Zdalne logowanie do forum phpbb nie działa


(Radmistrz2) #1

Do forum phpbb powinienem się logowac tym skryptem, lecz jak go użyje to wywala mi błąd w 7 linijce. Co jest nie tak??

<?php

function login($username, $password)

    {

    global $_SERVER;


    // Generate post string

    $post_fields = $this->array_to_http(array(

      'username' => $username,

      'password' => $password,

      'autologin' => 1,

      'redirect' => 'index.php',

      'login' => 'Zaloguj'

    ));

    // Definiowanie cURL'a

    $this->curl = curl_init();

    // Set options

    curl_setopt ( $this->curl, CURLOPT_URL, $this->phpbb_url . 'login.php?redirect=index.php' );

    curl_setopt ( $this->curl, CURLOPT_POST, true );

    curl_setopt ($ch, CURLOPT_REFERER, "http://www.przykładowastrona.pl/forum/index.php"); 

	curl_setopt ( $this->curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_fields );

    curl_setopt ( $this->curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );

    curl_setopt ( $this->curl, CURLOPT_HEADER, false );

    curl_setopt ( $this->curl, CURLOPT_COOKIE, $this->cookie_name );

    curl_setopt ( $this->curl, CURLOPT_COOKIEJAR, $this->cookie_name );

    curl_setopt ( $this->curl, CURLOPT_COOKIEFILE, $this->cookie_name );

    curl_setopt ( $this->curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4');

    // Logowanie

    $result = curl_exec ( $this->curl );

    // Diagnoza błędu

    if ( curl_errno ( $this->curl ) )

    {

      $this->error = array(

        curl_errno($this->curl),

        curl_error($this->curl),

      );

      curl_close ( $this->curl );

      return false;

    }

    // Rozłączanie

    curl_close ( $this->curl );

    // Prawidłowy wynik

    return true;

  }


?>

(Xwars) #2

A '$this' co tam robi jeśli to funkcja a nie metoda klasy? Najprościej będzie jak wywalisz wszystkie 'this->' oraz skopiujesz brakującą funkcję array_to_http