Zawiesza się komputer po wystąpieniu problemu z aplikacjami

Cześć. Zawiesza mi się również komputer (od razu, ale nie za każdym razem póki co…) przy włączaniu , nim windows się załaduje! Widze ze są tu pozostałości po nortonie, jak je usunąć?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:39:02, on 2007-01-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\PS2USBKbdDrv.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\DOCUME~1\ULASIE~1\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.vobis.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DTemp] C:\SysPrep\Test\DTemp\DTemp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.vobis.pl/

O15 - Trusted Zone: http://*.www.wp.pl

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1157540633109

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1164888635468

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B303303F-DBCE-4E2E-987D-B241ECC28FCE}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~2\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~2\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

:?

Log czysty.

Czy masz jakiś problem?

Przejrzyj "ZBĘDNIKI " w autostarcie oraz Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Cześć.Dziękuje za odpowiedz!!

Oto mój problem:

Miałam nortona przez 3 miesiące( przy którym co 30 min padało mi połączenie z netem) usunęłam go i wrzuciłam kasprzaka (przy którym póki co nie pada) próbnego na 30 dni, i teraz przy kasperskim dostaje komunikaty po 3 godzinach netowania: problem z aplikacja: PML Driver, wuauclt.exe, drwtsn32.exe i zawiesza mi się komp. (po 30 takich pojawiających się nagle i szybko znikających komunikatach) :frowning:

Oraz skype mi pada łącznie z połączeniem z netem po 10 min rozmowy:(

Czy ktoś wie czemu to wszystko się dzieje?? :cry:

I jak temu zaradzić??? !!

PML Driver jest od HP.

wuauclt.exe jest od aktualizacji automatycznych systemu.

Zaś co do drwtsn32.exe poczytaj tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 606#303606

Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w

TYM temacie.

W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.

Ponadto na forum obowiązuje używanie polskiej pisowni (włączając w to

znaki typu ą, ś, ć, ł, ó itd). Zastosuj się proszę do tej zasady i

popraw błędy. W przeciwnym wypadku temat może wylądować w koszu.

dzięki. drwtsn (key) wyrzuciłam a co zrobić z wuauclt.exe?

Możesz wyłączyć aktualizacje automatycznie, a aktualizować system poprzez witrynę Windows Update bądź przy pomocy programu AutoPatcher. W tym celu wejdź do panelu sterowania => wybierz Aktualizacje automatyczne => w okienku, które się otworzy zaznacz opcję Wyłącz aktualizacje automatyczne i dalej tylko potwierdź klikając w tym celu na Zastosuj i Ok.

Cześć. W panelu sterowania nie mogę znalezć aktualizacji automatycznych :frowning: :oops:

Skoro nie umiem aktualizować poprzez witrynę windows update i autopatcher to czy wyłączenie automatycznych aktualizacji jest dla mnie wskazane?? i czy bardzo ważne jest mieć automatyczne aktualizacje? i jak “się” funkcjonuje bez tego?? :slight_smile:

Dziękuje adam 9870!!

W takim razie wybierz start => uruchom => wpisz services.msc i kliknij OK => w okienku, które się otworzy odszukaj Aktualizacje automatyczne => kliknij na tą pozycję prawym klawiszem myszki i wybierz Właściwości => Typ uruchamiania ustaw na Wyłączony , a przy Stan usługi kliknij Wyłącz.

Wykonywanie aktualizacji systemu przy pomocy programu AutoPatcher czy poprzez witrynę WindowsUpdate nie jest takie trudne jak to by się mogło wydawać dlatego myślę, że sobie poradzić - wystarczy kilka kliknięć.

Aktualizacji automatycznych nie musisz mieć włączonych - wybór należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Albowiem system warto aktualizować czy to przez aktualizacje automatyczne, czy używając w tym celu AutoPatcher’a. Dzięki pobieraniu aktualizacji system jest bezpieczniejszy.

Dziękuje serdecznie adam9870 :slight_smile:

A jak usunąć z rejestru pozostałości po nortonie bo za pomocą hijackthis mi nie szło :?

Pozdrawiam!

Start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:

Usuń z dysku folder C:\Program Files\Norton Internet Security

Dodatkowo poczytaj o skutecznym usuwaniu produktów marki Norton za pomocą narzędzia SymNRT:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=75075

:smiley: Dziękuje za odpowiedz! !!

Po wpisaniu cmd-ok itd jak mi napisałeś, dostałam w konsoli taką informację: ControlService FAILED1062: US

Usuń z dysku folder C:\Program Files\Norton Internet Security - Jak to się robi dokładnie

:oops: ??

Radzisz zastosować jeszcze SymNRT pomimo ze już nie mam nortona w panelu sterowania ( tzn.w programach)??

Serdecznie pozdrawiam!!

Wchodzisz do mojego komputera => klikasz dwa razy na ikonę Dysk lokalny C => klikasz dwa razy na Program Files => szukasz folderu o nazwie Norton Internet Security => klikasz na niego prawym klawiszem myszki => wybierasz opcję Usuń i potwierdzasz usunięcie.

Witaj. Właśnie sprawdziłam i nie mam w Program Files folderu o nazwie Norton itd.

Dziękuję za cierpliwość !!