Zawirusowany komputer, wolno chodzi - proszę o pomoc

FRST, Addition, Shortcut

j.txt