Zcentrowana strona


(In2dex) #1

jak zacentrować wszystkie grafiki i divy? jak zbudować taką stronę by wszystko było scentrowane ku środkowi na rożnych monitorach (xhtml, css)


(adpawl) #2

Podobny temat: viewtopic.php?f=18&t=273827


(Lksstudzionka) #3

Dla ogólnego pojemnika ustaw w CSS

margin: 0 auto;

W tym wypadku górny i dolny margines pojemnika będzie zniwelowany, natomiast lewy i prawy definiowany automatycznie.