Zepsuty index.php

Co trzeba zrogić gdy pokazuje mi się na stronie to:

Parse error: syntax error, unexpected ‘<’ in /home/htg/public_html/filko/index.php on line 256

A gdyby ktoś chciałby zobaczyć na zywo http://www.htg.pl/filko

daj kod z linii od ok. 253 - 257 i najlepiej pogrub tą 256 linijkę ;]

Wstaw między znaczniki

[quote] kod strony... [/quote]

(by pogrubienie działało :smiley: )

a co tam dałeś ? jaki skrypt ?

nie rozumiem was ja edytowałem index i wtedy to sę stało

to daj ten kod stronki…

ogar94 proszę zmienić tytuł na konkretny.

no to powiedziałem przecież w moim poście …

Jest to nic innego jak błąd składni … czyli coś zepsułeś …

I co z tego, że wiem która to linia, jak jej na oczy nie mogę zobaczyć bo nie raczysz dać :expressionless:

Zastanów się czy chcesz pomocy, czy nie .

a jak mam wam przekazać index.php ???

Nie no …osłabiasz mnie :smiley:

Najprościej otworzyć choćby w notatniku, skopiować i wkleić na forum obejmując znacznikami quote albo code

już mam http://www.chomikuj.pl/File.aspx?id=27989

ale my nie chcemy pliku index.php my chcemy żebyś dał kod źródłowy tego pliku!

a skąd to wziąść???ftp???

Przeczytaj wypowiedź adpawl!!

Oki, zapewne problemem jest brak domknięcia kodu php przed wlepieniem skryptu js.

W linii 255, po: doGzip(); dodaj ?>…i powinno chodzić :roll:

Tak też może być, ważne że plik się otwiera i można zerknąć w kod :slight_smile:

<?php

/**

* @version $Id: index.php 4750 2006-08-25 01:08:30Z stingrey $

* @package Joomla

* @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved.

* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL, see LICENSE.php

* Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant

* to the GNU General Public License, and as distributed it includes or

* is derivative of works licensed under the GNU General Public License or

* other free or open source software licenses.

* See COPYRIGHT.php for copyright notices and details.

*/


// Set flag that this is a parent file

define( '_VALID_MOS', 1 );


// checks for configuration file, if none found loads installation page

if (!file_exists( 'configuration.php' ) || filesize( 'configuration.php' ) < 10) {

    $self = str_replace( '/index.php','', strtolower( $_SERVER['PHP_SELF'] ) ). '/';

    header("Location: http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $self . "installation/index.php" );

    exit();

}


require( 'globals.php' );

require_once( 'configuration.php' );

require_once( 'includes/joomla.php' );


//Installation sub folder check, removed for work with SVN

if (file_exists( 'installation/index.php' ) && $_VERSION->SVN == 0) {

    define( '_INSTALL_CHECK', 1 );

    include ( $mosConfig_absolute_path .'/offline.php');

    exit();

}


// displays offline/maintanance page or bar

if ($mosConfig_offline == 1) {

    require( $mosConfig_absolute_path .'/offline.php' );

}


// load system bot group

$_MAMBOTS->loadBotGroup( 'system' );


// trigger the onStart events

$_MAMBOTS->trigger( 'onStart' );


if (file_exists( $mosConfig_absolute_path .'/components/com_sef/sef.php' )) {

    require_once( $mosConfig_absolute_path .'/components/com_sef/sef.php' );

} else {

    require_once( $mosConfig_absolute_path .'/includes/sef.php' );

}

require_once( $mosConfig_absolute_path .'/includes/frontend.php' );


// retrieve some expected url (or form) arguments

$option = strval( strtolower( mosGetParam( $_REQUEST, 'option' ) ) );

$Itemid = intval( mosGetParam( $_REQUEST, 'Itemid', null ) );


if ($option == '') {

    if ($Itemid) {

       $query = "SELECT id, link"

       . "\n FROM #__menu"

       . "\n WHERE menutype = 'mainmenu'"

       . "\n AND id = '$Itemid'"

       . "\n AND published = '1'"

       ;

       $database->setQuery( $query );

    } else {

       $query = "SELECT id, link"

       . "\n FROM #__menu"

       . "\n WHERE menutype = 'mainmenu'"

       . "\n AND published = 1"

       . "\n ORDER BY parent, ordering"

       ;

       $database->setQuery( $query, 0, 1 );

    }

    $menu = new mosMenu( $database );

    if ($database->loadObject( $menu )) {

       $Itemid = $menu->id;

    }

    $link = $menu->link;

    if (($pos = strpos( $link, '?' )) !== false) {

       $link = substr( $link, $pos+1 ). '&Itemid='.$Itemid;

    }

    parse_str( $link, $temp );

