Zawieszanie zakładki w chromie


(siedemosiem) #1

frst http://wklej.org/id/3067904/
addition http://wklej.org/id/3067905/
shortcut http://wklej.org/id/3067906/
proszę o sprawdzenie logów. Po kilku minutach działania zakładki, nagle powrót do niej jest niemożliwy, zakładka się zawiesza i muszę restartować przeglądarkę.


(Acorus) #2

Odinstaluj Amazon Assistant,Browser-Security.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {05E7DD60-ADF0-4B70-A0AD-17AA3AB79AAE} - \WPD\SqmUpload_S-1-5-21-2847446407-1974053891-1431907498-1002 -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {21C15DD0-5207-43BA-BCEF-49BF1FD8E47F} - System32\Tasks\DistromaticUpdater-logon => C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Settings\updater.exe [2017-01-21] (Distromatic) <==== UWAGA
Task: {644D800A-F0E6-4847-993D-6B6812C6995F} - System32\Tasks\DistromaticUpdater-periodic => C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Settings\updater.exe [2017-01-21] (Distromatic) <==== UWAGA
Task: {B847DA54-BBC6-481E-B006-BC649194CB29} - System32\Tasks\DistromaticSearchProtect-hourly => C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Settings\AmznSearchProtect.exe [2017-01-21] (Distromatic) <==== UWAGA
Task: {F76D26E2-4862-40F1-AEE5-8608749C746E} - System32\Tasks\DistromaticSearchProtect-logon => C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Settings\AmznSearchProtect.exe [2017-01-21] (Distromatic) <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-2847446407-1974053891-1431907498-1002…\Run: [safe_urls768] => C:\Users\Robert\AppData\Roaming\Browser-Security\s768.exe [2548944 2016-06-20] ()
FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\oo704fxo.default-1473250063903 -> hxxps://www.amazon.com/gp/bit/amazonserp/ref=bit_bds-p17_serp_ff_us_display?ie=UTF8&tagbase=bds-p17&tbrId=v1_abb-channel-17_60fd8674_1201_1403_20170121_PL_ff_nt_
FF SearchEngineOrder.1: Mozilla\Firefox\Profiles\oo704fxo.default-1473250063903 -> Amazon
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\oo704fxo.default-1473250063903 -> hxxps://www.amazon.com/gp/bit/amazonserp/ref=bit_bds-p17_serp_ff_us_display?ie=UTF8&tagbase=bds-p17&tbrId=v1_abb-channel-17_60fd8674_1201_1403_20170121_PL_ff_sp_
FF Extension: (Amazon Assistant for Firefox) - C:\Users\Robert\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oo704fxo.default-1473250063903\Extensions\abb@amazon.com.xpi [2017-02-05]
FF Extension: (Browser-Security) - C:\Users\Robert\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oo704fxo.default-1473250063903\Extensions\firefox@browser-security.de.xpi [2016-11-19]
CHR HKU\S-1-5-21-2847446407-1974053891-1431907498-1002\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions…\Chrome\Extension: [bbjllphbppobebmjpjcijfbakobcheof] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
S2 InstallerService; C:\Program Files\TrueKey\Mcafee.TrueKey.InstallerService.exe -originalversion 4.4.127.0 [X]
U0 aswVmm; Brak ImagePath
S3 dbx; system32\DRIVERS\dbx.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.
Uruchom jako administrator FRST i kliknij w Fix/Napraw.
Pobierz i uruchom jako administrator AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Scan(Skanuj) i później Cleaning(Oczyść).