-greentree_ie&ei=utf-8&ilc=12&type=827316&p={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> {828B376B-F2F6-4778-928C-E29EC877535E} URL = hxxp://www.google.com/cse?cx=partner-pub-0900663996874144:6813731868&ie=UTF-8&q={searchTerms}&sa=Search&ref=#gsc.tab=0&gsc.q={searchTerms}&gsc.page=1
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> {B18105C1-37EA-42E9-8263-94358C76EF03} URL = hxxp://searchou.com/?q={searchTerms}&id=bcc55197000000000000001fd052307c&affilt=5&r=703
BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09] (Microsoft Corporation)
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> Brak pliku
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: True Key Helper -> {0F4B8786-5502-4803-8EBC-F652A1153BB6} -> C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll [2017-01-10] (Intel Security)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-03-25] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java™ Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll [2017-01-27] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java™ Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll [2017-01-27] (Oracle Corporation)
BHO-x32: IplexToALLPlayer -> {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} -> C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\Iplex\IplexToALLPlayer.dll [2011-02-09] (ALLCinema Ltd.)
BHO-x32: IEPluginBHO Class -> {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} -> C:\ProgramData\Gadu-Gadu 10_userdata\ggbho.2.dll [2010-05-04] (GG Network S.A.)
Toolbar: HKLM-x32 - True Key - {4BAAC1B8-0800-42C9-8FA6-08B211F356B8} - C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll [2017-01-10] (Intel Security)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> Brak nazwy - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} -  Brak pliku
Toolbar: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> Brak nazwy - {E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} -  Brak pliku
Toolbar: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> Brak nazwy - {4BAAC1B8-0800-42C9-8FA6-08B211F356B8} -  Brak pliku
DPF: HKLM-x32 {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
DPF: HKLM-x32 {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} hxxp://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
DPF: HKLM-x32 {73888E2B-FF04-416C-8847-984D7FC4507F} hxxp://umzagan.nazwa.pl/um/RtspVaPgDecNew2.cab
DPF: HKLM-x32 {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} hxxp://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

FireFox:

FF ProfilePath: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default [2017-01-29]
FF user.js: detected! => C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\user.js [2017-01-29]
FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default -> hxxp://www.luckysearch123.com?type=hp&ts=1483554828&from=53f30103&uid=st31000340as_9qj1xt8wxxxx9qj1xt8w&z=a398122c71f97aa7260ae58g8zebecbwbwfzeb7cde
FF DefaultSearchEngine: Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default -> luck
FF SearchEngineOrder.1: Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default -> luck
FF SelectedSearchEngine: Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default -> luck
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default -> hxxp://www.luckysearch123.com?type=hp&ts=1483554828&from=53f30103&uid=st31000340as_9qj1xt8wxxxx9qj1xt8w&z=a398122c71f97aa7260ae58g8zebecbwbwfzeb7cde
FF Extension: (Iplex to ALLPlayer) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions\IplextoALL@ALLPlayer.org [2012-10-18] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: (Iplex to ALLPlayer) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions\IplextoALL@ALLPlayer.org.xpi [2012-09-08] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-01-28]
FF Extension: (Greasemonkey) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.xpi [2017-01-29]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\askcom.xml [2013-03-18]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\askcomsearch.xml [2012-10-03]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\babylon1.xml [2012-12-17]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\conduit.xml [2012-08-21]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\delta.xml [2013-03-20]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\luck.xml [2017-01-29]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\privitize.xml [2013-06-26]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\starter.xml [2015-06-30]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\wyszukiwarka-aol.xml [2013-05-01]
FF ProfilePath: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default [2017-01-29]
FF Extension: (FF Adr) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions@H99KV4DO-UCCF-9PFO-9ZLK-8RRP4FVOKD9O.xpi [2017-01-18] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: (Iplex to ALLPlayer) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions\IplextoALL@ALLPlayer.org [2017-01-18] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: (Iplex to ALLPlayer) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions\IplextoALL@ALLPlayer.org.xpi [2012-09-08] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: (Polski Language Pack) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions\langpack-pl@firefox.mozilla.org.xpi [2017-01-18] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-05-15] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: (Greasemonkey) - C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\Extensions{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.xpi [2015-06-27] [Brak podpisu cyfrowego]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\askcom.xml [2013-03-18]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\askcomsearch.xml [2012-10-03]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\babylon1.xml [2012-12-17]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\conduit.xml [2012-08-21]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\delta.xml [2013-03-20]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\privitize.xml [2013-06-26]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\searchinme.xml [2017-01-18]
FF SearchPlugin: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\fnph8wtv.default\searchplugins\wyszukiwarka-aol.xml [2013-05-01]
FF Extension: (Brak nazwy) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1} [2015-01-15] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM…\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\Mozilla Thunderbird => nie znaleziono
FF HKLM-x32…\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\Mozilla Thunderbird => nie znaleziono
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_24_0_0_194.dll [2017-01-16] ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50901.0\npctrl.dll [2016-08-31] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_24_0_0_194.dll [2017-01-16] ()
FF Plugin-x32: @avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin -> C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\40.3.6\npsitesafety.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2015-05-20] (Google)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.121.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-01-27] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.121.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-01-27] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50901.0\npctrl.dll [2016-08-31] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2013-03-14] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2013-03-14] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.bdupdater.com/BonanzaDealsLive Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\1.3.23.0\npGoogleUpdate3.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.bdupdater.com/BonanzaDealsLive Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\BonanzaDealsLive\Update\1.3.23.0\npGoogleUpdate3.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.32.7\npGoogleUpdate3.dll [2016-12-17] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.32.7\npGoogleUpdate3.dll [2016-12-17] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2016-12-23] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2013-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll [2012-06-28] (Nullsoft, Inc.)

Chrome:

CHR HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions…\Chrome\Extension: [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] - C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Google\Drive\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf_live.crx [2013-06-25]
CHR HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions…\Chrome\Extension: [chfdnecihphmhljaaejmgoiahnihplgn] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [dhfcbmlocifngpbjdpgnkbjmgkadkjpp] - C:\Program Files (x86)\Industriya\privitize\1.8.21.6\privitize.crx [2013-05-21]
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [jfmjfhklogoienhpfnppmbcbjfjnkonk] - <Brak Path/update_url>

==================== Usługi (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 AVG Antivirus; C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [260080 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\afwServ.exe [275616 2017-01-19] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S3 avgbIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\x64\aswidsagenta.exe [6183576 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 avgsvc; C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe [1255272 2017-01-09] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 iSafeService; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc.exe [131024 2016-08-19] (Elex do Brasil Participações Ltda)
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.266\McCHSvc.exe [289256 2015-12-02] (McAfee, Inc.)
R2 Nero BackItUp Scheduler 3; C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe [877864 2008-02-18] (Nero AG)
S3 NMIndexingService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe [529704 2008-02-28] (Nero AG)
R2 PLFlash DeviceIoControl Service; C:\Windows\SysWOW64\IoctlSvc.exe [81920 2006-12-19] (Prolific Technology Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ReimageRealTimeProtector; C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiGuard.exe [8061808 2017-01-19] (Reimage®)
R2 StarWindServiceAE; C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe [275968 2007-05-28] (Rocket Division Software) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 Themes; C:\Windows\system32\themeservice.dll [44544 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [DependOnService: iThemes5]<==== UWAGA
R2 TrueKey; C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe [995800 2017-01-05] (McAfee, Inc.)
R2 TrueKeyScheduler; C:\Program Files\TrueKey\McTkSchedulerService.exe [16248 2017-01-05] (McAfee, Inc.)
R2 TrueKeyServiceHelper; C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe [86864 2017-01-05] (McAfee, Inc.)
R2 TuneUp.UtilitiesSvc; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe [5907216 2017-01-09] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 vToolbarUpdater40.3.6; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\40.3.6\ToolbarUpdater.exe [1349704 2017-01-19] (AVG Secure Search)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
R2 WtuSystemSupport; C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe [980552 2017-01-19] ()
S2 InstallerService; C:\Program Files\TrueKey\Mcafee.TrueKey.InstallerService.exe -originalversion 4.4.127.0 [X]
S4 Sunshinesvc; C:\Program Files (x86)\Corner Sunshine\sunshinesvc.dll [X]

