Zawieszanie się Exploratora Windows w synchronizowanym folderze OneDrive


(Bosondp) #1

Witam,

 

Eksplorator Windows zawiesza się za każdym razem gdy chcę dokonać dowolnej operacji na pliku będącym w synchronizowanym folderze OneDrive (zmiana nazwy, otwarcie pliku - za każdym razem operacja kończy się zawieszeniem Eksploratora Windows i pomaga jedynie uruchomienie ponownie Eksploratora z poziomu Menedżera zadań. Problem nie dotyczy plików i folderów znajdujących się lokalnie.