Zend - klasa bootstrap.php


(Danpasall) #1

Na wstępie, Zend jest jeszcze dla mnie magią, ale mam pytanie wszystko przechodzi przez tzw. "bootstrapera" plik index.php tam zawarty jest front controller autoloader klas itd, więc czym jest klasa bootstrap umieszczana w folderze application, uzupełnieniem ? będzie się uruchamiać w każdym kontrolerze ?

Proszę o wyrozumiałość :slight_smile: i dizekuje za odpowiedź