Złe zapytanie SQL?


(Saver) #1

Jak powinien wyglądać poprawny sql?

mysql_query("INSERT INTO test SET tweet=".$_POST['inputField']." SET nick=".$_POST['nick'].",dt=NOW()");

dzięki wam :slight_smile:


(Janek Max) #2
$input = $_POST['inputField'];

	$nick = $_POST['nick'];

sql_query("INSERT INTO test (tweet,nick,dt) VALUES ($input,$nick,NOW())")

(M@ster) #3

O jedno SET za dużo

mysql_query("INSERT INTO test SET tweet={$_POST['inputField']}, nick={$_POST['nick']}, dt=NOW()");

lub tak jak podał kolega wyżej z użyciem VALUES.


(ra-v) #4

jeszcze o czymś zapomniano, konkretnie o apostrofach, bo tweet i nick to stringi (varchar-y).

mysql_query("INSERT INTO test SET tweet='".$_POST['inputField']."' , nick='".$_POST['nick']."' , dt=NOW()" );

Zoom "+" :slight_smile:

t w e e t = ' " . $_POST['inputField'] . " '