Zawiesza się windows po wywołaniu memu kontekstowego

Witam, kiedy chce wywołać menu kontekstowe PPM dowolnego pliku to mi się Windows Zawiesza i pomaga tylko twardy reset albo ctrl+alt+del i tam klikam na zakładkę użytkownicy i daje wyloguj. Dzieje mi się tak od wczoraj. Co zrobić ?? Pomocy

Pokaż logi z ComboFix i HijackThis i czekaj na opinie ekspertów w tej dziedzinie, mnie ludzie tu pomogli wiele razy, więc i Tobie pomogą. Tylko pamiętaj by docenić starania każdego usera

Odinstaluj Eraser jeśli instalowałeś.

Nie mam zainstalowanego Eraser’a. Oto Log z Hijack This:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:21:24, on 2009-11-22

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Search Guard PlusU\sgpUpdaters.exe

C:\Program Files\Search Guard Plus\SearchGuardPlus.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2009\MemOptimizer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

L:\vcd_play.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: Search Assistant - {F0626A63-410B-45E2-99A1-3F2475B2D695} - C:\Program Files\SGPSA\BHO.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sGPUpdater] C:\Program Files\Search Guard PlusU\sgpUpdaters.exe

O4 - HKLM…\Run: [FBSearch] C:\Program Files\Search Guard Plus\SearchGuardPlus.exe

O4 - HKCU…\Run: [TuneUp MemOptimizer] “C:\Program Files\TuneUp Utilities 2009\MemOptimizer.exe” autostart

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe” ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1ca2fbab7656fc2) (gupdate1ca2fbab7656fc2) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

End of file - 4003 bytes

Odinstaluj tego Search Guard.

usunołem i nic nie dało. to jest następny log ale juz po del SG:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:40:26, on 2009-11-20

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Search Guard PlusU\sgpUpdaters.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2009\MemOptimizer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

L:\vcd_play.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: Search Assistant - {F0626A63-410B-45E2-99A1-3F2475B2D695} - C:\Program Files\SGPSA\BHO.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sGPUpdater] C:\Program Files\Search Guard PlusU\sgpUpdaters.exe

O4 - HKCU…\Run: [TuneUp MemOptimizer] “C:\Program Files\TuneUp Utilities 2009\MemOptimizer.exe” autostart

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe” ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1ca2fbab7656fc2) (gupdate1ca2fbab7656fc2) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

End of file - 3951 bytes

Skoro już się sklasyfikowałeś jako nie-ekspert to dlaczego zalecasz użycie narzędzia (ComboFix) zapewne bezużytecznego tutaj, mogącego mieć jednak nieprzyjemne skutki uboczne.

abek66 , co odinstalowywałeś ostatnio?

Wklej log z ShellExView (nie mam tego programu na dysku i już nie pamiętam dokładnie jego obsługi, zdaje się, że pod File powinny być opcje umożliwiające wytworzenie loga). Pobierz OTL, kliknij None , następnie przestaw Standard Registry i Extra Registry na All , kliknij Run Scan i wklej log.

OTL logfile created on: 2009-11-22 22:31:03 - Run 2

OTL by OldTimer - Version 3.1.7.0 Folder = I:\Z Neta

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

1023,48 Mb Total Physical Memory | 552,93 Mb Available Physical Memory | 54,02% Memory free

1,65 Gb Paging File | 1,29 Gb Available in Paging File | 77,71% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 768 1536 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 14,65 Gb Total Space | 1,79 Gb Free Space | 12,21% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 24,41 Gb Total Space | 9,59 Gb Free Space | 39,28% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive E: | 63,47 Gb Total Space | 56,85 Gb Free Space | 89,56% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive F: | 58,59 Gb Total Space | 0,57 Gb Free Space | 0,98% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive G: | 14,65 Gb Total Space | 6,69 Gb Free Space | 45,71% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive H: | 14,65 Gb Total Space | 5,54 Gb Free Space | 37,79% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive I: | 29,29 Gb Total Space | 26,92 Gb Free Space | 91,91% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive J: | 39,06 Gb Total Space | 17,61 Gb Free Space | 45,08% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive K: | 20,68 Gb Total Space | 16,49 Gb Free Space | 79,77% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: TYRANSKI

Current User Name: Abek

Logged in as Administrator.