===================== Sterowniki (filtrowane) ======================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R1 avgbdisk; C:\Windows\system32\drivers\avgbdiska.sys [165624 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 avgbidsdriver; C:\Windows\system32\drivers\avgbidsdrivera.sys [311592 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgbidsh; C:\Windows\system32\drivers\avgbidsha.sys [192096 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgblog; C:\Windows\system32\drivers\avgbloga.sys [336920 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgbuniv; C:\Windows\system32\drivers\avgbuniva.sys [50848 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S3 avgHwid; C:\Windows\system32\drivers\avgHwid.sys [39288 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 avgMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\avgMonFlt.sys [127072 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R3 avgNetNd6; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgNetNd6.sys [29944 2017-01-19] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 avgNetSec; C:\Windows\system32\drivers\avgNetSec.sys [456936 2017-01-19] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 avgRdr; C:\Windows\system32\drivers\avgRdr2.sys [101624 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgRvrt; C:\Windows\system32\drivers\avgRvrt.sys [75664 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 avgSnx; C:\Windows\system32\drivers\avgSnx.sys [992488 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 avgSP; C:\Windows\system32\drivers\avgSP.sys [555152 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 avgStm; C:\Windows\system32\drivers\avgStm.sys [163512 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 avgVmm; C:\Windows\system32\drivers\avgVmm.sys [311472 2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R3 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2012-09-01] (DT Soft Ltd)
R1 iSafeKrnl; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnl.sys [262344 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda)
R1 iSafeKrnlMon; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlMon.sys [52440 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda)
R1 iSafeKrnlR3; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlR3.sys [103904 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda)
R0 sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [564792 2012-03-15] (Duplex Secure Ltd.)
S3 SWDUMon; C:\Windows\System32\DRIVERS\SWDUMon.sys [25608 2017-01-29] (SlimWare Utilities, Inc.)
R3 TuneUpUtilitiesDrv; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [32304 2017-01-09] (AVG Netherlands B.V.)
U3 arg38do8; C:\Windows\System32\Drivers\arg38do8.sys [0] (Advanced Micro Devices) <==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)
U3 awhkb6ix; C:\Windows\System32\Drivers\awhkb6ix.sys [0] (Advanced Micro Devices) <==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)
S3 aswHdsKe; ??\C:\Windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys [X]
U0 aswVmm; Brak ImagePath
S3 esihdrv; ??\C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temp\esihdrv.sys [X]
R1 iSafeNetFilter; system32\DRIVERS\iSafeNetFilter.sys [X]
S3 nmwcdcx64; system32\drivers\ccdcmbox64.sys [X]
S3 nmwcdx64; system32\drivers\ccdcmbx64.sys [X]
S3 pccsmcfd; system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 upperdev; system32\DRIVERS\usbser_lowerfltx64.sys [X]
S3 UsbserFilt; system32\DRIVERS\usbser_lowerfltx64j.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-01-29 19:26 - 2017-01-29 19:26 - 00046244 _____ C:\Users\Hrabia\Downloads\Addition.txt
2017-01-29 19:24 - 2017-01-29 19:28 - 00030706 _____ C:\Users\Hrabia\Downloads\FRST.txt
2017-01-29 19:24 - 2017-01-29 19:28 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-01-29 19:22 - 2017-01-29 19:23 - 01762816 _____ (Farbar) C:\Users\Hrabia\Downloads\FRST.exe
2017-01-29 19:20 - 2017-01-29 19:22 - 02420736 _____ (Farbar) C:\Users\Hrabia\Downloads\FRST64.exe
2017-01-29 14:51 - 2017-01-29 14:52 - 11283968 _____ C:\Users\Hrabia\Downloads\The Sims 4 - InstallShield Wizard.exe
2017-01-29 14:33 - 2017-01-29 14:33 - 06776960 _____ (ESET spol. s r.o.) C:\Users\Hrabia\Downloads\ESETOnlineScanner_PLK.exe
2017-01-28 16:36 - 2017-01-28 16:36 - 00196345 _____ C:\Users\Hrabia\Desktop\watch.htm
2017-01-28 11:04 - 2017-01-28 11:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
2017-01-28 11:04 - 2017-01-28 11:04 - 00000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
2017-01-27 09:16 - 2017-01-27 09:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\TrueKey
2017-01-27 09:15 - 2017-01-27 09:17 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\tkdata
2017-01-27 09:15 - 2017-01-27 09:15 - 00001190 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\True Key.lnk
2017-01-27 09:15 - 2017-01-27 09:15 - 00001176 _____ C:\Users\Public\Desktop\True Key.lnk
2017-01-27 09:12 - 2017-01-29 14:37 - 00003976 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{0FCD1814-5744-477F-A415-253CB44BEBD4}
2017-01-27 09:12 - 2017-01-27 09:12 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel Security
2017-01-27 09:11 - 2017-01-28 10:58 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee
2017-01-27 09:11 - 2017-01-27 09:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\McAfee
2017-01-27 09:06 - 2017-01-27 09:06 - 00001163 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2017-01-27 09:06 - 2017-01-27 09:06 - 00001053 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2017-01-27 09:06 - 2017-01-27 09:06 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2017-01-27 09:02 - 2017-01-29 12:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2017-01-27 09:02 - 2017-01-28 11:04 - 00001964 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
2017-01-27 09:02 - 2017-01-28 10:57 - 00000000 ____D C:\Program Files\TrueKey
2017-01-27 09:02 - 2017-01-27 09:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
2017-01-27 08:51 - 2017-01-27 08:51 - 00097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2017-01-27 08:51 - 2017-01-27 08:51 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Sun
2017-01-27 08:51 - 2017-01-27 08:51 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2017-01-27 08:51 - 2017-01-27 08:51 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2017-01-27 08:51 - 2017-01-27 08:51 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2017-01-27 08:50 - 2017-01-27 08:50 - 00738880 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\Hrabia\Desktop\chromeinstall-8u121.exe
2017-01-27 08:27 - 2017-01-27 08:27 - 00000000 ____D C:\NPE
2017-01-27 08:23 - 2017-01-27 08:52 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\NPE
2017-01-27 08:23 - 2017-01-27 08:23 - 03439864 _____ (Symantec Corporation) C:\Users\Hrabia\Desktop\NPE.exe
2017-01-26 21:00 - 2017-01-26 21:00 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-01-22 12:35 - 2017-01-22 12:35 - 00002760 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AVGPCTuneUp_Task_BkGndMaintenance
2017-01-20 09:12 - 2017-01-20 09:12 - 00002968 _____ C:\Windows\System32\Tasks{754FDC8C-D7CF-45C8-BDBA-1EFDA25EE52B}
2017-01-20 09:10 - 2017-01-20 09:10 - 00002968 _____ C:\Windows\System32\Tasks{E1C9847A-BD18-460F-B20C-F8D160AFC4E8}
2017-01-20 08:59 - 2017-01-20 08:59 - 00001425 _____ C:\Users\Hrabia\Desktop\Internet Explorer.lnk
2017-01-19 20:00 - 2017-01-19 20:01 - 00433120 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2017-01-19 19:48 - 2017-01-27 08:48 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Reimage Protector
2017-01-19 19:48 - 2017-01-27 08:48 - 00000000 ____D C:\Program Files\Reimage
2017-01-19 19:48 - 2017-01-19 19:48 - 00004270 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ReimageUpdater
2017-01-19 19:36 - 2017-01-29 14:29 - 00002896 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AVG Driver Updater Startup
2017-01-19 19:36 - 2017-01-29 14:29 - 00000468 _____ C:\Windows\Tasks\AVG Driver Updater Startup.job
2017-01-19 19:36 - 2017-01-29 14:28 - 00025608 _____ (SlimWare Utilities, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\SWDUMon.sys
2017-01-19 19:36 - 2017-01-26 19:36 - 00000522 _____ C:\Windows\Tasks\AVG Driver Updater Scan.job
2017-01-19 19:36 - 2017-01-19 20:46 - 00003252 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AVG Driver Updater Scan
2017-01-19 19:36 - 2017-01-19 19:36 - 00002497 _____ C:\Users\Public\Desktop\AVG Driver Updater.lnk
2017-01-19 19:36 - 2017-01-19 19:36 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers
2017-01-19 19:36 - 2017-01-19 19:36 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\AVG Netherlands BV
2017-01-19 19:36 - 2017-01-19 19:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG Driver Updater
2017-01-19 19:36 - 2017-01-19 19:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVG Driver Updater
2017-01-19 19:35 - 2017-01-19 19:35 - 01205376 _____ (Slimware Utilities Holdings, Inc.) C:\Users\Hrabia\Downloads\AVG_Driver_Updater_Setup_11_3.exe
2017-01-19 19:10 - 2017-01-19 19:10 - 00000000 ___HD C:$AV_AVG
2017-01-19 18:45 - 2017-01-19 18:45 - 00003704 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Java™ Platform SE Auto Updater 2 0
2017-01-19 09:24 - 2017-01-19 09:21 - 00456936 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgNetSec.sys
2017-01-19 09:23 - 2017-01-18 20:28 - 00397800 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\avgBoot.exe
2017-01-19 09:21 - 2017-01-19 09:21 - 00029944 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgNetNd6.sys
2017-01-19 09:19 - 2017-01-19 09:19 - 00002598 _____ C:\Users\Public\Desktop\AVG PC TuneUp.lnk
2017-01-19 09:06 - 2017-01-19 09:07 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\AVG Web TuneUp
2017-01-19 09:06 - 2017-01-19 09:06 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search
2017-01-19 09:05 - 2017-01-19 09:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVG Web TuneUp
2017-01-19 09:05 - 2017-01-19 09:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp
2017-01-19 09:01 - 2017-01-29 14:37 - 00262144 _____ C:\Users\UpdatusUser\ntuser.man
2017-01-18 20:47 - 2017-01-18 20:47 - 00002610 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp.lnk
2017-01-18 20:47 - 2017-01-18 20:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG PC TuneUp
2017-01-18 20:47 - 2017-01-09 16:43 - 00053008 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\TURegOpt.exe
2017-01-18 20:47 - 2017-01-09 16:39 - 00044304 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\authuitu.dll
2017-01-18 20:47 - 2017-01-09 16:39 - 00042256 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\SysWOW64\authuitu.dll
2017-01-18 20:46 - 2017-01-18 20:46 - 03449536 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\Hrabia\Downloads\AVG_Protection_755.exe
2017-01-18 20:29 - 2017-01-18 20:29 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\AVG
2017-01-18 20:28 - 2017-01-19 09:25 - 00003920 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Antivirus Emergency Update
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 00992488 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgSnx.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 00555152 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgSP.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 00311472 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgVmm.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 00163512 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgStm.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 00127072 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 00101624 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgRdr2.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 00075664 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgRvrt.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 00039288 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgHwid.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:27 - 00336920 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgbloga.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:27 - 00311592 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgbidsdrivera.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:27 - 00192096 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgbidsha.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:27 - 00165624 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgbdiska.sys
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:27 - 00050848 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgbuniva.sys
2017-01-18 20:25 - 2017-01-18 20:26 - 00207640 _____ C:\Users\Hrabia\Downloads\AVG Secure Search.exe
2017-01-18 20:25 - 2017-01-18 20:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG Zen
2017-01-18 20:24 - 2017-01-29 14:29 - 00003600 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AVG EUpdate Task
2017-01-18 20:24 - 2017-01-18 20:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVG
2017-01-18 20:22 - 2017-01-18 20:22 - 03449440 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\Hrabia\Downloads\AVG_Protection_Free_1606 (1).exe
2017-01-18 20:08 - 2017-01-18 20:15 - 240678696 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\Hrabia\Downloads\AVG AntiVirus Free Edition 2017 Build 3006.exe
2017-01-18 20:00 - 2017-01-18 20:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Essentware
2017-01-18 19:44 - 2017-01-18 19:44 - 03449448 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\Hrabia\Downloads\Antivirus_Free_1866 (1).exe
2017-01-18 19:43 - 2017-01-18 20:25 - 00000984 _____ C:\Users\Public\Desktop\AVG.lnk
2017-01-18 19:40 - 2017-01-19 18:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Avg
2017-01-18 19:40 - 2017-01-19 09:04 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\AvgSetupLog
2017-01-18 19:40 - 2017-01-18 20:47 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Avg
2017-01-18 19:12 - 2017-01-29 18:48 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\LocalLow\Mozilla
2017-01-18 19:10 - 2017-01-19 20:47 - 00003642 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WinTOOL
2017-01-18 19:10 - 2017-01-19 19:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\wintools
2017-01-18 19:10 - 2017-01-18 19:10 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Firefox
2017-01-18 19:10 - 2017-01-18 19:10 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Firefox
2017-01-18 19:10 - 2017-01-18 19:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Firefox
2017-01-17 21:35 - 2016-12-14 15:29 - 00037144 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw9720.tmp
2017-01-17 20:55 - 2017-01-17 20:55 - 00001425 _____ C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2017-01-17 20:31 - 2017-01-17 20:31 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Apps\2.0
2017-01-16 21:19 - 2017-01-27 09:02 - 00003868 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2017-01-16 21:19 - 2016-09-12 22:17 - 00077032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2017-01-16 21:19 - 2016-09-12 22:08 - 01226752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2017-01-16 21:19 - 2016-09-09 16:54 - 01629184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2017-01-16 21:19 - 2016-09-09 16:54 - 00586752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2017-01-16 21:19 - 2016-09-09 16:54 - 00575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2017-01-16 21:19 - 2016-09-09 16:54 - 00314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2017-01-16 21:19 - 2016-09-09 16:54 - 00273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
2017-01-16 21:19 - 2016-09-09 16:54 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2017-01-16 21:19 - 2016-09-09 16:54 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2017-01-16 21:19 - 2016-08-12 17:26 - 00464896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
2017-01-16 21:19 - 2016-08-12 17:26 - 00405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
2017-01-16 21:19 - 2016-08-12 17:26 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 23:09 - 03156480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 23:09 - 00192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 23:09 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 23:07 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:55 - 02607104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:53 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:53 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:52 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:52 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:52 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:52 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:50 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:38 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:38 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:38 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2017-01-16 21:18 - 2016-05-13 22:38 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2017-01-16 21:18 - 2016-05-12 16:18 - 00090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\olepro32.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-15 00:27 - 00394448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-14 23:39 - 00346320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:48 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:28 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:26 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:26 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:25 - 00576000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:25 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:21 - 02896384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:15 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:14 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:09 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:08 - 25759744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:08 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:08 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:07 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 20:07 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:56 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:53 - 06049280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:52 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:41 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:40 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:35 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:34 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:31 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:30 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:29 - 00498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:29 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:28 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:27 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:20 - 02287616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:20 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:19 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:17 - 20302848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:15 - 00476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:14 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:14 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:14 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:14 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:11 - 00725504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:10 - 00806912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:08 - 02131456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:08 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 19:03 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:57 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:56 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:52 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:51 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:49 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:47 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:41 - 15257088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:40 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:38 - 00693248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:37 - 04608000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:36 - 02055680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:36 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:35 - 02920960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:21 - 13653504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:20 - 01543680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:11 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:05 - 02444800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:02 - 01312256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-11-12 18:02 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-09-15 15:56 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
2017-01-16 21:15 - 2016-08-22 17:19 - 01386496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:55 - 00154856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:55 - 00095464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 01460736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 01212928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00730624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 19:52 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:43 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:42 - 00690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:32 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:25 - 00159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:24 - 00291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:24 - 00129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:24 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:23 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2017-01-16 21:14 - 2017-01-05 18:19 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-21 19:12 - 00109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-20 17:19 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-20 15:07 - 00467392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2017-01-16 21:14 - 2016-11-17 17:41 - 00370920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
2017-01-16 21:14 - 2016-11-12 20:48 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2017-01-16 21:14 - 2016-11-12 19:47 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2017-01-16 21:14 - 2016-11-12 19:29 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-10 17:32 - 01009152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-10 17:19 - 00833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:41 - 00114408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:33 - 03244032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:33 - 01941504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:33 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:33 - 00070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:33 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:33 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:17 - 02365440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:17 - 01806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:17 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:17 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:17 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 17:02 - 00128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-11-09 16:55 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-11-06 17:33 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-06 17:16 - 00312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-06 17:01 - 03219456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 16:36 - 00382696 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 16:32 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 16:32 - 00046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 16:32 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 16:32 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 16:22 - 00308456 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 16:16 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 16:16 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 16:16 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-11-02 15:53 - 00034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-27 16:33 - 00802304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-27 16:20 - 00627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-15 16:31 - 00976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-15 16:31 - 00084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-15 16:13 - 00741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-15 16:13 - 00084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:40 - 00631176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:37 - 05547752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:37 - 00706792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:34 - 01732864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:32 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:32 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:32 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:32 - 00215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:32 - 00069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlsbres.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:32 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:32 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:32 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:32 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 01148416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10.IME
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 01068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00878080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10K.DLL
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imkr80.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00246784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\input.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tintlgnt.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quick.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qintlgnt.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\phon.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cintlgnt.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\chajei.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pintlgnt.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:24 - 04000488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:24 - 03944680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:21 - 01314112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 01027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10.IME
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00829952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imkr80.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\input.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tintlgnt.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quick.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qintlgnt.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\phon.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cintlgnt.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\chajei.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pintlgnt.ime
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlsbres.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:18 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:03 - 00148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:03 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 16:03 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:59 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:59 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:55 - 00346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcdedit.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:55 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:51 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:51 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:51 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:51 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:50 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:50 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 15:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 14:33 - 00187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 14:18 - 00419648 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 14:17 - 00419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
2017-01-16 21:14 - 2016-10-11 14:06 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-08 14:06 - 00633296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-10-07 16:32 - 03649536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-07 16:32 - 00877056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-07 16:32 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-07 16:12 - 02291712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-07 16:12 - 00581632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-07 16:12 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-05 15:54 - 00090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
2017-01-16 21:14 - 2016-10-04 16:31 - 01483264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-04 16:31 - 00229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-04 16:31 - 00190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-04 16:31 - 00141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-04 16:13 - 01176064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-04 16:13 - 00179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-04 16:13 - 00145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-10-04 16:13 - 00106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-12 22:08 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adsmsext.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-12 21:49 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adsmsext.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-12 20:08 - 01251328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-12 19:43 - 01648128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-12 19:43 - 01180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-09 19:20 - 00756736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-09 19:00 - 00497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-08 21:34 - 00263680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-08 21:34 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-08 21:34 - 00108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-08 21:34 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-09-08 15:55 - 00142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2017-01-16 21:14 - 2016-09-08 15:55 - 00106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 18:02 - 14632960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 18:02 - 12574720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 18:02 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 18:02 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 18:02 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 17:47 - 12574208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 17:47 - 11410432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 17:31 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 17:31 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 17:31 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-12 17:26 - 00461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scavengeui.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:31 - 02023424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:31 - 00347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:31 - 00310784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:31 - 00182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:31 - 00054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmRes.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:31 - 00012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmplpxy.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:15 - 01178112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:15 - 00249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:15 - 00214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:15 - 00146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:15 - 00054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmRes.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:01 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 16:01 - 00013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmprovhost.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 15:53 - 00199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 15:53 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmprovhost.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-08-06 15:53 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmplpxy.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:21 - 00094440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 04121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 01573888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 01202176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmv2clt.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 01068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\blackbox.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmdrmsdk.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00680448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscp.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmmgrtn.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00440320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msnetobj.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsp.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmmsp.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:16 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 18:11 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\PEAuth.sys
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 03209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 01329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 01005056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmv2clt.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00744960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\blackbox.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmdrmsdk.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscp.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmmgrtn.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msnetobj.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00195072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsp.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:21 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:15 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:15 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:15 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:05 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:05 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:00 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcawrk.exe
2017-01-16 21:14 - 2016-06-14 16:00 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe
2017-01-16 21:09 - 2016-08-16 21:40 - 00343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
2017-01-16 21:09 - 2016-08-16 21:40 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
2017-01-16 21:09 - 2016-08-16 21:40 - 00099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
2017-01-16 21:09 - 2016-08-16 21:40 - 00056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
2017-01-16 21:09 - 2016-08-16 21:40 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
2017-01-16 21:09 - 2016-08-16 21:40 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
2017-01-16 21:09 - 2016-08-16 21:40 - 00007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
2017-01-16 21:09 - 2016-07-07 16:36 - 01896168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2017-01-16 21:09 - 2016-07-07 16:36 - 00377576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
2017-01-16 21:09 - 2016-07-07 16:36 - 00287976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2017-01-16 21:09 - 2016-07-07 16:08 - 00046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpipreg.sys
2017-01-16 21:08 - 2016-08-29 16:31 - 14183424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2017-01-16 21:08 - 2016-08-29 16:31 - 01867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2017-01-16 21:08 - 2016-08-29 16:12 - 12880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2017-01-16 21:08 - 2016-08-29 16:12 - 01499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2017-01-16 21:08 - 2016-08-29 16:04 - 03229696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2017-01-16 21:08 - 2016-08-29 15:55 - 02972672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2017-01-16 21:08 - 2016-07-22 15:58 - 00142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
2017-01-16 21:08 - 2016-07-22 15:51 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
2017-01-16 20:16 - 2017-01-29 12:41 - 00000150 _____ C:\Windows\Reimage.ini

