Zbędny czy potrzebny plik UpdaterforApp.ini?


(Pan Ziombl) #1

nazwa pliku UpdaterforApp.ini zawartość do wpis o nazwie [APPLICATION]

location=

plik w C. jako ukryty

czy to jest potrzebne do czegoś? czy moge to skasować?