Złe działanie programu napisanego w c++

Witam

Mam taki program:

#include 

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main()

{

	ifstream plik1;

	ofstream plik2;


	int liczba;

	int a = 256;


	plik1.open("dane.txt");

	plik2.open("reprezentacja binarna.txt");


	if(plik1.good() && plik2.good())

	{

		do

		{


			plik1 >> liczba;

			cout <

			for(int i = 0; i < 9;i++)

			{


				if(liczba-a >= 0)

				{

					plik2 << "1";

					a=a/2;

					liczba=liczba-a;

				}

				else

				{

					plik2 << "0";

					a=a/2;

				}


			}

			plik2 << endl;


		}

		while(!plik1.eof());


	}

	getch();

}

ten program nie za dobrze mi działa i nie wiem co w nim poprawić, bo: Po wczytaniu z pliku np liczby 2 to w pliku reprezentacja binarna pojawia się binarnie liczba 000000011. Według mnie program powinien dobrze działać, gdyż po wczytaniu liczby 2 jest sprawdzany warunek

do

		{


			plik1 >> liczba;

			cout <

			for(int i = 0; i < 9;i++)

			{


				if(liczba-a >= 0)

				{

					plik2 << "1";

					a=a/2;

					liczba=liczba-a;

				}

				else

				{

					plik2 << "0";

					a=a/2;

				}


			}

			plik2 << endl;


		}

		while(!plik1.eof());

ByLbym wdzięczny jeżeli ktoś by mi pomógł

if(liczba-a >= 0)

      {

        plik2 << "1";

        a=a/2;

        liczba=liczba-a;

      }

Powinno być:

if(liczba-a >= 0)

      {

        plik2 << "1";

        liczba=liczba-a;

        a=a/2;

      }

a tak w ogóle to

a=a/2;

wyrzucił bym poza if-else bo jest on nie zależny od warunku

A mógłby ktoś jeszcze sprawdzić jeszcze jeden program, bo nie wiem, czy dokładnie działa, bo z silni jestem słaby :

#include

#include

#include


using namespace std;


int silnia(int liczba){

   if(liczba==1){

     return 1;

   }

   else{

     return liczba*silnia(liczba-1);

   }

}


main(){

    ifstream dane;

    ofstream silnie;

    dane.open("liczby.txt");

               if(dane.good()){

                 silnie.open("silnia.txt");

                 if(silnie.good()){

                 	int liczba;									  do

									  {

									  	dane << liczba;

									  	silnie >> silnia(liczba);

									  }                  

                          }                     

                    silnie.close();

    dane.close();
    getch();

    return(0);

    }

    }

    }