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-01-29 19:25 - 2009-07-14 05:45 - 00021024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-01-29 19:25 - 2009-07-14 05:45 - 00021024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-01-29 18:36 - 2014-11-15 21:09 - 00001048 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2017-01-29 18:31 - 2012-08-23 00:31 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2017-01-29 16:38 - 2015-06-30 18:14 - 00000000 _RSHD C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\nvxasync
2017-01-29 16:37 - 2016-12-14 15:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\amuleC1
2017-01-29 16:37 - 2016-12-07 18:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\icfib
2017-01-29 16:37 - 2016-12-03 16:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\gadgj
2017-01-29 16:37 - 2016-11-18 08:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\haeha
2017-01-29 16:37 - 2016-11-14 20:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\dgjdg
2017-01-29 16:37 - 2016-11-08 08:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ibfib
2017-01-29 16:37 - 2015-06-30 18:14 - 00000000 _RSHD C:\ProgramData\nvxasync
2017-01-29 16:37 - 2013-11-07 14:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\BonanzaDeals
2017-01-29 16:37 - 2000-08-30 02:40 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Flash Player
2017-01-29 14:34 - 2014-07-07 19:21 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\ESET
2017-01-29 14:27 - 2012-11-23 16:51 - 00000342 _____ C:\Windows\Tasks\DriverScanner.job
2017-01-29 14:27 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-01-29 14:26 - 2010-05-22 13:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2017-01-29 12:47 - 2010-05-22 15:34 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Games
2017-01-27 09:30 - 2010-05-22 13:08 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Google
2017-01-27 09:11 - 2016-12-14 15:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2017-01-27 09:07 - 2015-01-15 15:53 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2017-01-27 09:02 - 2012-08-23 00:31 - 00802904 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2017-01-27 09:02 - 2012-08-23 00:31 - 00144472 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-01-27 09:02 - 2011-08-11 18:04 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Adobe
2017-01-27 09:01 - 2012-03-20 10:57 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2017-01-27 09:01 - 2010-05-22 12:49 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2017-01-27 08:41 - 2016-12-28 19:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Gubed
2017-01-27 08:41 - 2016-12-23 18:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinArcher
2017-01-27 08:41 - 2016-12-07 18:42 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\ibfib
2017-01-27 08:41 - 2016-10-14 07:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\amuleC
2017-01-27 08:29 - 2016-10-14 07:36 - 00000000 _____ C:\Users\Public\Documents\report.dat
2017-01-27 08:24 - 2011-08-12 01:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Norton
2017-01-26 19:56 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2017-01-22 18:13 - 2009-07-14 06:08 - 00032608 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2017-01-20 08:54 - 2016-07-29 18:51 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\Desktop\zdj
2017-01-20 08:46 - 2012-11-22 19:54 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Microsoft Help
2017-01-19 20:47 - 2016-03-22 20:36 - 00004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2017-01-19 20:04 - 2015-05-15 12:31 - 00003480 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d08f02b51021c7
2017-01-19 20:04 - 2014-11-15 21:09 - 00004054 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2017-01-19 20:04 - 2014-11-15 21:09 - 00003352 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2017-01-19 19:59 - 2009-07-14 05:54 - 00000749 ___RH C:\Windows\WindowsShell.Manifest
2017-01-19 19:59 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
2017-01-19 19:36 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2017-01-19 19:25 - 2010-08-08 14:12 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\SystemRequirementsLab
2017-01-19 18:41 - 2010-05-22 13:09 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Skype
2017-01-19 18:40 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
2017-01-19 09:21 - 2010-05-24 00:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer
2017-01-19 09:21 - 2009-01-24 01:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BlazeDVD 6.0
2017-01-19 09:01 - 2013-03-26 17:10 - 00000000 ____D C:\Users\UpdatusUser
2017-01-18 20:47 - 2012-10-08 18:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\TuneUp Software
2017-01-18 19:55 - 2012-01-22 18:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2017-01-18 19:09 - 2016-10-01 15:34 - 00000000 _____ C:\Users\Public\Documents\temp.dat
2017-01-18 19:02 - 2015-01-03 17:29 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2017-01-18 19:02 - 2014-05-15 18:44 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2017-01-17 21:43 - 2016-12-14 15:26 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\AVAST Software
2017-01-17 21:43 - 2010-05-22 11:53 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia
2017-01-17 21:43 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\registration
2017-01-17 21:15 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\servicing
2017-01-17 20:20 - 2009-08-07 13:03 - 00743824 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2017-01-17 20:20 - 2009-08-07 13:03 - 00157306 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2017-01-17 20:20 - 2009-07-14 06:13 - 01679498 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-01-17 20:15 - 2010-05-23 01:51 - 00001547 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2017-01-17 20:12 - 2013-03-13 12:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2017-01-17 20:12 - 2013-03-13 12:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2017-01-17 19:40 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
2017-01-17 19:40 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
2017-01-17 19:23 - 2012-12-04 15:46 - 01651168 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2017-01-17 19:17 - 2013-03-13 12:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
2017-01-17 19:15 - 2010-05-23 21:10 - 135657872 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2017-01-16 21:48 - 2016-10-14 07:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\log
2017-01-16 21:48 - 2013-06-25 12:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive
2017-01-16 21:48 - 2010-05-23 00:06 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2017-01-16 21:48 - 2010-05-23 00:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2017-01-16 21:48 - 2010-05-23 00:06 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2017-01-16 21:48 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2017-01-16 21:24 - 2016-03-22 20:35 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2017-01-16 21:09 - 2010-09-14 00:01 - 00000000 ____D C:\Users\Hrabia\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2017-01-06 11:27 - 2015-06-27 11:27 - 00000001 _____ C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\update.dat