    /** this is a patch, need to rework when globals are handled better */

    foreach ($temp as $k=>$v) {

       $GLOBALS[$k] = $v;

       $_REQUEST[$k] = $v;

       if ($k == 'option') {

           $option = $v;

       }

    }

}

if ( !$Itemid ) {

// when no Itemid give a default value

    $Itemid = 99999999;

}


// mainframe is an API workhorse, lots of 'core' interaction routines

$mainframe = new mosMainFrame( $database, $option, '.' );

$mainframe->initSession();


// trigger the onAfterStart events

$_MAMBOTS->trigger( 'onAfterStart' );


// checking if we can find the Itemid thru the content

if ( $option == 'com_content' && $Itemid === 0 ) {

    $id = intval( mosGetParam( $_REQUEST, 'id', 0 ) );

    $Itemid = $mainframe->getItemid( $id );

}


/** do we have a valid Itemid yet?? */

if ( $Itemid === 0 ) {

    /** Nope, just use the homepage then. */

    $query = "SELECT id"

    . "\n FROM #__menu"

    . "\n WHERE menutype = 'mainmenu'"

    . "\n AND published = 1"

    . "\n ORDER BY parent, ordering"

    ;

    $database->setQuery( $query, 0, 1 );

    $Itemid = $database->loadResult();

}


// patch to lessen the impact on templates

if ($option == 'search') {

    $option = 'com_search';

}


// loads english language file by default

if ($mosConfig_lang=='') {

    $mosConfig_lang = 'english';

}

include_once( $mosConfig_absolute_path .'/language/' . $mosConfig_lang . '.php' );


// frontend login & logout controls

$return = strval( mosGetParam( $_REQUEST, 'return', NULL ) );

$message = intval( mosGetParam( $_POST, 'message', 0 ) );

if ($option == 'login') {

    $mainframe->login();


    // JS Popup message

    if ( $message ) {

       ?>


       <?php

    }


    if ( $return && !( strpos( $return, 'com_registration' ) || strpos( $return, 'com_login' ) ) ) {

    // checks for the presence of a return url 

    // and ensures that this url is not the registration or login pages

       mosRedirect( $return );

    } else {

       mosRedirect( $mosConfig_live_site .'/index.php' );

    }


} else if ($option == 'logout') {

    $mainframe->logout();


    // JS Popup message

    if ( $message ) {

       ?>


       <?php

    }


    if ( $return && !( strpos( $return, 'com_registration' ) || strpos( $return, 'com_login' ) ) ) {

    // checks for the presence of a return url 

    // and ensures that this url is not the registration or logout pages

       mosRedirect( $return );

    } else {

       mosRedirect( $mosConfig_live_site.'/index.php' );

    }

}


/** get the information about the current user from the sessions table */

$my = $mainframe->getUser();


// detect first visit

$mainframe->detect();


// set for overlib check

$mainframe->set( 'loadOverlib', false );


$gid = intval( $my->gid );


// gets template for page

$cur_template = $mainframe->getTemplate();

/** temp fix - this feature is currently disabled */


/** @global A places to store information from processing of the component */

$_MOS_OPTION = array();


// precapture the output of the component

require_once( $mosConfig_absolute_path . '/editor/editor.php' );


ob_start();


if ($path = $mainframe->getPath( 'front' )) {

    $task = strval( mosGetParam( $_REQUEST, 'task', '' ) );

    $ret = mosMenuCheck( $Itemid, $option, $task, $gid );


    if ($ret) {

       require_once( $path );

    } else {

       mosNotAuth();

    }

} else {

    header( 'HTTP/1.0 404 Not Found' );

    echo _NOT_EXIST;

}


$_MOS_OPTION['buffer'] = ob_get_contents();


ob_end_clean();


initGzip();


header( 'Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT' );

header( 'Last-Modified: ' . gmdate( 'D, d M Y H:i:s' ) . ' GMT' );

header( 'Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate' );

header( 'Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false );

header( 'Pragma: no-cache' );


// display the offline alert if an admin is logged in

if (defined( '_ADMIN_OFFLINE' )) {

    include( $mosConfig_absolute_path .'/offlinebar.php' );

}


// loads template file

if ( !file_exists( $mosConfig_absolute_path .'/templates/'. $cur_template .'/index.php' ) ) {

    echo _TEMPLATE_WARN . $cur_template;

} else {

    require_once( $mosConfig_absolute_path .'/templates/'. $cur_template .'/index.php' );

    echo '';

}


// displays queries performed for page

if ($mosConfig_debug) {

    echo $database->_ticker . ' queries executed';

    echo '

';

    foreach ($database->_log as $k=>$sql) {

        echo $k+1 . "\n" . $sql . '';

    }

    echo '

'; } doGzip(); [/code]

ogar94

a linia 255 to jest dokładnie doGzip(); :smiley:

Wielkie dzięki! !!