Zbiorcze przechowywanie makr VBA


(Rayearth) #1

Cześć,

czy istnieje jakaś metoda do zgromadzenia wielu makr w jakimś jednym miejscu, gdzie można nimi łatwo zarządzać, ale też skąd można je wywołać do działania w aktywnym skoroszycie Excel?

 

Chcę uniknąć sytuacji, gdzie pierwotnie to samo makro jest umieszczone w różnych skoroszytach a ja poprawiam lub dostosuję kod w jednym z nich zapominając o wprowadzeniu zmian do drugiego czy trzeciego skoroszytu, przez co jest niespójny w tych miejscach.


(przemo996) #2

Skoroszyt makr osobistych jest takim miejscem. Niestety jeśli zechcesz wysłać komuś plik w którym wykorzystałeś makro z tego skoroszytu np. do filtrowania czy wyszukiwania przez kontrolki w arkuszu to (chyba) trzeba to makro ręcznie skopiować do skoroszytu w którym jest ono potrzebne bo jeśli dobrze pamiętam Excel sam nie dołączy tego makra.