Zawieszanie komputera


(Demol4) #1

Witam. Wiem, że dużo tu takich tematów, ale każdy przypadek jest inny.

Komputer kupiłem w częściach i sam składałem, więc oddanie do serwisu odpada.

Przejdę do sedna sprawy  więc na początku w czasie normalniej pracy na komputerze (słuchanie muzyki, serwowanie po Internecie) nic się nie działo zawieszenia występowały tylko w czasie grania, teraz zawieszenia występują również w czasie normalnej pracy. Objawia się to zatrzymaniem obrazu i trzaskami w głośnikach. Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Delete nie działa, trzeba go resetować za pomocą guzika na panelu obudowy. I to nie zawsze skutkuje ponownego uruchomienia komputera. Zapala się tylko dioda power, a na monitorze jest czarny ekran i dioda na nim tylko mruga. Nieraz pokazuje się tylko pare początkowych screen’ów a do Windows’a nie chce się załogować.

Konfiguracja komputera:

Procesor: Inlet Core 2 Duo E8400 3GHz

Płyta główna: Foxconn P35A

Chłodzenie na procesor: Scythe Muren

Pamięć RAM: GoodRam Pro900 2x1GB

Zasilacz: Corsair 520W

Karta graficzna GeForce 8800GT Galary

Jeśli chodzi o temperatury:

Procesora 33stC

Aux 40stC

Procesora graficznego 48stC

Otoczenie procesora 34stC

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:42:37, on 2008-07-24

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_16\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE

C:\Program Files\Common Files\VideoMate\ComproRemote.exe

C:\Program Files\Common Files\VideoMate\ComproScheduler.exe

C:\Program Files\Media Key\MagicKey.exe

C:\Program Files\Media Key\OSD.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\ Everest Ultimate Edition 2007 v4.00.1027\everest.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\StressPrime 2004 Orthos 0.41\ORTHOS.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_16\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [FortKnoxPersonalFirewall] "C:\Program Files\NETGATE\FortKnox Personal Firewall 2008\FortKnoxGUI.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [EPSON Stylus DX4400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SC7.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU..\Run: [spyEmergency] "C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergency.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Global Startup: ComproRemote.lnk = C:\Program Files\Common Files\VideoMate\ComproRemote.exe

O4 - Global Startup: ComproScheduler.lnk = C:\Program Files\Common Files\VideoMate\ComproScheduler.exe

O4 - Global Startup: Media Key.lnk = C:\Program Files\Media Key\MagicKey.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: TweakYC.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_16\bin\npjpi142_16.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_16\bin\npjpi142_16.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O23 - Service: FortKnox Personal Firewall (fortknox) - NETGATE Technologies s.r.o. - C:\Program Files\NETGATE\FortKnox Personal Firewall 2008\FortKnox.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Spy Emergency Engine Service (SpyEmrgSrv) - NETGATE Technologies s.r.o. - C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency 2008\SpyEmergencySrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe (file missing)

--

End of file - 6694 bytes


(Kambor4) #2

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked

Daj log z -----> ComboFix.

:slight_smile:

P.S

Temperatury i zasilacz są bardzo dobre. :wink:


(Demol4) #3

Podam jeszcze wartości napięć ze SpeedFan

VCC3V 3,41V

Vcore 1,14V

VRAM 1,84V

VChipset 1,87V

+5V 4,88V

+12V 12,14V

VCC1,5V 1,67V

VSB3V 3,41V

Vbat 3,09V

W dniu 24.07.2008 , o godzinie 17:46 został dopisany post przez demol88

W czasie testu Orthos'em

temperatury:

procesora 56stC

Aux 44stC

Grafiki 48stC

Otoczenia procka 35stC

temperatury z speedfan

Core 0 58stC

Core 1 51stC

a napiecie skoczyło tylko te

Vcore na 1,21V

Vbat na 3,10V

W dniu 24.07.2008 , o godzinie 18:00 został dopisany post przez demol88

Gdy testuje komputer 3DMark06 to po ok 30sekundach komputer sie zawiesza i trzeba go restetować ( tym razem bez buczenia w głośnikach, ale dalej nie zaskakuje do systemu za pierwszym razem. To samo migajaca dioda monitora, a nastepnie po kolejnym resecie zawias w czasie wstepnych screenów). co jest nie tak z tym komputerem bo juz sam nie wiem.

W dniu 24.07.2008 , o godzinie 19:06 został dopisany post przez demol88

Wydaje mi sie że znalazłem powód tych zawieszeń w czasie testu 3DMark06 a było to zainstalowane coś takiego AGEIA PhysX. Po odinstalowaniu tego test przebiega bez zednych problemów. Tylko w tym problem że bez tego nie działa gra LOST. :frowning:

Co zrobić żeby po zainstalowaniu AGEIA PhysX komputer sie nie zawieszaL??

W dniu 26.07.2008 , o godzinie 17:18 został dopisany post przez demol88

Wracam do swojej prośby o podanie przyczyny zawieszania mojego komputera. To jednak nie ten AGEIA PhysX. Dzisiaj znowu robiłem test 3D Mark06 i tym razem zawiesza się już w innym miejscu nie po 30 sekundach, ale rożnie niekiedy w teście grafiki innym razem ten test przejdzie cały a zawiesi się w teście CPU. Cały test nie daje rady zawsze jakiś zawias.

W dniu 26.07.2008 , o godzinie 17:47 został dopisany post przez demol88

Temperatury po tescie 3D Mark06

Procesor 48stC

Aux 46stC

Grafika 63stC

Otoczenie procesora graficznego 43stC


(Lukaszk 89) #4

Jak dla mnie napięcia nie należą do najlepszych.Dziwnie niskie jest vcore.


