Zmiana cennika/regulaminu TPSA a koszty zerwania umowy


(Rayearth) #1

wraz z rachunkiem za neostrade i telefon stacjonarny przyszla do mnie pisemna informacja o zmianach w cennikach uslug dostepu do Internetu. wyminili czego dotyczna zmiany i na koniec napisali:

"W przypadku braku akceptacji zmian przysluguje Panstwu prawo wypowiedzenia zawartej umowy. W zwiazku z wypowiedzeniem z powyzszego powodu zawartej umowy przed uplywem okresu jej obowiazywania Telekomunikacji Polskiej S.A. przysluguje roszczenie odszkodowawczem a takze uprawnienie do zadania zwrotu ulgi przyznanej w zwiazku z zawarciem umowy."

Wiele miesiecy temu wielokrotnie spotkalem sie z sytuacjami opisywanymi przez uzytkownikow np. neostrady, ze w przypadku zmian w regulaminie lub cenniku mozna zerwac umowe i wlasnie NIE ponosic zadnych kosztow.

Czy to ma znaczyc ze TPSA wprowadza klienta w blad i jawnie go oszukuje?


(Ataserwis) #2

Pytaj tam:

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?pla ... &page=text

Moim zdaniem:

"zwrot ulgi" - tak

"roszczenie odszkodowawcze" - nie

Ale w UKE wiedzą lepiej, i tam właśnie szukał bym kompetentnej pomocy.


(darek_d) #3

Dlaczego: "zwrot ulgi" - tak - skoro warunki umowy zmienia TP a nie klient?

Gdybym ja zerwał warunki, rozumiem że zwracam koszty uzyskanej ulgi, ale to TP jednostronnie wypowiada warunki umowy.

Czy takie postanowienie nie podlega zastrzeżeniu przez UOKiK i nie powinno przypadkiem trafić na czarną listę???


(Cedar) #4

Rayearth ,

wyminili czego dotyczna zmiany i na koniec napisali:

To może napisz czego te zmiany dotyczą? Czy kwota, która Ty będziesz płacił się zmienia na Twoją niekorzyść?


(kk23) #5

Prawo telekomunikacyjne:

Art. 61.

  1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ustala ceny usług

telekomunikacyjnych, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

  1. Ceny usług telekomunikacyjnych są ustalane na podstawie przejrzystych, obiektywnych

i niedyskryminujących kryteriów.

  1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określa w cenniku

usług telekomunikacyjnych, zwanym dalej „cennikiem”, ceny za przyłączenie

do sieci, za usługi, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące

stosowanych pakietów cenowych oraz opustów.

  1. Cennik jest podawany przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

do publicznej wiadomości oraz jest dostarczany nieodpłatnie abonentowi

wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej,

a także na każde jego żądanie.

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych doręcza abonentowi

na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej zmiany w cenniku,

z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed

wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany

o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji

zmiany w cenniku.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, abonent powinien zostać poinformowany

także o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku

braku akceptacji podwyższenia cen dostawcy publicznie dostępnych

usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także

zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6.

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany, o której

mowa w ust. 5, następuje na skutek zmiany przepisów prawa.

  1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do

przedłożenia cennika Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie przez

niego określonym oraz każdorazowo po dokonaniu zmian w cenniku.

Kwestia jaka to zmiana cennika.


(Rayearth) #6

zmiany dotycza:

  • wprowadzenia blokowania portu TCP 25 dla klintow poczty elektrocznicznej

  • obnizenia oplaty za utrzymanie linii w przypadku braku telefonu stacjonarnego

  • rezygbacji z kar umownych dla TPSA w przypadku zwrotu uszkodzonego liveboxa i babyboxa

ja osobiscie nie skorzystam na zadnej z tych zmian. tak czy owak, mam rozumiem ze jest rozroznienie w kwestia zmian na korzysc badz na niekorzysc klienta w przypadku orzekania czy przysluguje zwrot ulg i zaplacenie kary umownej przy braku akceptacji zmian i wypowiadaniu umowy?


(Cedar) #7

Przecież wszystkie te zmiany są korzystne dla użytkownika, nie wiem po co się czepiasz? A skoro nie masz zamiaru wykorzystać tych zmian to tak jakby Ciebie nie dotyczą. W czym widzisz problem? Mam wrażenie że chcesz wykorzystać sytuację aby zerwać umowę (pewnie promocyjną), która podpisałeś z TP SA, aby np. przejść do innego dostawcy i nie chcesz ponosić kar przewidzianych regulaminem tej umowy. Pozwól, ze nie będę tego komentował (bo jeśli skomentuję to warna dostanę od moderatora)


(kk23) #8

Tak, przy czym korzyść należy tu rozumieć obiektywnie, a nie subiektywnie - "czy ja skorzystam".


(Rayearth) #9

te zmiany tak samo sa korzystne dla mnie jak korzystna dla eskimosa jest zmiana temperatury z 30st C na na 29st C w lesie rownikowym. kumasz?

no to masz dobre wrazenie. nie ma w tym niczego dziwnego, niczego niespotykanego i niczego nieetycznego a juz zupelnie niczego niezgodnego z polskim prawem.

BTW. pozwalam ci.

rozumiem, dzieki za konkretne wyjasnienie tej kwestii


(Karpienia) #10

Opowiedz na wszelkie wątpliwości. Jeżeli jest możliwość korzystania z prawa to trzeba to robić! Każdy sposób na monopol jest dobry! Niestety tym razem się nie da!

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie skierowane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej uprzejmie wyjaśniam, że nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego wprowadziła kilka bardzo istotnych zmian, które m. in dotyczą ograniczenia prawa Abonenta do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych bez konsekwencji finansowych w przypadku, gdy operator zmienia regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostosowując go do obowiązujących przepisów lub sytuacja taka wynika z konieczności usunięcia niedozwolonych klauzul. Art. 60a ust. 2 znowelizowanego Prawa telekomunikacyjnego stanowi, że Abonentowi nie przysługuje zwolnienie z zapłaty kary umownej w przypadku gdy zmiana regulaminu wynika bezpośrednio ze zmiany prawa w tym usunięcia niedozwolonych klauzul umownych. Należy dodać, że aby klauzula umowa została uznana za niedozwoloną musi być uznana za taką w odpowiednim postępowaniu.

Aktualna zmiana regulaminu w sieci TP S.A. nie uprawnia Abonenta do wypowiedzenia umowy bez konsekwencji.

Mam nadzieję, iż przekazane wyjaśnienia będą pomocne. W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu z naszym Centrum Informacji Konsumenckiej UKE 801 900 853 (koszt połączenia wg taryfy operatora lokalnego) lub 22 53 49 174 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:15 - 16:15 lub mailem uke@uke.gov.pl

(informacja przygotowana przez Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego)

Pozdrawiam serdecznie


(Rayearth) #11

taaa dostalem wlasnie taka sama wiadomosc z Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego. wysylaja gotowce widze...