Zbędne "dodatki" w autostarcie? - proszę o sprawdz


(Dudik Dred) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:29:51, on 2007-11-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

E:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

E:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "E:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] E:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] E:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] E:\Program Files\Brother\Brmfl05a\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] E:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7C3ACC41-7477-4232-A694-C4990C224A0F}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D45BC3B4-9D1A-4F98-8791-2F1CA18E0E9E}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - E:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 4237 bytes

Dawno nie byłem na swoim Windowsie i nie wiem, czy jest wszystko w porządku.. Kiedy uruchomię kompa i kliknę na pulpit prawym przyciskiem muszę odczekać parę sekund ;/ Windows ma dopiero 2 miesiące, a muli jak by miał rok ;s Proszę o pomoc..


(Gutek) #2

Log czysty

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580