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Standard

========== Standard Registry (All) ==========

========== Internet Explorer ==========

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.com/

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl … r=iesearch

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.com/

IE - HKCU…\URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll (Microsoft Corporation)

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: “ProxyEnable” = 0

========== FireFox ==========

FF - prefs.js…browser.search.useDBForOrder: true

FF - prefs.js…browser.startup.homepage: “www.GOOGLE.PL”

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}:6.0.14

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}:6.0.15

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}:6.0.16

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: jqs@sun.com:1.0

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: tabscope@xuldev.org:0.2.2.13

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: zrzuta.eu@gmail.com:1.0

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.5.5

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81b1}:2.0

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81bb}:3.0.0.75

FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\extensions\jqs@sun.com: C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2009-09-08 18:45:57 | 00,000,000 | —D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.5.5\extensions\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2009-11-08 18:24:50 | 00,000,000 | —D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.5.5\extensions\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2009-11-07 12:25:14 | 00,000,000 | —D | M]

[2009-07-30 16:28:48 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Extensions

[2009-07-30 16:28:48 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Extensions{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}

[2009-11-22 15:30:55 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions

[2009-08-02 16:27:38 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions{07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81b1}

[2009-10-31 19:27:51 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions{07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81bb}

[2009-09-15 18:14:43 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions\tabscope@xuldev.org

[2009-10-07 14:44:42 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions\zrzuta.eu@gmail.com

[2009-08-18 12:25:28 | 00,000,433 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\searchplugins\datalife-engine-.xml

[2009-08-18 18:06:16 | 00,006,199 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\searchplugins\filmwebpl.xml

[2009-08-18 12:17:14 | 00,001,979 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\searchplugins\wrzuta.xml

[2009-08-18 12:12:42 | 00,000,970 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\searchplugins\wyszukiwanie-filmw-wideo-w-youtube.xml

[2009-11-22 15:30:55 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions

[2009-11-07 12:25:14 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

[2009-07-30 15:07:25 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}

[2009-08-26 09:17:12 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

[2009-09-19 16:42:02 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

[2009-11-07 12:24:52 | 00,023,512 | ---- | M] (Mozilla Foundation) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\browserdirprovider.dll

[2009-11-07 12:24:52 | 00,137,176 | ---- | M] (Mozilla Foundation) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\brwsrcmp.dll

[2007-04-10 16:21:08 | 00,163,256 | ---- | M] (Microsoft Corporation) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

[2009-09-08 18:45:55 | 00,411,368 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npdeploytk.dll

[2009-11-07 12:25:04 | 00,064,984 | ---- | M] (mozilla.org) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npnul32.dll

[2006-10-26 19:12:16 | 00,016,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPOFF12.DLL

[2009-02-27 12:13:42 | 00,103,792 | ---- | M] (Adobe Systems Inc.) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nppdf32.dll

[2008-09-10 20:56:44 | 00,144,960 | ---- | M] (RealNetworks, Inc.) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nppl3260.dll

[2008-09-10 20:37:54 | 00,094,208 | ---- | M] (RealNetworks, Inc.) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nprpjplug.dll

[2009-11-07 12:25:06 | 00,002,767 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\allegro-pl.xml

[2009-10-31 20:36:09 | 00,003,700 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fast.png

[2009-10-31 20:36:12 | 00,001,962 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fast.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,001,406 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fbc-pl.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,002,371 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\google.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,000,917 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\merlin-pl.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,000,858 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\pwn-pl.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,001,183 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wikipedia-pl.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,001,683 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wp-pl.xml

O1 HOSTS File: (742 bytes) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost

O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)

O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O2 - BHO: (JQSIEStartDetectorImpl Class) - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O3 - HKCU…\Toolbar\ShellBrowser: (&Adres) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\Program Files\Avast4\ashDisp.exe (ALWIL Software)

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] C:\WINDOWS\System32\NvCpl.DLL (NVIDIA Corporation)

O4 - HKLM…\Run: [sGPUpdater] C:\Program Files\Search Guard PlusU\sgpUpdaters.exe ()

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKCU…\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe (Nero AG)

O4 - HKCU…\Run: [TuneUp MemOptimizer] C:\Program Files\TuneUp Utilities 2009\MemOptimizer.exe (TuneUp Software GmbH)

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: dontdisplaylastusername = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticecaption =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticetext =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: shutdownwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: undockwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableRegistryTools = 0

O7 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000001 [] - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000002 [] - C:\WINDOWS\system32\winrnr.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000003 [] - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000001 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000002 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000003 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000004 - C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000005 - C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000006 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000007 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000008 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000009 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000010 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000011 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000012 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000013 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O15 - HKLM…Trusted Domains: 1 domain(s) and sub-domain(s) not assigned to a zone.

