Złożoność obliczeniowa programu

Witam czy ktoś mógłby mi powiedzieć  jak najprościej określić złożoność obliczeniową mojego kodu ?

// algorytm ma być liniowy
#include <iostream>
void wypisz_tab (bool [][100]);
void znajdz_idola (bool [][100],int);
int main()
{
  std::cout<< "Podaj liczbe osob na przyjeciu.\n";
  int liczba_osob;
  std::cin>>liczba_osob;
  std::cout<< "Podaj liczbe znajomosci.\n";
  int liczba_znajomosci;
  std::cin>>liczba_znajomosci;
  bool znajomosci[100][100] {};
  std::cout<< "Podaj znajomosci.\n";
  for (int i=0;i<liczba_znajomosci;i++)
  {
    int x,y;
    std::cout<< "Podaj x\n";
    std::cin>>x;
    std::cout<< "Podaj y\n";
    std::cin>>y;
    znajomosci[x][y]=true;
  }
  znajdz_idola(znajomosci,liczba_osob);

  //wypisz_tab(znajomosci);

}
void wypisz_tab (bool tab [][100])
{
  for (int i=0;i<6;i++)
  {
    for (int j=0;j<6;j++)
      std::cout<<tab[i][j]<< " ";
    std::cout<< "\n";
  }
}
void znajdz_idola (bool tab [][100],int Size)
{
  int idol=0,ile=0;
  for (int i=0;i<Size;i++)
  {
    for (int j=1;j<Size;j++)
    {
       if (tab[i][j]==true)
       {
        idol++;
        ile++;
        break;
       }
    }
    if (ile==0)
      break;
    ile=0;

  }
  ile=0;
  int j;
    for ( j=0;j<Size;j++)
    {
      if (j==idol)
        continue;
      if (tab[j][idol]==false)
      {
        std::cout<< "Nie ma idola.\n";
        ile++;
        break;
      }
    }
    if (j==Size)
      std::cout<< "Idolem jest "<<idol;}

 

Wygląda na złożoność liniową O(n) w notacji omikron, choć mogę sie mylić, programistą nie jestem ツ

Każda funkcja oddzielnie.

2 pętle for to O(n^2)=O(n*n).

Pojedyncza pętla for to O(n).

Pod tym kątem musisz przeanalizować cały program i potem pododawać złożoności.

 

ok dzięki za pomoc