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2013-04-17 16:38 - 2013-04-17 16:38 - 0000576 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\All CPU MeterV3_Settings.ini
2013-04-17 22:50 - 2013-04-23 23:48 - 0000282 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\GPU MeterV2_Settings.ini
2010-09-10 00:34 - 2010-09-10 00:35 - 0000180 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\setup.log
2010-09-10 00:34 - 2010-09-10 00:34 - 0000760 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\setup_ldm.iss
2015-06-27 11:27 - 2017-01-06 11:27 - 0000001 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\update.dat
2015-06-27 12:25 - 2015-06-27 12:25 - 0033193 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\UserTile.png
2012-10-15 18:31 - 2013-04-17 16:39 - 0007597 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2010-08-07 10:46 - 2010-08-07 10:47 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempAl2508.html
2010-10-15 18:07 - 2010-10-15 18:30 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempAt1856.html
2010-08-14 17:34 - 2010-08-14 17:41 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempAx1704.html
2010-07-28 15:49 - 2010-07-28 16:43 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempbD2720.html
2012-03-17 17:42 - 2012-03-17 18:00 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempBgp120.html
2010-01-05 02:29 - 2010-01-05 13:31 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempbk2560.html
2010-08-05 00:43 - 2010-08-05 15:07 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempbl1572.html
2012-03-14 20:02 - 2012-03-14 21:01 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempbL3476.html
2012-03-18 02:12 - 2012-03-18 02:14 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempBO2732.html
2010-09-27 08:00 - 2010-09-27 08:07 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempBP1852.html
2010-06-04 11:29 - 2010-06-04 11:29 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempbU2712.html
2010-10-02 16:32 - 2010-10-02 16:34 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempBx2000.html
2010-06-28 00:03 - 2010-06-28 00:04 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempbz1924.html
2011-01-01 14:08 - 2011-01-01 14:40 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempCc8248.html
2010-05-22 13:52 - 2010-05-22 13:58 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempcd1924.html
2010-01-06 19:36 - 2010-01-06 19:37 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempCd2460.html
2011-01-18 00:36 - 2011-01-18 00:37 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempCF1236.html
2010-07-13 15:34 - 2010-07-13 15:34 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempCIt996.html
2010-10-11 17:27 - 2010-10-11 18:34 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempCq1272.html
2010-07-16 18:37 - 2010-07-16 18:37 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempcu2460.html
2010-08-12 00:43 - 2010-08-12 00:44 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempcU2888.html
2010-06-02 17:40 - 2010-06-02 17:41 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempcW1856.html
2010-06-05 17:50 - 2010-06-05 17:53 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempdK1780.html
2010-06-12 08:47 - 2010-06-12 09:00 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempDM1044.html
2010-06-06 10:52 - 2010-06-06 11:20 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempdP7160.html
2010-10-14 23:30 - 2010-10-14 23:31 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempdW1932.html
2010-07-04 01:21 - 2010-07-04 01:27 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempDx2372.html
2010-06-30 15:36 - 2010-06-30 15:36 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempeF1616.html
2010-01-10 18:18 - 2010-01-10 18:18 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempEk2480.html
2010-07-02 10:43 - 2010-07-02 10:48 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempeZ1308.html
2010-10-05 17:07 - 2010-10-05 17:25 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempFa1304.html
2010-10-14 14:22 - 2010-10-14 14:23 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempfa1876.html
2010-01-13 18:57 - 2010-01-13 19:14 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempFDw992.html
2010-05-22 23:42 - 2010-05-23 01:22 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempFE2752.html
2010-07-14 19:06 - 2010-07-14 19:07 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempff3196.html
2010-10-20 16:20 - 2010-10-20 16:35 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempfQ1884.html
2010-09-15 18:00 - 2010-09-15 18:13 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempgC1800.html
2010-06-04 13:36 - 2010-06-04 13:46 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempGk1772.html
2010-10-05 20:37 - 2010-10-05 22:45 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempGu3964.html
2010-07-06 17:19 - 2010-07-06 17:37 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempgV2412.html
2010-06-28 17:33 - 2010-06-28 17:33 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempgw1548.html
2012-03-18 15:39 - 2012-03-18 15:54 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TemphE3516.html
2010-10-04 23:13 - 2010-10-04 23:33 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempHl1364.html
2010-10-18 08:34 - 2010-10-18 08:37 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TemphM1884.html
2010-07-02 23:22 - 2010-07-02 23:23 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temphr2720.html
2012-03-15 19:16 - 2012-03-15 20:26 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempHU4280.html
2010-10-09 00:12 - 2010-10-09 00:17 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempiC1284.html
2010-07-01 00:42 - 2010-07-01 00:44 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempIlh472.html
2010-10-02 14:07 - 2010-10-02 15:23 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempIS2004.html
2010-09-08 17:52 - 2010-09-08 18:08 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempiZ2504.html
2010-07-09 01:03 - 2010-07-09 01:05 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempjM2432.html
2010-10-07 17:47 - 2010-10-07 18:37 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempjP1252.html
2010-05-22 13:07 - 2010-05-22 13:43 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempjs3636.html
2010-08-06 03:07 - 2010-08-06 03:08 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempjY1616.html
2011-01-21 01:49 - 2011-01-21 01:50 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempJy2084.html
2010-06-11 01:18 - 2010-06-11 01:19 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempkO2480.html
2010-06-25 16:22 - 2010-06-25 16:38 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempLg2376.html
2010-08-08 00:13 - 2010-08-08 03:32 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempLm1480.html
2011-01-19 19:44 - 2011-01-19 20:15 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TemplS3584.html
2010-06-08 14:27 - 2010-06-08 15:56 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempmf1844.html
2010-08-02 18:49 - 2010-08-02 18:55 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempmm1476.html
2010-05-22 23:42 - 2010-05-23 01:22 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempMq2752.html
2010-06-25 01:07 - 2010-06-25 01:13 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempMX3184.html
2012-03-18 14:59 - 2012-03-18 14:59 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempNa2396.html
2011-01-15 12:32 - 2011-01-15 13:53 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempnQ1496.html
2010-08-05 00:43 - 2010-08-05 15:07 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempNQ1572.html
2010-10-20 16:20 - 2010-10-20 16:35 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempNt1884.html
2010-06-07 17:13 - 2010-06-07 18:37 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempNw1996.html
2011-01-15 12:32 - 2011-01-15 13:53 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempNx1496.html
2010-06-01 18:41 - 2010-06-01 18:41 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempnX2132.html
2010-09-30 23:22 - 2010-09-30 23:28 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempNz1912.html
2010-10-17 17:50 - 2010-10-17 22:01 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempOA1888.html
2012-03-14 20:02 - 2012-03-14 21:01 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempOB3476.html
2010-07-15 13:21 - 2010-07-15 13:22 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempoM2408.html
2010-06-28 20:13 - 2010-06-28 20:44 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempon5704.html
2010-10-20 00:07 - 2010-10-20 00:09 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempos1900.html
2010-06-05 23:41 - 2010-06-05 23:41 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempOu1956.html
2010-06-22 16:07 - 2010-06-22 16:28 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempOVs956.html
2010-06-20 17:35 - 2010-06-20 18:00 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempPG2324.html
2010-06-26 01:18 - 2010-06-26 01:20 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temppi1920.html
2012-05-06 16:54 - 2012-05-06 16:57 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TemppJ2892.html
2010-05-23 17:00 - 2010-05-23 18:26 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempPO1404.html
2010-06-12 00:43 - 2010-06-12 00:44 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempPo1784.html
2010-10-14 15:15 - 2010-10-14 16:21 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TemppR2404.html
2010-06-24 13:12 - 2010-06-24 13:18 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temppx3812.html
2010-10-13 17:49 - 2010-10-13 18:34 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempPY2608.html
2010-10-03 17:15 - 2010-10-03 17:40 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempqa2092.html
2010-06-05 00:26 - 2010-06-05 00:34 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempQC1944.html
2010-06-17 00:25 - 2010-06-17 00:26 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempQC4136.html
2010-06-05 18:40 - 2010-06-05 20:17 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempQRz580.html
2010-01-11 18:38 - 2010-01-11 18:39 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempqx2104.html
2012-03-16 20:18 - 2012-03-16 20:24 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempRB1880.html
2010-05-26 23:45 - 2010-05-26 23:45 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temprf1736.html
2010-10-04 12:43 - 2010-10-04 12:44 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempRG2020.html
2010-10-09 17:24 - 2010-10-09 17:27 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempRk1156.html
2010-07-14 17:54 - 2010-07-14 17:55 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempRL2584.html
2012-03-18 17:54 - 2012-03-19 03:41 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempRn1836.html
2010-08-08 10:59 - 2010-08-08 11:24 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TemprQ1280.html
2010-10-13 17:31 - 2010-10-13 17:39 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempRQE996.html
2010-08-08 00:13 - 2010-08-08 03:32 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempsD1480.html
2010-06-03 23:20 - 2010-06-03 23:25 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempse1984.html
2010-06-14 00:17 - 2010-06-14 00:18 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempsN2104.html
2010-07-13 00:57 - 2010-07-13 01:10 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempTe1260.html
2010-06-21 17:33 - 2010-06-21 17:44 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TemptK1568.html
2010-07-13 23:49 - 2010-07-13 23:50 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempTQ2508.html
2011-01-18 18:30 - 2011-01-18 18:47 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempTt1048.html
2010-07-12 17:28 - 2010-07-12 19:16 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempTT2288.html
2010-10-06 12:09 - 2010-10-06 12:13 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempTx1232.html
2010-09-30 16:33 - 2010-09-30 16:44 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempua1952.html
2010-10-07 23:55 - 2010-10-07 23:56 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempuh1528.html
2000-08-28 00:33 - 2000-08-28 00:35 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempUi1916.html
2011-01-16 19:23 - 2011-01-16 19:29 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempUN2068.html
2010-07-11 15:27 - 2010-07-11 15:29 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempUs6540.html
2012-03-18 17:54 - 2012-03-19 03:41 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempVA1836.html
2010-07-12 00:45 - 2010-07-12 01:19 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempVb2408.html
2010-08-16 15:27 - 2010-08-16 15:27 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempVd1876.html
2011-01-15 16:59 - 2011-01-15 19:27 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempVf1040.html
2010-08-10 00:23 - 2010-08-10 00:23 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempVt2620.html
2010-06-07 21:39 - 2010-06-07 21:41 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempVV1952.html
2012-03-18 15:39 - 2012-03-18 15:54 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempwA3516.html
2000-09-01 21:35 - 2000-09-02 10:41 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempwh2020.html
2010-07-02 17:37 - 2010-07-02 18:04 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempwH2164.html
2010-10-01 18:40 - 2010-10-01 19:03 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempWj1972.html
2010-09-27 08:00 - 2010-09-27 08:07 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempwr1852.html
2010-10-14 15:15 - 2010-10-14 16:21 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempWt2404.html
2010-07-09 15:10 - 2010-07-09 15:10 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempwxX264.html
2011-09-27 00:10 - 2011-09-27 05:00 - 0002089 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempxi3736.html
2011-09-27 00:10 - 2011-09-27 05:00 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempxL3736.html
2000-08-26 18:08 - 2000-08-26 18:53 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempXM2436.html
2011-01-17 16:09 - 2011-01-17 16:11 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempxn1388.html
2010-06-06 18:33 - 2010-06-06 19:33 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempxN1908.html
2010-07-11 14:18 - 2010-07-11 14:32 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempXs6936.html
2010-10-03 23:28 - 2010-10-03 23:29 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempxW2012.html
2010-06-23 00:22 - 2010-06-23 00:26 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempyl1848.html
2010-06-06 10:52 - 2010-06-06 11:20 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempyo7160.html
2011-01-16 02:29 - 2011-01-16 02:31 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempYq1796.html
2010-08-19 13:06 - 2010-08-19 13:12 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempYs1112.html
2012-05-06 16:54 - 2012-05-06 16:57 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempYt2892.html
2010-10-19 17:20 - 2010-10-19 20:31 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempYV1860.html
2011-01-15 01:58 - 2011-01-15 02:08 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempyW2676.html
2010-07-28 15:49 - 2010-07-28 16:43 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempyY2720.html
2010-05-26 17:40 - 2010-05-26 17:55 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempYZ1608.html
2010-06-26 17:50 - 2010-06-26 17:51 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempZ15592.html
2009-01-26 00:52 - 2009-01-26 03:20 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempZg1364.html
2010-01-10 01:51 - 2010-01-10 01:51 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempZh2520.html
2010-06-29 17:28 - 2010-06-29 17:47 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Tempzm1620.html
2010-06-28 09:07 - 2010-06-28 09:08 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempzM1996.html
2010-05-24 16:13 - 2010-05-24 16:19 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempZO3580.html
2010-10-03 01:02 - 2010-10-03 01:02 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempzP1948.html
2010-07-01 18:35 - 2010-07-01 21:47 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempzX1480.html
2010-05-25 17:58 - 2010-05-25 18:03 - 0002432 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\TempZY2152.html
2014-07-26 14:13 - 2014-07-26 14:14 - 0000000 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local{0367E377-1A03-424A-A6EA-DDDE1508E5DE}

