Zastosowanie zmiennej w wyrażeniach regularnych w JS

Witam

Mam taki problem, napisałem funkcję w JS, która sprawdza ilość wpisanych znaków w formularzu. Problem polega na tym, że w momencie gdy zastępuję liczby wpisane na stałe w wyrażeniu regularnym na zmienne kod przestaje działać. Jak to zmienić. Zaznaczam że w JS jestem zielony.

Kod funkcji:

function poprawnaIlosc(pole,minimum,maksimum,nazwa_pola)

{

	var result = true;

	str = pole.value;

	var wyrReg = /^[a-z]{minimum,maksimum}$/;

	if (wyrReg.test(str))

	{

		return result;

	} else

	{

		alert ("Pole "+nazwa_pola+" musi zawierać od "+minimum+" do "+maksimum+" znaków");

		result = false;

		return result;

	}

}

ta linijka właściwie nic nie robi, a na pewno nie to co byś chciał by robiła. RegExp’y w JS wyglądają zupełnie inaczej. Musisz utworzyć obiekt klasy RegExp, dopiero potem wywoływać funkcję test.

Nie możesz sprawdzić po prostu długości pola poprzez pole.length; ?

Ta linijka działa poprawnie jeśli zastąpię minimum i maksimum liczbami, ona ma tylko za zadanie przypisanie zmiennej wyrReg wzór do sprawdzania. Nie mogę użyć length, ponieważ muszę sprawdzić czy wpisana przez użytkownika wartość w pole tekstowe jest dłuższa niż minimum i krótsza niż maximum oraz czy spełnia dodatkowe kryteria, w przykładzie który podałem sprawdza czy są to małe litery, ale mam jeszcze podobne funkcje, które sprawdzają inne parametry no czy są to dowolne znaki poza kilkoma wybranymi. Wszystko Dział ok do czasu kiedy próbuję zastąpić liczby zmiennymi.