Zgoda na przetwarzanie danych...jak jest odpowiednia?


(Moja Poczta7) #1

Witam, czy ktoś się orientuje jaka obecnie obowiązuje zgoda na przetwarzanie danych :?:

Czy ta: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

z późn. zm.)."

Czy może ta:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)."

Czy powinno się umieszczać w CV Wyrażam zgodę razem z cudzysłowem :?:

I jeszcze czy w liście motywacyjnym też powinna być wyrażana zgoda na przetwarzanie danych :?:


(Kpc21) #2

Obie będą dobre. Ale jeśli pracodawca podaje konkretną treść, najlepiej taką właśnie wpisać. Oczywiście bez cudzysłowu (to oświadczasz ty, nie cytujesz nikogo). No i zamieszczasz to w CV, no bo w liście motywacyjnym raczej nie ma żadnych danych osobowych (nazwisko, adres itp. powtarza się również w CV).


(scripter1) #3

Gdzieś miałem wzór LM i wydaje mi się że tam też była taka klauzula, wzory CV i LM można znaleźć na Pracuj.pl

Ja dodatkowo zamieszczam taką klauzulę w treści e-maila gdy wysyłam CV e-mailem.


(Moja Poczta7) #4

Wszędzie widzę jest cytowana zgoda na przetwarzanie danych, więc wydaję mi się że trzeba razem z tymi cytatami dodawać do CV.


(Kpc21) #5

Tą zgodę wyrażasz TY, a nie ktoś inny. To nie jest cytat. Zgodnie z interpunkcją cudzysłowu nie powinno być.