Niektóre pliki w TEMP:

2017-01-18 19:09 - 2017-01-18 19:10 - 26967248 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temp\inst12.exe
2017-01-19 19:48 - 2017-01-19 19:48 - 13414504 _____ (Reimage) C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temp\ReimagePackage.exe
2016-08-16 08:48 - 2016-08-16 08:48 - 0488960 _____ () C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo

LastRegBack: 2017-01-26 19:47

==================== Koniec  FRST.txt ============================

 

 

 

 

Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 29-01-2017
Uruchomiony przez Hrabia (29-01-2017 19:29:29)
Uruchomiony z C:\Users\Hrabia\Downloads
Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) (2010-05-22 10:53:13)
Tryb startu: Normal

==================== Konta użytkowników: =============================

Administrator (S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-501 - Limited - Disabled)
Hrabia (S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Hrabia
UpdatusUser (S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1003 - Limited - Enabled) => C:\Users\UpdatusUser

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

AV: AVG Antivirus (Disabled - Up to date) {4D41356F-32AD-7C42-C820-63775EE4F413}
AS: Windows Defender (Disabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: AVG Antivirus (Enabled - Up to date) {F620D48B-1497-73CC-F290-58052563BEAE}
FW: AVG Antivirus (Enabled) {757AB44A-78C2-7D1A-E37F-CA42A037B368}

==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą “Hidden” w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

