Zawieszajacy się komputer - WIN98|log z HT|

Mam od wcziraj problem z zawiszajacym sie kompem,system WIN98,proszę o sprawdzenie Loga i podpowiedzenie co usunac,bo napewno jest wiele “śmieci” - wyskakuja miedzy innymi okienka reklamowe

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:55:13, on 06-05-28

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\FMCTRL.EXE

C:\TEMP\SALM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\EKINPKCN.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA GATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

C:\WINDOWS\IVMRWHAH.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\NTCOMMLIB3.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://best-search.cc/search.php?v=6&aff=7669132

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://best-search.cc/index.php?v=6&aff=7669132

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://best-search.cc/index.php?v=6&aff=7669132

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: WHttpHelper Class - {9896231A-C487-43A5-8369-6EC9B0A96CC0} - C:\WINDOWS\SYSTEM\WSTART.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Q3dctlTray] Fmctrl.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ekinpkcn] C:\WINDOWS\SYSTEM\ekinpkcn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\PROGRAM FILES\MEDIA GATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ivmrwhah] C:\WINDOWS\ivmrwhah.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NTCommLib3] C:\WINDOWS\SYSTEM\NTCOMMLIB3.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\PROGRAM FILES\BITSPIRIT\bsurl.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_ansi.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.0.0.2

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - C:\WINDOWS\SYSTEM\XPLUGIN.DLL

O21 - SSODL: jPCjX - {39561DF8-93FC-B752-FC30-8570664111CE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LBAAC.DLL

W trybie awaryjnym usuń pliki a wpisy hijakciem

Rozumiem iż pliki to te zaznaczone na czerwono?

Tak pliki i folder :slight_smile:

No wiec zrobiłem czyszczenie o to wygląda teraz tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:55:44, on 06-05-28

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\FMCTRL.EXE

C:\TEMP\SALM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: WHttpHelper Class - {9896231A-C487-43A5-8369-6EC9B0A96CC0} - C:\WINDOWS\SYSTEM\WSTART.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Q3dctlTray] Fmctrl.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ekinpkcn] C:\WINDOWS\SYSTEM\ekinpkcn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\PROGRAM FILES\MEDIA GATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ivmrwhah] C:\WINDOWS\ivmrwhah.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NTCommLib3] C:\WINDOWS\SYSTEM\NTCOMMLIB3.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\PROGRAM FILES\BITSPIRIT\bsurl.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_ansi.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.0.0.2

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - C:\WINDOWS\SYSTEM\XPLUGIN.DLL

O21 - SSODL: jPCjX - {39561DF8-93FC-B752-FC30-8570664111CE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LBAAC.DLL (file missing)

Wszystko zostało … :?

Spójrz na post Gutka2222 i usuń, to co podane :slight_smile:

Zasadę usuwania wpisów masz w temacie przyklejonym --> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Nie zapominaj o ususwaniu plików/folderów - bo to najważniejszy punkt :!:

Dodatkowo kosmetycznie do skasowania te wpisy:

:o chyba żartujesz,zorbiłem tak jak pisał pod trybem awaryjnym i wywaliłem wszystko co zanczył na czerwono plus wpisy.

Foldery wykasowąłem tylko dwa ,tam gdzie były pliki,reszta to były dll…

Daj nowy llog z Hijacka :wink:

wklejam nowy LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:17:00, on 06-05-28

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\FMCTRL.EXE

C:\TEMP\SALM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: WHttpHelper Class - {9896231A-C487-43A5-8369-6EC9B0A96CC0} - C:\WINDOWS\SYSTEM\WSTART.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Q3dctlTray] Fmctrl.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ekinpkcn] C:\WINDOWS\SYSTEM\ekinpkcn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\PROGRAM FILES\MEDIA GATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ivmrwhah] C:\WINDOWS\ivmrwhah.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NTCommLib3] C:\WINDOWS\SYSTEM\NTCOMMLIB3.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\PROGRAM FILES\BITSPIRIT\bsurl.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_ansi.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.0.0.2

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - C:\WINDOWS\SYSTEM\XPLUGIN.DLL

O21 - SSODL: jPCjX - {39561DF8-93FC-B752-FC30-8570664111CE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LBAAC.DLL (file missing)

P.S: czy działaniem jakiegoś “badziewia” (spyware itd.) moze być objaw uciekajacego i samoklikającego kurosra? :?

Co jakis od uruchomienia kompaczas porywa mi kurosr i sam lata gdzie chce…(musze odłaczyc myszke i spowrotem podlaczyc,wtedy znika problem.

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners

Prościej mówiąc, jest tak jak było i prawie nic się nie zmieniło !

W systemie Win 98 SE nie ma szans uruchomienia

Silent Runners bez zainstalowania WMI

Macie rację,walnałem gafę :lol: i stąd pomimo kasowania wszystko daelj było,nie bede pisał jaka gafe bo by był śmiech na sali,wklejam nowego loga po usunięciu tego co mi kazano:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:26:16, on 06-05-28

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\FMCTRL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Q3dctlTray] Fmctrl.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\PROGRAM FILES\BITSPIRIT\bsurl.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_ansi.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.0.0.2

Log jest ok … :wink:

Przeczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru -> Narzędzia -> Czyszczenie rejestru -> Po zakończeniu dajemy -> Wybierz -> Wybór specjalny - > Pozycje które mozna bezpiecznie usunąć

a log z silent runners ?

Z Silentem dam sobie spokój,moze uda sie tylko za pomocą Hijack This.

Z Silentem miałem problemy na XP (nie mogłem sobie p-oradzic z obsługą) i stąd moja nie chcec do niego .

HiJack This o wiele prosciejszy jest.

Ale tez mniej dokładny :frowning:

Powalcz z nim i daj tego loga :slight_smile:

Czytałeś ?

Sam niedawno próbowałem ściągnąć z linkowanego

wcześniej adresu i nic z tego nie wyszło :frowning:

asterisk

Skąd wiesz, że on ma taki problem ? Inni użytkownicy z win 98 bez problemu odpalają silenta

Krzysiek21 jeśli pokazują się jakieś errory i inie idzie odpalic silenta to powiedz jakie (ctrl + insert i wklej treść błędu)

A jeśli masz problem z WMI to ściągni i zainstaluj