Zmiana Asystenta Office 2003 W Windows Vista


(Dimatheus) #1

Hej,

Instalacja MicroSoft Office 2003 na Windows Vista zwykle nie jest w ogóle problemowa. Okazuje się jednak, że nie wszystkie funkcje działają jak należy. Do jednej z nich należy niemożność zmiany asystenta Office'a. Samo przejście do galerii pomocników raczy nas błędem o zbyt małej ilości pamięci. Jak rozwiązać ten problem i cieszyć się innym asystentem??

:arrow: Na początku należy ściągnąć ze stron MicroSoft'u Agent 2.0 Core components,

:arrow: Gdy już go mamy, uruchamiamy ściągnięty plik. W przypadku, gdy pojawi się okno informujące o tym, że program mógł zostać zainstalowany niepoprawnie, klikamy opcję, że program jest zainstalowany poprawnie,

:arrow: Następnie uruchamiamy Wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Jak to zrobić?? Klikamy kolejno przycisk Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Wiersz poleceń. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie Uruchom jako administrator. Po tym zabiegu w pasku tytułu wiersza poleceń pojawi się nazwa Administrator: Wiersz polecenia,

:arrow: W oknie wiersza poleceń wpisujemy dwie komendy, każdą potwierdzając enterem:

copy c:\windows\msagent\agentdpv.dll c:\windows\system32

regsvr32 c:\windows\msagent\agentdpv.dll

:arrow: Po wykonaniu drugiej komendy powinien pojawić się komunikat o udanej operacji, który zatwierdzamy klikając OK. A po nim już tylko testujemy, czy możliwość zmiany asystenta jest już możliwa.

Pozdrawiam,

Dimatheus

* na podstawie How to get the Office Assistant in Office 2003 (clippy) to work in Windows Vista, i.e. remove the "Not enough memory" error messages