Zatrzymanie akcji we flashu


(Monczkin) #1

w ostatniej klatce wpisujesz funkcję stop

Jak chcesz efektywnie pracować we flasu musisz poznać ten język