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab (Shockwave Flash Object)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol\Handler\about {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\cdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\cetihpz {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll (Hewlett-Packard Company)

O18 - Protocol\Handler\dvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\file {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\gopher {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\ipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\WINDOWS\system32\itss.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\javascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\local {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\WINDOWS\system32\itss.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\res {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\sysimage {76E67A63-06E9-11D2-A840-006008059382} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\tv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\vbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\wia {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} - C:\WINDOWS\system32\wiascr.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\application/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\application/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\application/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\Class Install Handler {32B533BB-EDAE-11d0-BD5A-00AA00B92AF1} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\deflate {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\gzip {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\lzdhtml {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\text/webviewhtml {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\text/xml {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\WINDOWS\system32\userinit.exe) - C:\WINDOWS\system32\userinit.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: UIHost - (logonui.exe) - C:\WINDOWS\System32\logonui.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (rundll32 shell32) - C:\WINDOWS\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (Control_RunDLL “sysdm.cpl”) - C:\WINDOWS\System32\sysdm.cpl (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\crypt32chain: DllName - crypt32.dll - C:\WINDOWS\System32\crypt32.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\cryptnet: DllName - cryptnet.dll - C:\WINDOWS\System32\cryptnet.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\cscdll: DllName - cscdll.dll - C:\WINDOWS\System32\cscdll.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\dimsntfy: DllName - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll - C:\WINDOWS\system32\dimsntfy.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\ScCertProp: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\Schedule: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\sclgntfy: DllName - sclgntfy.dll - C:\WINDOWS\System32\sclgntfy.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\SensLogn: DllName - WlNotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\termsrv: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\wlballoon: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} - C:\WINDOWS\system32\stobject.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll (Microsoft Corporation)

O22 - SharedTaskScheduler: {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O22 - SharedTaskScheduler: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - Demon buforu kategorii składników - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O24 - Desktop Components:0 (Moja bieżąca strona główna) - About:Home

O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - C:\WINDOWS\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (msapsspc.dll) - C:\WINDOWS\System32\msapsspc.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (schannel.dll) - C:\WINDOWS\System32\schannel.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (digest.dll) - C:\WINDOWS\System32\digest.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (msnsspc.dll) - C:\WINDOWS\System32\msnsspc.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:\WINDOWS\System32\kerberos.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:\WINDOWS\System32\schannel.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:\WINDOWS\System32\wdigest.dll (Microsoft Corporation)

O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2009-07-30 10:38:53 | 00,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT – [NTFS]

O32 - AutoRun File - [2009-10-21 14:31:38 | 00,061,136 | ---- | M] () - C:\AutoMapaSetupLog.txt – [NTFS]

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck) - File not found

O34 - HKLM BootExecute: (autochk) - C:\WINDOWS\System32\autochk.exe (Microsoft Corporation)

O34 - HKLM BootExecute: (*) - File not found

O35 - comfile [open] – “%1” %* File not found

O35 - exefile [open] – “%1” %* File not found

< End of report >

Dodane 22.11.2009 (N) 22:31

OTL logfile created on: 2009-11-22 22:31:03 - Run 2

OTL by OldTimer - Version 3.1.7.0 Folder = I:\Z Neta

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

1023,48 Mb Total Physical Memory | 552,93 Mb Available Physical Memory | 54,02% Memory free

1,65 Gb Paging File | 1,29 Gb Available in Paging File | 77,71% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 768 1536 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 14,65 Gb Total Space | 1,79 Gb Free Space | 12,21% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 24,41 Gb Total Space | 9,59 Gb Free Space | 39,28% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive E: | 63,47 Gb Total Space | 56,85 Gb Free Space | 89,56% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive F: | 58,59 Gb Total Space | 0,57 Gb Free Space | 0,98% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive G: | 14,65 Gb Total Space | 6,69 Gb Free Space | 45,71% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive H: | 14,65 Gb Total Space | 5,54 Gb Free Space | 37,79% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive I: | 29,29 Gb Total Space | 26,92 Gb Free Space | 91,91% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive J: | 39,06 Gb Total Space | 17,61 Gb Free Space | 45,08% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive K: | 20,68 Gb Total Space | 16,49 Gb Free Space | 79,77% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: TYRANSKI

Current User Name: Abek

Logged in as Administrator.

