Zbiór map do CS


(Krzychuu) #1

Czy istnieje jakiś zbiór map do cs 1.6? Oczywiście wszystkich map, żeby nei pobierać paczka po pacze itp. Tylko wszystko od razu. :slight_smile:


(walker123) #2

Nie, chyba że jak powiedzialeś "paczka po paczce"