Zgłoszenie nieszczęśliwego wypadku (NW)

Wie ktoś jaki jest termin oddania zgłoszenia (NW)??

Jest to wszystko opisane w regulaminie ubezpieczenia