Adobe Acrobat Reader DC - Polish (HKLM-x32…{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 15.023.20053 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 24 ActiveX (HKLM-x32…\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 24.0.0.194 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 24 NPAPI (HKLM-x32…\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 24.0.0.194 - Adobe Systems Incorporated)
Aktualizacje NVIDIA 1.12.12 (HKLM…{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update) (Version: 1.12.12 - NVIDIA Corporation)
ALLPlayer V5.X (HKLM-x32…\ALLPlayer_is1) (Version:  - ALLCinema Ltd.)
amuleC (HKLM-x32…{19539992-061C-4E8B-9053-07B175303AF4}) (Version: 1.0.1 - amuleC) <==== UWAGA
amuleC (HKLM-x32…{418DDAC3-E16C-47C2-B5FE-4FBCAB0E10D0}) (Version: 1.0.0 - amuleC) <==== UWAGA
AVG (HKLM…\AvgZen) (Version: 1.126.2.56387 - AVG Technologies)
AVG Driver Updater (HKLM-x32…\AVG Driver Updater) (Version: 2.2.2 - AVG Netherlands B.V)
AVG Driver Updater (x32 Version: 2.2.2 - AVG Netherlands B.V) Hidden
AVG PC TuneUp (HKLM-x32…\AVG PC TuneUp) (Version: 16.72.2.55508 - AVG Technologies)
AVG PC TuneUp (x32 Version: 16.72.3 - AVG Technologies) Hidden
AVG Protection (HKLM-x32…\AVG Antivirus) (Version: 17.1.3006 - AVG Technologies)
AVG Web TuneUp (HKLM-x32…\AVG Web TuneUp) (Version: 4.3.6.255 - AVG Technologies)
AVG Zen (Version: 1.126.7 - AVG Technologies) Hidden
BlazeDVD 6.0 (HKLM-x32…\BlazeDVD 6.0_is1) (Version:  - )
CDDRV_Installer (Version: 4.60 - Logitech) Hidden
Core Temp 1.0 RC4 (HKLM…{086D343F-8E78-4AFC-81AC-D6D414AFD8AC}_is1) (Version: 1.0 - Alcpu)
DAEMON Tools Lite (HKLM-x32…\DAEMON Tools Lite) (Version: 4.45.3.0297 - DT Soft Ltd)
erLT (x32 Version: 0.72.105 - Logitech, Inc.) Hidden
ESET Online Scanner v3 (HKLM-x32…\ESET Online Scanner) (Version:  - )
FMW 1 (Version: 1.152.5 - AVG Technologies) Hidden
Google Drive (HKLM-x32…{07A12123-B717-496B-B471-48AF6407B433}) (Version: 1.32.4066.7445 - Google, Inc.)
Google Earth Plug-in (HKLM-x32…{57BB4801-61C8-4E74-9672-2160728A461E}) (Version: 7.1.5.1557 - Google)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.25.11 - Google Inc.) Hidden
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.32.7 - Google Inc.) Hidden
HiJackThis (HKLM-x32…{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}) (Version: 1.0.0 - Trend Micro)
Intel Security True Key (HKLM…\TrueKey) (Version: 4.12.108.1 - Intel Security)
Java 8 Update 121 (HKLM-x32…{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180121F0}) (Version: 8.0.1210.13 - Oracle Corporation)
JavaFX 2.1.0 (HKLM-x32…{1111706F-666A-4037-7777-210328764D10}) (Version: 2.1.0 - Oracle Corporation)
KhalInstallWrapper (Version: 2.00.0000 - Logitech) Hidden
K-Lite Codec Pack 6.2.0 (Basic) (HKLM-x32…\KLiteCodecPack_is1) (Version: 6.2.0 - )
Logitech SetPoint (HKLM-x32…{F29B21BD-CAA6-445F-8EF7-A7E2B9D8B14E}) (Version: 4.80 - Logitech)
McAfee Security Scan Plus (HKLM…\McAfee Security Scan) (Version: 3.11.266.3 - McAfee, Inc.)
Microsoft .NET Framework 4.6.1 (HKLM…{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.6.01055 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.6.1 (Polski) (HKLM…{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1045) (Version: 4.6.01055 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Professional Plus 2010 (HKLM-x32…\Office14.PROPLUS) (Version: 14.0.4763.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Word Viewer 2003 (HKLM-x32…{90850415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}) (Version: 11.0.8173.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005 (HKLM-x32…{D24DB8B9-BB6C-4334-9619-BA1C650E13D3}) (Version: 8.0.50727.42 - Microsoft Corporation)
Microsoft Silverlight (HKLM…{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}) (Version: 5.1.50901.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x64 8.0.50727.4053 (HKLM…{B6E3757B-5E77-3915-866A-CCFC4B8D194C}) (Version: 8.0.50727.4053 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 (HKLM-x32…{770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118}) (Version: 8.0.50727.4053 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32…{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32…{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}) (Version: 8.0.56336 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32…{A49F249F-0C91-497F-86DF-B2585E8E76B7}) (Version: 8.0.50727.42 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) - KB2467175 (HKLM…{aac9fcc4-dd9e-4add-901c-b5496a07ab2e}) (Version: 8.0.51011 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM…{6E8E85E8-CE4B-4FF5-91F7-04999C9FAE6A}) (Version: 8.0.50727.42 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM…{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028}) (Version: 8.0.61000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x64 9.0.30729.4148 (HKLM…{EE936C7A-EA40-31D5-9B65-8E3E089C3828}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x64 9.0.30729.5570 (HKLM…{8338783A-0968-3B85-AFC7-BAAE0A63DC50}) (Version: 9.0.30729.5570 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570 (HKLM-x32…{86CE85E6-DBAC-3FFD-B977-E4B79F83C909}) (Version: 9.0.30729.5570 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.21022 (HKLM…{350AA351-21FA-3270-8B7A-835434E766AD}) (Version: 9.0.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM…{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM…{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 (HKLM-x32…{FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4}) (Version: 9.0.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32…{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32…{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32…{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM…{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32…{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32…{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32…{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32…{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32…{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) (HKLM…\Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64)) (Version: 10.0.50903 - Microsoft Corporation)
Microsoft WSE 3.0 Runtime (HKLM-x32…{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}) (Version: 3.0.5305.0 - Microsoft Corp.)
Mozilla Firefox 51.0.1 (x86 pl) (HKLM-x32…\Mozilla Firefox 51.0.1 (x86 pl)) (Version: 51.0.1 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM-x32…\MozillaMaintenanceService) (Version: 51.0.1 - Mozilla)
MSVC80_x64_v2 (Version: 1.0.3.0 - Nokia) Hidden
MSVC80_x86_v2 (x32 Version: 1.0.3.0 - Nokia) Hidden
MSXML 4.0 SP2 (KB954430) (HKLM-x32…{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}) (Version: 4.20.9870.0 - Microsoft Corporation)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688) (HKLM-x32…{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}) (Version: 4.20.9876.0 - Microsoft Corporation)
NapiProjekt 2.0.0 (build 2151) (HKLM-x32…\NapiProjekt_is1) (Version:  - )
Nero 8 (HKLM-x32…{D6D5CB84-0E6E-4E69-B300-C690B6911045}) (Version: 8.3.38 - Nero AG)
NetWorx 5.2.6 (HKLM…\NetWorx_is1) (Version:  - Softperfect Research)
NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.12.1031 (HKLM…{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.12.1031 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik 3D Vision 314.22 (HKLM…{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 314.22 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik graficzny 314.22 (HKLM…{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 314.22 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik kontrolera 3D Vision 314.22 (HKLM…{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB) (Version: 314.22 - NVIDIA Corporation)
OpenOffice.org 3.2 (HKLM-x32…{58B785A2-D2CA-40AA-AE89-FCC49326CDC4}) (Version: 3.2.9502 - OpenOffice.org)
Pakiet zgodności dla systemu Office 2007 (HKLM-x32…{90120000-0020-0415-0000-0000000FF1CE}) (Version: 12.0.6612.1000 - Microsoft Corporation)
Panel sterowania NVIDIA 314.22 (Version: 314.22 - NVIDIA Corporation) Hidden
Path to Success (HKLM-x32…\Path to Success) (Version: 32.0.0.0 - Shockwave.com)
PDF Reader (HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000…\PDF Reader) (Version:  - )
PDF Reader Packages (HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000…\PDF Reader Packages) (Version:  - ) <==== UWAGA
PDFCreator (HKLM-x32…{0001B4FD-9EA3-4D90-A79E-FD14BA3AB01D}) (Version: 1.2.2 - Frank Heindörfer, Philip Chinery)
Polski pakiet językowy dla narzędzi Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) (HKLM…\Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) Language Pack - PLK) (Version: 10.0.50903 - Microsoft Corporation)
Reimage Protector (HKLM…\Reimage Protector) (Version:  - Reimage) <==== UWAGA
Space Colony (HKLM-x32…{42C402C3-F95B-4BA2-BC90-99816AAF8159}) (Version: 1.00 - )
swMSM (x32 Version: 12.0.0.1 - Adobe Systems, Inc) Hidden
System Requirements Lab (HKLM-x32…\SystemRequirementsLab) (Version:  - )
TechPowerUp GPU-Z (HKLM-x32…\TechPowerUp GPU-Z) (Version:  - TechPowerUp)
The Sims™ 3 (HKLM-x32…{C05D8CDB-417D-4335-A38C-A0659EDFD6B8}) (Version: 1.0.615 - Electronic Arts)
Uniblue DriverScanner (HKLM-x32…{C2F8CA82-2BD9-4513-B2D1-08A47914C1DA}_is1) (Version: 4.0.7.1 - Uniblue Systems Ltd)
Visual Studio 2012 x64 Redistributables (HKLM…{8C775E70-A791-4DA8-BCC3-6AB7136F4484}) (Version: 14.0.0.1 - AVG Technologies)
Visual Studio 2012 x86 Redistributables (HKLM-x32…{98EFF19A-30AB-4E4B-B943-F06B1C63EBF8}) (Version: 14.0.0.1 - AVG Technologies CZ, s.r.o.)
WinRAR 5.31 (64-bitowy) (HKLM…\WinRAR archiver) (Version: 5.31.0 - win.rar GmbH)
XnView 1.99.5 (HKLM-x32…\XnView_is1) (Version: 1.99.5 - Gougelet Pierre-e)
YAC(Yet Another Cleaner!) (HKLM-x32…\iSafe) (Version:  - ELEX DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA) <==== UWAGA

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000_Classes\CLSID{083f5ae0-2b0a-11dd-bd0b-0800200c9a66}\InprocServer32 -> C:\Windows\system32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000_Classes\CLSID{5b55a44a-d008-49aa-9234-86fb7709bc0a}\InprocServer32 -> C:\Windows\system32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {09B562E1-FEB7-49E0-B2BD-8C4CC8351F70} - System32\Tasks\Java™ Platform SE Auto Updater 2 0 => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2016-12-12] (Oracle Corporation)
Task: {15EEDEA9-D01B-44AE-BF6E-7A56B5238F8D} - {1313DCA4-3CE6-4910-9823-03765FBA5C71} -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {32639EFC-5468-49AA-9E10-535B72F7BF73} - \RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {355C2617-7FEE-4923-B7DF-86B1F5E0C3FF} - System32\Tasks\AVG Driver Updater Startup => C:\Program Files (x86)\AVG Driver Updater\AVG Driver Updater.exe [2016-08-10] (AVG Netherlands B.V)
Task: {3C5AFE12-9FC9-4A24-9576-4A857A534C0A} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d08f02b51021c7 => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-01-12] (Google Inc.)
Task: {4DFF857D-B9B1-4EDC-92E2-2ACAEC51B07D} - System32\Tasks{754FDC8C-D7CF-45C8-BDBA-1EFDA25EE52B} => Chrome.exe
Task: {5472B319-5128-44D0-B8B1-2870621ED9AE} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-01-12] (Google Inc.)
Task: {637756F3-F577-4691-8BC7-88C9973C2716} - System32\Tasks\AVG EUpdate Task => avgsetupx.exe
Task: {72B301B7-7EF6-4252-AA77-DD7CE3ED3BFA} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2016-12-19] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {75F84FEA-2A5B-4C7F-B1A5-638AB7083BE2} - {3CC432DC-74FB-4D1A-B031-5199CA025A09} -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {7811E368-C675-42E9-9111-CD594BFDA053} - {211D04F6-9E44-4C32-BD73-8A936463E97C} -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {79FCA14C-DCEC-4CD8-91C7-70A441047253} - System32\Tasks\AVG Driver Updater Scan => C:\Program Files (x86)\AVG Driver Updater\AVG Driver Updater.exe [2016-08-10] (AVG Netherlands B.V)
Task: {8B81F5DE-E966-4C1F-BA00-9C631D1DDD4F} - System32\Tasks\ReimageUpdater => C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiGuard.exe [2017-01-19] (Reimage®) <==== UWAGA
Task: {8D4F3848-81C6-485E-90FD-EF4A2C4481FD} - System32\Tasks\AVAST Software\Avast settings backup => C:\Program Files\Common Files\AV\avast! Antivirus\backup.exe [2017-01-28] (AVAST Software)
Task: {8D644514-63F3-46D9-9C3F-33905C06E257} - System32\Tasks\WinTOOL => C:\ProgramData\wintools\WintoolUprI.exe [2017-01-18] ()
Task: {94A90118-A4C8-4AFA-B197-78016D86F8F1} - \RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000 -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {9A965738-6042-420E-A8A2-3DB335AA6C34} - System32\Tasks\Games\UpdateCheck_S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000
Task: {B141E316-1A20-4917-B225-29586FBCBF39} - System32\Tasks\Antivirus Emergency Update => C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AvEmUpdate.exe [2017-01-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
Task: {B971D44C-5FDE-4827-8812-E1657563641A} - \DriverScanner -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {DBE0D7A6-CB0A-4F71-91FD-C9DE1A6C6136} - System32\Tasks\AVGPCTuneUp_Task_BkGndMaintenance => C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\tuscanx.exe [2017-01-09] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
Task: {DE69C378-EBDD-4348-A7AB-B3A24E96787E} - {293E3BE4-6B4C-4C3D-BACB-68554EDC007F} -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {E0E00B9A-47A6-4A9F-B779-97BCA4961D58} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-01-12] (Google Inc.)
Task: {E104B6B6-AB95-465E-8456-C002A6C33F55} - System32\Tasks{E1C9847A-BD18-460F-B20C-F8D160AFC4E8} => Chrome.exe
Task: {EBA596B9-34E5-417B-9724-FFC47B3861A4} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2017-01-27] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {F7C23404-B70A-4D03-9398-B30C0D588ABC} - {D845C07C-A687-4FFC-A8BA-F81E85B489E5} -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {F8F6FA89-C757-4809-B64B-E00108020689} - {DA686762-3CB5-4F1E-A48E-8DD40B45D5C0} -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {FD9375EE-6EC3-4A1F-84B0-DC8A59D2BA43} - \SidebarExecute -> Brak pliku <==== UWAGA

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)

Task: C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
Task: C:\Windows\Tasks\AVG Driver Updater Scan.job => C:\Program Files (x86)\AVG Driver Updater\AVG Driver Updater.exe
Task: C:\Windows\Tasks\AVG Driver Updater Startup.job => C:\Program Files (x86)\AVG Driver Updater\AVG Driver Updater.exe
Task: C:\Windows\Tasks\DriverScanner.job => C:\Program Files (x86)\Uniblue\DriverScanner\dsmonitor.exe <==== UWAGA
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

Shortcut: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Jarhair\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Jarhair\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Jarhair\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Jarhair\Application\chrome.exe (Google Inc.)

