Zawiechy komputera po włączeniu

Gdy mój komp nie chodzi z godzinke to zaraz po włączeniu sie zawiesza :confused: Gdy włacze go np. po 30 minutach od ostatniego wyłączenia to wtedy sie nie zwiesi od czego to moze zalezec???OTO LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:02:37, on 2006-09-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Ronaldo\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 47 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9E71DED9-22BA-4562-9232-9302B9E925E1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Usuń ten wpis Hijackiem:

Poza tym czysto :slight_smile:

Zrób checkdiska, czyli start --> uruchom --> cmd i wpisz: chkdsk c: /f /r

zrobiłem tak jak kazaleś i otrzymalem taki komunikat => http://voila.pl/wab5x

Klikasz T (Tak) i restartujesz komputer :slight_smile: Podczas restartu włączy Ci się checkdisk :slight_smile:

wszystko zrobiłem jak należy ale nadal komp się zawiesza :(:(:frowning:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 1.3.0.195), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:

Sprawdź również, czy nie masz w Menedżerze Zadań jakiegoś procesu, który zajmuje podejrzanie dużo pamięci :slight_smile:

niestety nic nie pomogło ;/ tutaj mam kilka opcji jak by ktos byl mily i mogl sprawdzić może mam coś żle zaznaczone??? i dlatego się zawiesza?

http://voila.pl/sbwfc

Wejdź w menedżer zadań (ctrl+alt+del) i zobacz czy nie masz procesu, który zajmuje podejrzanie duzo pamięci :slight_smile:

ja się na tym za bardzo nieznam :oops: tutaj zrobiłem sreena http://voila.pl/9g86e/

Złączono Posta : 07.09.2006 (Czw) 15:16

???

Złączono Posta : 07.09.2006 (Czw) 19:57

i jak pomoze mi ktoś???:slight_smile: