Zatrzymanie bootowania: Fixing recursive fault


(Marcin86s) #1

Problem powrócił, podczas startu systemu bootowanie zatrzymuje się na Fixing recursive fault but reboot is needed! Czasami nawet 5 razy trzeba resetowac komputer żeby system poprawnie wystartował.

[6.161836] Modules linked in: snd_hda_codec_hdmi fglrx(P) snd_seq snd_hda_codec_realtek snd_hda_intel snd_seq_device snd_hda_codec snd_hwdep snd_pcm snd_page_alloc snd_timer k10temp edac_mce_amd sp5100_tco edac_core powernow_k8 i2c_piix4 i2c_core mperf psmouse processor serio_raw evdev thermal_sys pcspkr wmi snd soundcore button ext4 crc16 jbd2 mbcache usbhid hid sg sr_mod sd_mod cdrom crc_t10dif ata_generic ohci_hcd pata_atiixp xhci_hcd ehci_hcd ahci libahci r8169 mii libata usbcore scsi_mod usb_common [last unloaded: scsi_wait_scan]

[6.164016] 

[6.164016] Pid: 563, comm: sleep Tainted: P O 3.2.0-4-amd64 #1 Debian 3.2.35-2 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./880GXH/USB3

[6.164016] RIP: 0010:[] [] mutex_lock+0x10/0x2d

[6.164016] RSP: 0018:ffff880129cdbd38 EFLAGS: 00010246

[6.164016] RAX: 0000000000000000 RBX: 4824448948000040 RCX: dead000000200200

[6.164016] RDX: 0000000000000000 RSI: ffff880127ffa378 RDI: 4824448948000040

[6.164016] RBP: ffff8801279be3f8 R08: 00007f382e64f000 R09: fffffffffffffffe

[6.164016] R10: ffff880127ffa378 R11: ffff880127ffa378 R12: ffffffffa02a65dc

[6.164016] R13: 4824448948000000 R14: 00007f382e0a8000 R15: ffff8801279be3f8

[6.164016] FS: 00007f382e634700(0000) GS:ffff88012fcc0000(0000) knlGS:0000000000000000

[6.164016] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 000000008005003b

[6.164016] CR2: 00007f382e176a29 CR3: 0000000129d0f000 CR4: 00000000000006e0

[6.164016] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000

[6.164016] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400

[6.164016] Process sleep (pid: 563, threadinfo ffff880129cda000, task ffff880129d44a30)

[6.164016] Stack:

[6.164016] ffff880127ffa378 ffffffff810d8db6 4824448948000040 ffffffff810d40a6

[6.165207] fffffffffffffffe ffff8801279be3f8 0000000000000000 0000000000000000

[6.165207] ffff880129cdbdd8 ffffffff810cec21 ffffffff2784dbb0 ffff880127a7ace8

[6.165207] Call Trace:

[6.165207] [] ? unlink_anon_vmas+0x11b/0x138

[6.165207] [] ? unlink_file_vma+0x2b/0x53

[6.165207] [] ? free_pgtables+0x68/0xbd

[6.165207] [] ? exit_mmap+0xaf/0xe1

[6.165207] [] ? mmput+0x56/0xf8

[6.165207] [] ? exit_mm+0x117/0x122

[6.165207] [] ? _raw_spin_lock_irq+0xa/0x14

[6.165207] [] ? do_exit+0x245/0x713

[6.165207] [] ? update_rmtp+0x62/0x62

[6.166151] [] ? hrtimer_start_expires+0x13/0x15

[6.166151] [] ? do_group_exit+0x74/0x9e

[6.166151] [] ? sys_exit_group+0x10/0x10

[6.166151] [] ? system_call_fastpath+0x16/0x1b

[6.166151] Code: 48 89 df e8 de 56 d1 ff 85 c0 75 0d 65 48 8b 14 25 00 c7 00 00 48 89 53 18 5b c3 53 48 89 fb 48 83 ec 10 e8 18 f8 ff ff 48 89 df ff 0f 79 05 e8 ba 01 00 00 65 48 8b 04 25 00 c7 00 00 48 89 

[6.166151] RIP [] mutex_lock+0x10/0x2d

[6.166151] RSP 

[6.169125] ---[end trace 056fa391575b151e]---

[6.169174] Fixing recursive fault but reboot is needed!

Jeśli trzeba mogę dać cały log, chciał bym się z tym uporać na stałe, poprzednio pomogła instalacja sterowników od realteka.

OS: Debian Wheezy x64

CPU: Athlon II x4

GPU: Radeon HD 7770

MOBO: AsRock 880GXH/USB3


(marcin82) #2

Zajrzyj tutaj:

http://www.zqna.net/qna/yxyit-fixing-re … losed.html .


(Marcin86s) #3

Z tego co widzę to ludzie maja ten problem na laptopach, a u mnie na laptopie on nie występuje tylko na komputerze stacjonarnym. No i nie widzę tam jakiegoś konkretnego rozwiązania problemu…


(Mentoss47) #4

W bootloaderze zedytuj pozycje Ubuntu (wciskając “e” o ile się nie mylę i dodaj do wiersza botowania opcję:

acpi=off

(Marcin86s) #5

Wyłączenie ACPI to nie rozwiązanie, to tak jak by na ból głowy odcinać głowę… :expressionless: