Złośliwy proces AdobeUpdater.exe niedający sie wyłączyc-pomo


(Kaktus9) #1

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7fcbd1be471f3303.html

tz zdjęcie z menadzżera zadań.

Proces AdobeUpdater.exe [PID 1808] nawet jak Adobe Updater program i photoshop CS 3są wyłączone niedaje sie wyłączyć ani skillować a zrzera az 100%CPU i nieda się nawet zrestartować kompa

jak mam się pozbyć tego świństwa na zawsze i móc używać photoshopa[pal licho aktualizacje byle to dziadostwo AdobeUpdater.exe się więcej niwełączało] w autostarcie nic niewidać.

Jestem zrozpaczony niemożnośćią pozbycia się tego procesu i proszę Was o pomoc


(Angelripper) #2

Daj logi z hijack this i combofix


(Edgarmks) #3

Jesteś w 100 % pewien że nawet po wyłączeniu Adoba ten proces dalej jest i nieda się go wyłączyć ? I


(Krzysieek88) #4

A ten proces nie startuje czasami razem z systemem ?

Sprawdz to w -

Uruchom -> msconfig -> zakładka uruchamianie

Sprawdz czy znajduje się tam ten proces :slight_smile:

Jak tak to odznacz go.


(Kaktus9) #5

niema w msconfig, po wyloczeniu adobe nieznika hijack this i combofix biemam:(


(Asterisk) #6

To proszę przeczytać ten temat i skorzystać w praktyce

BTW

kaktus9

Bardzo proszę zacząć pisać po polsku.

Twoich postów nie da się czytać


(Kaktus9) #7
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:54:07, on 2007-10-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

D:\Program Files\AtomTime Pro\AtomTime.EXE

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSI\Core Center\CoreCenter.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Microsoft Kalkulator Plus\CalcPlus.exe

D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE

D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32Info.exe

E:\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: XBTB03811 - {0D64B7D5-18E0-4D26-8279-EB345003FE3E} - C:\WINDOWS\DOWNLO~1\GETION~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Getionary Toolbar - {3FE20A68-5F78-4CF1-A941-3AAA55DE4C9D} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\getionaryPL.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtomTime] "D:\Program Files\AtomTime Pro\AtomTime.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Skrót do binclock.lnk = E:\binclock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: CoreCenter.lnk = C:\Program Files\MSI\Core Center\CoreCenter.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {CE1F7381-100B-4ED9-8C41-0B282C18E924} - http://www.getionary.pl/cab/getionaryPL.cab

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - D:\Program.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - E:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe


--

End of file - 6923 bytes

a oto i log z hijack this jak prośiliscie


(jessica) #8

Z logu wynika, że ani AdobeUpdater, ani Photoshop, nie są w Autostarcie - musisz je uruchamiać ręcznie.

A więc po prostu ich nie uruchamiaj.

jessi


(Kaktus9) #9

ale ja potrzebuje uruchamiac ps. poto go wgralem


(Mifczu) #10

to wina adobe 8.x taki bug :confused: tez mam ten problem i zabieram sie za odinstalowanie tego dziadostwa (zeby sie nie wyrazic inaczej :stuck_out_tongue_winking_eye:)


(Kaktus9) #11

ale to jest cs3


(Clapton) #12

bez sensu. to chyba normalne ze sam tego nie uruchamia. co za idiotyczna odpowiedz kolego jessica :slight_smile:

ja problem mam taki sam i logi a hijacka i innych takich nic tu nie pomoga bo proces ten jest tworzony przez jakikolwiek program z pakietu adobe. problem polega na tym ze updater nie robi nic poza zabieraniem zasobow procka, nie da sie go tez killnąć. rozwiązuje to na razie w ten sposób ze ustawiam priorytet na Niski i jakos da sie pracowac. a Cs3 to kolejna wersja tego pakietu.


(Kaktus9) #13

a nieda sie tego updater wyloczyc gdzies w opcjach photoshopa?


(Radektlw) #14

witam nie wiem czy macie jeszcze taki problem ale wystarczy ze wylaczy sie ten dziwaczny program od udate'ow w folderze instalacyjnym aplikacji adobe acrobat'a badz readera od 8 w gore

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\plug_ins

lub

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\plug_ins

w tych folderach jest plik Updater.api trzeba zmienic rozszerzenie na nie api :slight_smile: np sit albo old potem restart aplikacji i powinno byc ok

pozdrawiam