Zawiechy windowsa - nawet po formacie

Witam. Podczas pracy na kompie np. gdy przeglądam strony internetowe i slucham muzyki lub podaczas włączania gier, a czasami od razu po uruchomieniu sie windowsa. Niespodziwanie zawiesza sie komputer. Polega to na tym ze ekran monitora robi sie czarny, a w głośnikach slychać pisk. :?

Czasami komputer automatycznie resetuje sie a po ponownym wczytaniu windowsa wyskakuje taki blad.

C:\DOCUME~1\Mikolaj\USTAWI~1\Temp\WERd301.dir00\Mini100906-01.dmp

C:\DOCUME~1\Mikolaj\USTAWI~1\Temp\WERd301.dir00\sysdata.xml

Logfile of HijackThis v1.99.1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:16:24, on 2006-10-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe

C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CADI\NotiMan.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Mikolaj\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [RCSystem] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" RCSystem * -Startup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] C:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\digital imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{57EE68A5-56E4-473C-A3C9-B82C2F7A64CD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{57EE68A5-56E4-473C-A3C9-B82C2F7A64CD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{57EE68A5-56E4-473C-A3C9-B82C2F7A64CD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Moj komp to

Typ procesora AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+

Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-K8NS Pro (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)

Pamięć fizyczna 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)

Karta wideo RADEON 9800 PRO (Microsoft Corporation) (128 MB)

Karta dźwiękowa Creative SB X-Fi XtremeMusic/Platinum Sound Card

Dysk fizyczny WDC WD1600JB-00GVA0 (149 GB, IDE)

Drukarka HP Photosmart 8100 Series

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional +SP 2

Prosze o pomoc.

W razie czegos piszcie napewno odpowiem.

Pozdrawiam :slight_smile:

LOG jest czysty.

co do restartów zastosuje się do tego.

:arrow: włącz BSOD’a Win+Pause Break-> Zaawansowane-> Uruchamianie i odzyskiwanie, Automatycznie uruchom ponownie odznacz

:arrow: Debugger Windows, przy czym folderm zrzutu pamieci nie bedzie C:\Windows\Minidump a C:\DOCUME~1\Mikolaj\USTAWI~1\Temp\WERd301.dir00\Mini100906-01.dmp :wink:

Witam. Po zastosowaniu sie do pierwszej wskazówki komp nadal sie zawiesza :frowning:

Gdy sie zawiesi to po resecie kompa wyskakują takie błędy (pojawiają się one parami tak ja sa wklejone)

C:\DOCUME~1\MIKOAJ~1\USTAWI~1\Temp\WER3342.dir00\Mini110106-01.dmp

C:\DOCUME~1\MIKOAJ~1\USTAWI~1\Temp\WER3342.dir00\sysdata.xml


C:\DOCUME~1\MIKOAJ~1\USTAWI~1\Temp\WER5d0b.dir00\Mini110106-02.dmp

C:\DOCUME~1\MIKOAJ~1\USTAWI~1\Temp\WER5d0b.dir00\sysdata.xml


C:\DOCUME~1\MIKOAJ~1\USTAWI~1\Temp\WER6b90.dir00\Mini110206-02.dmp

C:\DOCUME~1\MIKOAJ~1\USTAWI~1\Temp\WER6b90.dir00\sysdata.xml


C:\DOCUME~1\MIKOAJ~1\USTAWI~1\Temp\WER73c9.dir00\Mini110306-01.dmp

C:\DOCUME~1\MIKOAJ~1\USTAWI~1\Temp\WER73c9.dir00\sysdata.xml

A czasami gdy sie zawiesi i dam mu restet to po ponownym uruchomieniu windy nie wyskakuje żaden bład. :?

a co do drugiej wskazówki to mam zrobić wszsytko tak jak jest tam opisane czy tylko jakieś poszczególne kroki ?

P.S Kilka dni temu robiłem format dysku C ale niestety nic to nie dało, ponieważ windows nadal sie zawiesza.

Mikolaj09 proszę poprawić temat na konkretny używając opcji Zmień