==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============

2017-01-19 09:05 - 2017-01-19 09:04 - 00980552 _____ () C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe
2013-03-26 17:09 - 2013-03-15 05:16 - 00086304 _____ () C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvSmartMax64.dll
2013-04-04 01:09 - 2013-04-04 01:09 - 04300432 _____ () C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\Cultures\OFFICE.ODF
2011-08-11 18:00 - 2005-03-12 00:07 - 00087040 _____ () C:\Windows\System32\pdfcmnnt.dll
2012-12-02 18:44 - 2011-09-17 12:12 - 00664576 _____ () C:\Program Files\NetWorx\sqlite.dll
2017-01-29 14:51 - 2017-01-29 14:52 - 11283968 _____ () C:\Users\Hrabia\Downloads\The Sims 4 - InstallShield Wizard.exe
2016-10-14 07:36 - 2016-05-23 03:37 - 00065696 _____ () C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\zlib1.dll
2017-01-18 20:27 - 2017-01-18 20:27 - 00171208 _____ () C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\JsonRpcServer.dll
2017-01-29 12:43 - 2017-01-29 12:43 - 04377600 _____ () C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\defs\17012901\algo.dll
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 00656040 _____ () C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\ffl2.dll
2016-10-14 07:36 - 2016-05-23 03:37 - 00179200 _____ () C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\libpng.dll
2010-01-30 02:41 - 2010-01-30 02:41 - 04254560 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\Cultures\OFFICE.ODF
2017-01-18 20:24 - 2017-01-18 20:23 - 48920064 _____ () C:\Program Files (x86)\AVG\UiDll\2623\libcef.dll
2017-01-18 20:28 - 2017-01-18 20:28 - 48936448 _____ () C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\libcef.dll

==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)

AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9A870F8B [952]

==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość “AlternateShell” zostanie przywrócona.)

==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)

==================== Hosts - zawartość: ===============================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2009-07-14 03:34 - 2017-01-28 11:04 - 00000854 ____A C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts

0.0.0.1    mssplus.mcafee.com

==================== Inne obszary ============================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKU\S-1-5-21-4280650256-3536905841-2069017791-1000\Control Panel\Desktop\Wallpaper -> C:\Users\Hrabia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Tapeta pulpitu.bmp
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

MSCONFIG\startupreg: Adobe ARM => "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
MSCONFIG\startupreg: AlcoholAutomount => “C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe” /automount
MSCONFIG\startupreg: ALLUpdate => “C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” "sleep"
MSCONFIG\startupreg: APSDaemon => "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
MSCONFIG\startupreg: BCSSync => “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe” /DelayServices
MSCONFIG\startupreg: DAEMON Tools Lite => “C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe” -autorun
MSCONFIG\startupreg: DriverScanner => “C:\PROGRA~2\Uniblue\DRIVER~1\launcher.exe” delay 20000
MSCONFIG\startupreg: EA Core => “C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\EADM\Core.exe” -silent
MSCONFIG\startupreg: Gadu-Gadu 10 => "C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\gg.exe"
MSCONFIG\startupreg: GG => "C:\Users\Hrabia\AppData\Local\GG\Application\gghub.exe"
MSCONFIG\startupreg: IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA} => “C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe” ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
MSCONFIG\startupreg: NBKeyScan => "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
MSCONFIG\startupreg: OfficeSyncProcess => "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"
MSCONFIG\startupreg: QuickTime Task => “C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime
MSCONFIG\startupreg: RayV => C:\Program Files (x86)\RayV\RayV\RayV.exe /background
MSCONFIG\startupreg: ROC_roc_ssl_v12 => “C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe” / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12

==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

FirewallRules: [{BA93C986-3E38-4F6B-8337-5BE29E505067}] => LPort=50000
FirewallRules: [{6F1F5E87-6326-4FAD-AEE7-5EE63FCD73E5}] => LPort=50001
FirewallRules: [{4F1A66ED-2CBB-44B5-95D9-51F5A4031308}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{9DDD1D2F-1D7D-409B-B504-6B392611A78C}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{5DF0207C-3237-45EF-9B68-55089F1811EA}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{A87007AF-6F68-4BF3-8635-09A462ADC544}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [TCP Query User{8FD6A19E-4B28-4C3D-9BBB-871AF339F57F}C:\program files (x86)\flash player\vlc.exe] => C:\program files (x86)\flash player\vlc.exe
FirewallRules: [UDP Query User{A0C8BDBD-B19B-434F-B33B-28C574E46D20}C:\program files (x86)\flash player\vlc.exe] => C:\program files (x86)\flash player\vlc.exe
FirewallRules: [TCP Query User{1BF6ADAD-2E04-4650-A3E8-67E9F6122951}C:\program files (x86)\nero\nero8\nero showtime\showtime.exe] => C:\program files (x86)\nero\nero8\nero showtime\showtime.exe
FirewallRules: [UDP Query User{D327FC5A-E591-4F92-938E-F8DD35C61232}C:\program files (x86)\nero\nero8\nero showtime\showtime.exe] => C:\program files (x86)\nero\nero8\nero showtime\showtime.exe
FirewallRules: [{C99E7FE9-AD3B-4091-A0B6-454DBDF3C4F6}] => C:\program files (x86)\nero\nero8\nero showtime\showtime.exe
FirewallRules: [{4D8E7D58-667A-47DC-BE60-F391F280B05E}] => C:\program files (x86)\nero\nero8\nero showtime\showtime.exe
FirewallRules: [{653A0666-0E7B-4B8F-96A5-EF3E90B7EAC4}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{E108362F-B37E-48B7-963A-67D5EA7A3AA1}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{907B3F33-8EF0-493B-9C3A-E6AAA3693423}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{810A9E28-D758-4EA5-B412-74C8E758D6B4}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{99691C9C-CF5E-4AD5-8C3F-4E13D2E84F5F}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{5DB13089-132D-4EEA-8147-AF1FAF2A7BE4}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{7BA074C9-2CAE-4063-9444-5525B6EF6A77}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{3C9DC6E3-67D8-4510-9239-D299928060E5}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{99E71967-1410-4392-9D85-3E7B634A55DD}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{5B8FD14A-D8B3-49C9-80E8-CD6E9CCDE0DA}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{C0AB4B74-DD5E-4655-A29D-CBC85AF7803F}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{090A3F47-BAF3-4C37-B9FF-A3C268D34C3F}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{3718ADB3-4433-43E6-B575-FCF192218CEC}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{C9C0410B-C687-47EF-B206-C59945E12305}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{8EB3560C-27CB-43AC-92AA-4042A884B615}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{BDA9B0FC-C8F5-4AB1-856F-2B298119AAA1}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{EC6C8918-BB45-4EF6-A8A7-5452780606A1}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{9CFE5D50-F502-44E6-8751-932643B3E690}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{A9F47067-9AAD-45F6-8B18-EC83B38342A7}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{3EEDD5A6-C8DA-456A-81CB-DA68F61B7266}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{04835D3F-5018-41DE-B2FA-7E72EEA11072}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{F11EEDBA-D4E3-4C00-A34D-13B748F80CCF}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{1D3656FC-36AA-4E8D-A008-032D5DED68B4}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{3EFD9342-FC22-47D1-9B19-3FE1E83B9E28}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{FA8E729E-3A60-4805-8803-0A8477702BF7}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{FEB0731A-7EEF-48B8-8A8F-ECCC0536AF77}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{98535A11-B997-4F80-B64A-D20B51845628}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{FDC22A48-9FF2-4CC9-BF0E-C2736A748742}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{D9A8F0DB-D052-4078-BF39-DE1B918CC0A7}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{6D619237-98B6-41CB-9725-6C522EB4C874}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{2A2AE884-B50E-4DD0-B2E2-D8C0590D0DCD}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{322C1C04-A4E0-4D18-A410-C8035516DA7A}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{75AA702B-2B3D-4ED6-AEEB-3350B3EC4D56}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{9BE93645-D36C-498B-8569-D0C4043E1236}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{4C4932C9-9F62-451C-81ED-16EB7A9DF9C4}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{12DA6222-BD19-4460-867E-6D2126C69039}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{804F404F-4193-45DD-AF44-0BC44855D14F}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{CE8704FB-7F9B-4D17-8AC7-07D8E347763E}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{789791B2-C652-4A7B-8B89-CA772E8066E9}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{670DD1F4-9832-417C-83C0-DE623735FDBF}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{38504F7C-D0A8-4E8F-AA96-1E21AABA146C}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{0A8E856C-A0B8-4422-8678-E7060DD5BEA2}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{123C7872-3F54-41AB-8EBB-492FE4097D93}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{85C39F93-9782-4FF0-93FF-22073462CDD4}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{18E66B74-96BF-4A4E-B07B-2F38649718EB}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{BB834B1E-80FE-4C6C-9307-B5F09FA4F9DA}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{9F1403C0-EE47-4F86-A3B2-04DBCEA6B68B}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{42B9516C-139E-4D02-BCA3-80A01D582DA8}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{951043F5-9555-4D00-810E-7E887201FCFC}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{0E4B1F1C-8C98-4C35-9F26-6BA528500C91}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{88824D67-C705-43BF-B15F-1360D9FAD4EF}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{CFE24346-5FEA-490A-9D9A-B2F5A9064722}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{D2BC3FB2-9927-42AB-8E61-3F88F2A5842A}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{10D005D4-CC24-45A5-9AE5-20E48019504C}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{6BF205D6-09EB-4C64-925B-23172220C1E0}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{3A6215BA-2DA3-482A-B091-83ADD319D26A}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{E7D7042C-AF64-4873-BA0A-B9BF31A196DB}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{AE120AC2-4084-4C00-A1D4-CACFE3FD121E}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{6C60B805-71E8-4B23-A07F-304D71D85C65}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{C497EB5B-70F8-4B12-B56D-BE80A87861AF}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{736A7D1B-14F8-4135-AEE5-3CB9658659D8}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{37F0B08B-858D-4997-AC63-B58C2BC34AD6}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{3909C46C-F982-4B30-9832-D9FC602A221C}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{E07177BA-7EEC-4C2F-A46D-2518CE4C0A98}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{F9867C47-9DF6-48F9-ACC9-DF047CBAE979}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{6D472A90-F065-4499-B479-83731EC93CE6}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{CF2DB8E2-C8A0-42FA-A8C1-9CE1BFD77F3F}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{85837BCF-9B88-426C-9497-CFB3BBA1B01C}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{9E2C7442-F67E-47C3-B34A-3BE78DC214D9}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{E24244CC-48D2-4E74-8B30-F377B8043DF6}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{03E78EBF-BA2B-49F3-9076-FD62393E2CD7}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{0C3FD67E-56A8-415E-8002-4E14596DB2DB}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{868B9881-5223-4346-A705-20FD9D1C08E8}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{9C238898-FA76-41A2-8D0D-ABFC3188EA93}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{8D920401-FAC2-40DD-8FF0-FFA482C4A631}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{E34D5219-FE9A-4BD3-91BD-5675BE80BC6F}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{0CC21A5C-67CB-40C0-99D0-17E225D18C5D}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{7A678D2D-550D-4982-87DE-65EE7A1E7DAE}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{FC6E4569-4AAC-4E6B-979F-EE25F2A9ADF4}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{453D3683-071E-4648-B72B-5A777B48956B}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{B1869368-68A6-41CC-8B34-6FE2B228F485}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{F515CE82-3F34-4BE9-92DB-22B5B91BEBCC}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{1E831D57-3275-464B-88D0-12B795BE51F3}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{169BD870-D20F-48C4-8A12-E61C87C92430}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{76C36A7F-6B7F-460B-9C9C-392CD291C7B2}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{A384BB99-4241-409C-BCD9-840E9C1F051E}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{4621E278-25CB-4042-BC75-1AB108EEC4AF}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{4B567E93-6AAE-4FBC-B72F-686C27021641}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{42401D54-5389-4257-AEA7-4D4F954504C6}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{56353D62-5B5D-41CC-BFB5-655B0A09B602}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{3EB85718-5442-4CFB-8CF9-745F7E375E33}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{2853CCC6-7BEB-439A-B7E7-D78F6195E799}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{C31C8B66-5D23-480D-AC41-20F2590CC08D}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{7DF448A9-0DCB-4BDE-B027-B281248F7578}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{CB071642-103D-44CD-8851-5BC30F3150A5}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{981C9AF5-BF50-4E73-8D21-2C59C76B2E44}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{428D6BF0-FF5E-44FB-BA3A-D2134E6C23A9}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{4AB12295-A7C6-4402-937F-3C99EB5FB67F}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{BDFF869F-2541-468B-96D7-B6D7A3D8A83C}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{E2A147EF-1C2F-4A54-B6D8-FBD4733634D8}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{55BA8B2F-9D17-45E7-8F17-35831B2BC1F8}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{A0965A35-4568-4368-9456-40088C8A0876}] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{9C957843-C8B5-4257-8D4A-00A959F9084B}] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe
FirewallRules: [{8FFA38CE-A410-4CF2-87E3-4584277B6324}] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe
FirewallRules: [TCP Query User{3093B1C0-880A-467A-B588-2793F3E46A1E}E:\easysetupassistant\wr941n\easysetupassistant.exe] => E:\easysetupassistant\wr941n\easysetupassistant.exe
FirewallRules: [UDP Query User{C63FB7D9-348A-4357-894B-5F79BF8AE1FF}E:\easysetupassistant\wr941n\easysetupassistant.exe] => E:\easysetupassistant\wr941n\easysetupassistant.exe
FirewallRules: [{D3CBF6FB-4C39-4EE6-8E2F-BB2E7EA31218}] => E:\easysetupassistant\wr941n\easysetupassistant.exe
FirewallRules: [{BA7E1FE5-0E4B-41D3-875C-9346C9DB74EA}] => E:\easysetupassistant\wr941n\easysetupassistant.exe
FirewallRules: [{EF3979D4-DABB-43DD-8F3A-0F87B1CE7809}] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
FirewallRules: [{28B1A876-D0CE-43C8-B02A-88CD5167BF24}] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
FirewallRules: [{41B2C930-1468-4AF6-A866-90D08D42BBD0}] => C:\Program Files (x86)\Jarhair\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{F9034464-7084-4DB5-9A65-07109B8C7FE3}] => C:\Program Files (x86)\Firefox\bin\FirefoxUpdate.exe
FirewallRules: [{C5F78644-7907-431C-8D4C-D344B0C07000}] => C:\Program Files (x86)\Firefox\Firefox.exe
FirewallRules: [{057ED8BB-8650-44BB-93F6-76D7D8732792}] => C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{51AE4996-1466-4328-9A20-87F383DB4F9B}] => C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

==================== Punkty Przywracania systemu =========================

26-01-2017 19:54:59 Zaplanowany punkt kontrolny
27-01-2017 08:35:12 Norton_Power_Eraser_20170127083508707

==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============

Name: Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Description: Karta tunelowania Teredo firmy Microsoft
Class Guid: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: Microsoft
Service: tunnel
Problem: : This device cannot start. (Code10)
Resolution: Device failed to start. Click “Update Driver” to update the drivers for this device.
On the “General Properties” tab of the device, click “Troubleshoot” to start the troubleshooting wizard.

==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================

Dziennik Aplikacja:

Error: (01/29/2017 02:29:46 PM) (Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service) (EventID: 1542) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: System Windows nie może załadować pliku rejestru klas.
 SZCZEGÓŁY — Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (01/28/2017 03:39:36 PM) (Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service) (EventID: 1542) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: System Windows nie może załadować pliku rejestru klas.
 SZCZEGÓŁY — Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (01/27/2017 09:23:30 AM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program IEXPLORE.EXE w wersji 11.0.9600.18538 zatrzymał interakcję z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum akcji.

Identyfikator procesu: 188c

Godzina rozpoczęcia: 01d2787688584eb7

Godzina zakończenia: 45

Ścieżka aplikacji: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

Identyfikator raportu:

Error: (01/27/2017 09:14:13 AM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program firefox.exe w wersji 51.0.1.6234 zatrzymał interakcję z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum akcji.

Identyfikator procesu: 414

Godzina rozpoczęcia: 01d278745b599e88

Godzina zakończenia: 132

Ścieżka aplikacji: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

Identyfikator raportu: 1f414cd0-e468-11e6-9362-001fd052307c

Error: (01/27/2017 08:44:17 AM) (Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service) (EventID: 1542) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: System Windows nie może załadować pliku rejestru klas.
 SZCZEGÓŁY — Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (01/27/2017 08:29:40 AM) (Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service) (EventID: 1542) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: System Windows nie może załadować pliku rejestru klas.
 SZCZEGÓŁY — Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (01/27/2017 08:19:33 AM) (Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service) (EventID: 1542) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: System Windows nie może załadować pliku rejestru klas.
 SZCZEGÓŁY — Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (01/26/2017 05:53:50 PM) (Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service) (EventID: 1542) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: System Windows nie może załadować pliku rejestru klas.
 SZCZEGÓŁY — Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (01/26/2017 03:06:08 PM) (Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service) (EventID: 1542) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: System Windows nie może załadować pliku rejestru klas.
 SZCZEGÓŁY — Nie można odnaleźć określonego pliku.

Error: (01/23/2017 09:21:36 AM) (Source: Microsoft-Windows-User Profiles Service) (EventID: 1542) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: System Windows nie może załadować pliku rejestru klas.
 SZCZEGÓŁY — Nie można odnaleźć określonego pliku.

Dziennik System:

Error: (01/29/2017 02:38:24 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi eapihdrv z powodu następującego błędu:
Nastąpiło zablokowanie ładowania sterownika

Error: (01/29/2017 02:38:24 PM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: Ładowanie sterownika ??\C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys zostało zablokowane z powodu niezgodności z tym systemem. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania zgodnej wersji sterownika.

Error: (01/29/2017 02:38:23 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi eapihdrv z powodu następującego błędu:
Nastąpiło zablokowanie ładowania sterownika

Error: (01/29/2017 02:38:23 PM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: Ładowanie sterownika ??\C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys zostało zablokowane z powodu niezgodności z tym systemem. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania zgodnej wersji sterownika.

Error: (01/29/2017 02:38:23 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi eapihdrv z powodu następującego błędu:
Nastąpiło zablokowanie ładowania sterownika

Error: (01/29/2017 02:38:23 PM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: Ładowanie sterownika ??\C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys zostało zablokowane z powodu niezgodności z tym systemem. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania zgodnej wersji sterownika.

Error: (01/29/2017 02:38:22 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi eapihdrv z powodu następującego błędu:
Nastąpiło zablokowanie ładowania sterownika

Error: (01/29/2017 02:38:22 PM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: Ładowanie sterownika ??\C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys zostało zablokowane z powodu niezgodności z tym systemem. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania zgodnej wersji sterownika.

Error: (01/29/2017 02:38:22 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi eapihdrv z powodu następującego błędu:
Nastąpiło zablokowanie ładowania sterownika

Error: (01/29/2017 02:38:22 PM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: Ładowanie sterownika ??\C:\Users\Hrabia\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys zostało zablokowane z powodu niezgodności z tym systemem. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania zgodnej wersji sterownika.

==================== Statystyki pamięci ===========================

Procesor: Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Procent pamięci w użyciu: 54%
Całkowita pamięć fizyczna: 4094.49 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 1876.92 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 8187.17 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 5547.6 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:101.62 GB) (Free:32 GB) NTFS ==>[dysk z komponentami startowymi (pozyskano odczytując BCD)]
Drive d: (DANE) (Fixed) (Total:822.35 GB) (Free:791.99 GB) NTFS

==================== MBR & Tablica partycji ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 2F4F2F4E)
Partition 1: (Active) - (Size=101.6 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=829.9 GB) - (Type=05)

==================== Koniec  Addition.txt ============================


(szyszek2121) #2

Zacznijmy od tego że tak długie teksty powinno się wstawiać na jakąś stronę i później link z nią, a nie wszystko na forum… żeby dostać się na dół tego posta trzeba scrollować pół minuty. Proszę, wstaw to tutaj i edytuj ten post bo w oczy kłuje:

 

 


(Acorus) #3

Raporty umieść na http://wklej.org/ i podaj linki.