Zaznaczanie zakładek i doładowywanie iframe


(northwest) #1

Witam serdecznie,

Mam na stronie następujący kod:

 

<iframe src="plik.php" name="ajaxframe" style="width:710px;height:790px;border:0;" scrolling="no"></iframe>

<a class="setmes1 bwrap" href="1.php" target="ajaxframe">zakladka 1</a>
<a class="setmes2 bwrap" href="2.php" target="ajaxframe">zakladka 2</a>
<a class="setmes3 bwrap" href="3.php" target="ajaxframe">zakladka 3</a>
<a class="setmes4 bwrap" href="4.php" target="ajaxframe">zakladka 4</a>
<a class="setmes5 bwrap" href="5.php" target="ajaxframe">zakladka 5</a>
<a class="setmes6 bwrap" href="6.php" target="ajaxframe">zakladka 6</a>
<a class="setmes7 bwrap" href="7.php" target="ajaxframe">zakladka 7</a><script type="text/javascript">
$(function() {
$('.bwrap').click(function(e) {
   e.preventDefault();
   $('.bwrap').each(function(){
    if($(this).parent().prop('nodeName').toLowerCase() === 'b')
     $(this).unwrap();
    });
   $(this).wrap('<b></b>');
  });
});
</script>$(document).ready(function(){
<?php if ($_GET['luk'] == "1") { 
?>
 $(".setmes1").trigger('click');
<?php } ?>  
});

 

 

W momencie gdy zmienna LUK == 1 - chciałbym uzyskać:

a) zaznaczenie zakładki nr.1 (to działa)

b) wgrania odpowiedniej zawartości iframe (to nie działa) - skrypt tylko zaznacza zakładkę, ale nie zmienia zawartości iframe.

 

W momencie gdy ręcznie klikam po zakładkach - wszystko działa poprawnie.

 

Czy mógłbym prosić o pomoc?

 

Northwest

 


(ra-v) #2
$(function() {
 $('.bwrap').click(function(e) {
  e.preventDefault();
  // usuwanie klasy active ze wszystkich zakładek
  $('.bwrap').removeClass('active');
  // dodawanie klasy active to bierzącego elementu
  $(this).addClass('active');
  // zmiana src w IFRAME
  $('iframe[name="'+$(this).attr('target')+'"]').attr('src', $(this).attr('href'));
 });
});

Bez tego skryptu na dole.

 

Z tym że to co napisałem powinno nadawać klasę active dla elementu <a> a nie zamieniać <a> na <b>