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Standard

========== Standard Registry (All) ==========

========== Internet Explorer ==========

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.com/

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl … r=iesearch

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.com/

IE - HKCU…\URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll (Microsoft Corporation)

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: “ProxyEnable” = 0

========== FireFox ==========

FF - prefs.js…browser.search.useDBForOrder: true

FF - prefs.js…browser.startup.homepage: “www.GOOGLE.PL”

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}:6.0.14

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}:6.0.15

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}:6.0.16

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: jqs@sun.com:1.0

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: tabscope@xuldev.org:0.2.2.13

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: zrzuta.eu@gmail.com:1.0

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.5.5

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81b1}:2.0

FF - prefs.js…extensions.enabledItems: {07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81bb}:3.0.0.75

FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\extensions\jqs@sun.com: C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2009-09-08 18:45:57 | 00,000,000 | —D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.5.5\extensions\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2009-11-08 18:24:50 | 00,000,000 | —D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.5.5\extensions\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2009-11-07 12:25:14 | 00,000,000 | —D | M]

[2009-07-30 16:28:48 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Extensions

[2009-07-30 16:28:48 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Extensions{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}

[2009-11-22 15:30:55 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions

[2009-08-02 16:27:38 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions{07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81b1}

[2009-10-31 19:27:51 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions{07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81bb}

[2009-09-15 18:14:43 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions\tabscope@xuldev.org

[2009-10-07 14:44:42 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\extensions\zrzuta.eu@gmail.com

[2009-08-18 12:25:28 | 00,000,433 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\searchplugins\datalife-engine-.xml

[2009-08-18 18:06:16 | 00,006,199 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\searchplugins\filmwebpl.xml

[2009-08-18 12:17:14 | 00,001,979 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\searchplugins\wrzuta.xml

[2009-08-18 12:12:42 | 00,000,970 | ---- | M] () – C:\Documents and Settings\Abek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kofpngad.default\searchplugins\wyszukiwanie-filmw-wideo-w-youtube.xml

[2009-11-22 15:30:55 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions

[2009-11-07 12:25:14 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

[2009-07-30 15:07:25 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}

[2009-08-26 09:17:12 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

[2009-09-19 16:42:02 | 00,000,000 | —D | M] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

[2009-11-07 12:24:52 | 00,023,512 | ---- | M] (Mozilla Foundation) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\browserdirprovider.dll

[2009-11-07 12:24:52 | 00,137,176 | ---- | M] (Mozilla Foundation) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\brwsrcmp.dll

[2007-04-10 16:21:08 | 00,163,256 | ---- | M] (Microsoft Corporation) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

[2009-09-08 18:45:55 | 00,411,368 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npdeploytk.dll

[2009-11-07 12:25:04 | 00,064,984 | ---- | M] (mozilla.org) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npnul32.dll

[2006-10-26 19:12:16 | 00,016,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPOFF12.DLL

[2009-02-27 12:13:42 | 00,103,792 | ---- | M] (Adobe Systems Inc.) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nppdf32.dll

[2008-09-10 20:56:44 | 00,144,960 | ---- | M] (RealNetworks, Inc.) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nppl3260.dll

[2008-09-10 20:37:54 | 00,094,208 | ---- | M] (RealNetworks, Inc.) – C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nprpjplug.dll

[2009-11-07 12:25:06 | 00,002,767 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\allegro-pl.xml

[2009-10-31 20:36:09 | 00,003,700 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fast.png

[2009-10-31 20:36:12 | 00,001,962 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fast.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,001,406 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fbc-pl.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,002,371 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\google.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,000,917 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\merlin-pl.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,000,858 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\pwn-pl.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,001,183 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wikipedia-pl.xml

[2009-11-07 12:25:06 | 00,001,683 | ---- | M] () – C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wp-pl.xml

O1 HOSTS File: (742 bytes) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost

O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)

O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O2 - BHO: (JQSIEStartDetectorImpl Class) - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O3 - HKCU…\Toolbar\ShellBrowser: (&Adres) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\Program Files\Avast4\ashDisp.exe (ALWIL Software)

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] C:\WINDOWS\System32\NvCpl.DLL (NVIDIA Corporation)

O4 - HKLM…\Run: [sGPUpdater] C:\Program Files\Search Guard PlusU\sgpUpdaters.exe ()

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKCU…\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe (Nero AG)

O4 - HKCU…\Run: [TuneUp MemOptimizer] C:\Program Files\TuneUp Utilities 2009\MemOptimizer.exe (TuneUp Software GmbH)

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: dontdisplaylastusername = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticecaption =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticetext =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: shutdownwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: undockwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableRegistryTools = 0

O7 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000001 [] - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000002 [] - C:\WINDOWS\system32\winrnr.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000003 [] - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000001 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000002 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000003 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000004 - C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000005 - C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000006 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000007 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000008 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000009 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000010 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000011 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000012 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000013 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O15 - HKLM…Trusted Domains: 1 domain(s) and sub-domain(s) not assigned to a zone.