(Demol4) #5

To ten napięcia mogą być przyczyną tych zawieszeń?? Co mam z nimi zrobić??


(Cosik Ktosik) #6

A dla mnie nie są jeszcze złe. Podaj odczyt z everesta ultimate: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... +4.50.1330

(komputer->czujnik).


(Demol4) #7

Temperatury z Everest

Procesor 35stC

rdzeń nr 1 43stC

rdzen nr 2 43stC

Aux 42stC

Procesor graficzny 51stC

Pamiec procesora graficznego 43stC

Otoczenie procesora graficznego 37stC

Napięcia

rdzenia procesora 1.14V

+3.3V 3.41V

+5V 4.88V

+12V [TRIAL VERSION}

+3.3V podczas wstrzymania 3.41V

VBAT 3.09V

Wczoraj niby znowu było wszystko w porządku zrobiłem 2 testy 3D Markiem 06 i nic sie nie wieszało, a dzisiaj znowu włączam kompa serfuje po necie kataloguje muza i zawias nawet jak pisalem tego posta to mialem zawiasa kompa :frowning: co jest bo ja juz tego niekapuje :frowning:


(Cosik Ktosik) #8

Może Masz bluescreena i o tym nie wiesz, bo szybko znika.

Aby BSOD pozostał na ekranie, wejdź do panelu sterowania->system->zaawansowane->uruchamianie i odzyskiwanie->ustawienia->odznacz automatyczny restart pow awarii.

Aby odczytać problem, którego dotyczy BSOD użyj tego: Klik

Sprawdź Memtestem86 pamięć ram.


(Demol4) #9

Mi ten memtest nie działa. Rozpakowuje go, a tam są tylko dwa pliki i żaden sie nie uruchamia.


(Cosik Ktosik) #10

Ściągasz plik ISO, ale go nie rozpakowuj do końca. Plik ISO to obraz płyty. Nagrywasz obraz na dysk (Nagraj obraz na dysk) i odpalasz z płyty komputer. Aby to zrobić wchodzisz do biosu i ustawiasz bootowanie na CD (First Boot Device).


(Demol4) #11

Pojawiły się kolejne problemy komputer zawiesza się nawet w Biosie oraz nie zawsze włącza się za pierwszym razem (dioda sygnalizująca włączenie komputera się świeci ale nic sie nie dzieje brak dopiero po kilku resetach komputer sie uruchamia). Wina oprogramowanie to nie jest, instalowałem system ponownie i problem nie zniknął. Tu nie unikniona będzie wymiana jakiegoś podzespołu tylko nie wiem którego (płytak główna bądz zasilacz). Prosze o pomoc. !


(Cosik Ktosik) #12

Z jednej strony wygląda to na typowe problemy z płytą główną, a z drugiej jednak na zasilacz. Mimo, że zasilacz jest firmowy, to ma jakieś problemy z napięciami, np z 3.3V. Możesz pożyczyć jakiś zasilacz na dzień do testów?

Zobacz jeszcze, czy wszystkie kable dodatkowego zasilania do płyty głównej i karty graficznej, są dobrze podpięte.


(Kbajczyk) #13

czesc mam dokladnie identyczny problem jak Ty i tez kompa skladalem sobie samemu. Komp nigdy mi sie nie wiesza zaraz po starcie systemu dopiero po jakims czasie. Znalazles juz jakies rozwiazanie tego problemu? Mnie to juz zaczyna wku... nowy komp i sie wiesza. Komponenty mam troche inne niz ty, zasilacz tez corsair ale 750w.


(Lukaszk 89) #14

baja , Podaj cały config kompa..


(Kbajczyk) #15

E8400, 2x2gb OCZ DDR3 1600MHz, Asus P5E3 Deluxe, 2X WD Cviar 640Gb, Radeon 4870X2, Thermaltake Bigwater 745 i Corsair 750w. Chyba wlasnie znalazlem rozwiazanie problemu, mianowicie pamieci byly wlozone w gniazdo A1 i B1 a powinny byc w B1 i B2. Jak narazie komp pracuje stabilnie. Sproboj moze Tobie tez Pomoze zamiana gniazd.


(Kbajczyk) #16

Chyba problemem jest zle ustawienie ramu nie wiem jeszcze czy timingow czy czestotliwosci proboje do tego dojsc jak cos znajde to podziele sie wiadomosciami.


(Cosik Ktosik) #17

Spróbuj także podnieść trochę napięcie dla tych ramów.


(Minio05) #18

Ja również mam taki problem ^^ . Komputer się zawiesza np. przy ladowaniu systemu , sciaganiu plików, wypakowywaniu , kopiowaniu itd. Sprubuje też przelożyc ram :] Komp niedawno skladalem oto parametery :

Plyta glowna gigabyte GA-M56S-S3 , Procek tez wymieniany - AMD 4800 + athlon , ram kingston 2 x 1gb 800 mhz, zasilacz modecom feel 3 400w.


(Cosik Ktosik) #19

minio05 , ze względu na zasilacz, zainteresuj się napięciami. Zajrzyj do biosu i sprawdź, czy mieszczą się w normie. Potem sprawdź je w windowsie pod obciążeniem procesora.

Zakres napięć wg normy ATX:


(Minio05) #20

a i jeszcze jedno w programie everest pisze mi tez w DMI: Ostrzeżenie Dokladnośc danych DMI nie jest pewna ? co to oznacza ?