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab (Shockwave Flash Object)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol\Handler\about {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\cdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\cetihpz {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll (Hewlett-Packard Company)

O18 - Protocol\Handler\dvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\file {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\gopher {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\ipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\WINDOWS\system32\itss.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\javascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\local {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\WINDOWS\system32\itss.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\res {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\sysimage {76E67A63-06E9-11D2-A840-006008059382} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\tv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\vbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\wia {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} - C:\WINDOWS\system32\wiascr.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\application/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\application/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\application/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\Class Install Handler {32B533BB-EDAE-11d0-BD5A-00AA00B92AF1} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\deflate {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\gzip {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\lzdhtml {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\text/webviewhtml {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\text/xml {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\WINDOWS\system32\userinit.exe) - C:\WINDOWS\system32\userinit.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: UIHost - (logonui.exe) - C:\WINDOWS\System32\logonui.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (rundll32 shell32) - C:\WINDOWS\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (Control_RunDLL “sysdm.cpl”) - C:\WINDOWS\System32\sysdm.cpl (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\crypt32chain: DllName - crypt32.dll - C:\WINDOWS\System32\crypt32.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\cryptnet: DllName - cryptnet.dll - C:\WINDOWS\System32\cryptnet.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\cscdll: DllName - cscdll.dll - C:\WINDOWS\System32\cscdll.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\dimsntfy: DllName - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll - C:\WINDOWS\system32\dimsntfy.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\ScCertProp: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\Schedule: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\sclgntfy: DllName - sclgntfy.dll - C:\WINDOWS\System32\sclgntfy.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\SensLogn: DllName - WlNotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\termsrv: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\wlballoon: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} - C:\WINDOWS\system32\stobject.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll (Microsoft Corporation)

O22 - SharedTaskScheduler: {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O22 - SharedTaskScheduler: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - Demon buforu kategorii składników - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O24 - Desktop Components:0 (Moja bieżąca strona główna) - About:Home

O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - C:\WINDOWS\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (msapsspc.dll) - C:\WINDOWS\System32\msapsspc.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (schannel.dll) - C:\WINDOWS\System32\schannel.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (digest.dll) - C:\WINDOWS\System32\digest.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (msnsspc.dll) - C:\WINDOWS\System32\msnsspc.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:\WINDOWS\System32\kerberos.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:\WINDOWS\System32\schannel.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:\WINDOWS\System32\wdigest.dll (Microsoft Corporation)

O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2009-07-30 10:38:53 | 00,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT – [NTFS]

O32 - AutoRun File - [2009-10-21 14:31:38 | 00,061,136 | ---- | M] () - C:\AutoMapaSetupLog.txt – [NTFS]

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck) - File not found

O34 - HKLM BootExecute: (autochk) - C:\WINDOWS\System32\autochk.exe (Microsoft Corporation)

O34 - HKLM BootExecute: (*) - File not found

O35 - comfile [open] – “%1” %* File not found

O35 - exefile [open] – “%1” %* File not found

< End of report >

Chociaż byś się wysilił odrobinę. W końcu chciałbyś rozwiązać swój problem, ja - niekoniecznie, bo mnie nie dotyczy.

SellExView to nie jest program trudny w obsłudze, wygenerowanie loga przy jego nieznajomości zajmuje ok 5 minut.

Edit => Select All

File => Save selected items

próbowałem jeszcze wcześniej comofixem ale nic. odinstalowałem Free WMA to MP3 conwerter 1.16 i 4U wma mp3 conwerter6.2.8 i chyba tyle. TU jest log

http://wklej.org/id/213723/

Czy te programy

dodawały coś do menu kontekstowego, w stylu “Convert to…” lub coś takiego? Ogólnie czy coś dodawały?

W ShellExView zaznacz jeszcze wszystkie wpisy pokazane na różowo, potem File => Save selected items, wklej log.

EDIT

Znalazłem coś takiego:

Data dodania pokrywa się z wystąpieniem problemu. Masz jeszcze ten program?

W ShellExView znajdź ten wpis, PPM => Disable Selected Items. Potem ctrl+alt+del, Procesy => szukasz explorer.exe => PPM => Zabij proces, następnie Plik => nowe zadanie, wpisz explorer. Sprawdź czy widać poprawę.

TAK “Conwert to…” Tu jest następny log

http://wklej.org/id/213758/

Mam jeszcze go zainstalowanego bo instalowałem go chyba ze 2 razy bo błędy były

Dodane 23.11.2009 (Pn) 16:36

Działa! !!

Jeśli możecie pomóżcie i mi. Mam ten sam problem.

Tu jest log z OTL:

http://wklej.org/id/243740/

A tu z ShellExView:

http://wklej.org/id/243747/

Nie mam bladego pojecia co może być przyczyną tego stanu rzeczy.