Zmiana domyślnych ustawień konta gościa

Wiem, jak się włącza konto gościa i nawet udało mi się je włączyć.

Nie wiem natomiast, jak zmienić domyślny zestaw programów, tapetę, zakładki i rozszerzenia w przeglądarce oraz parę innych rzeczy…
Zmienić w ten sposób, aby zmiana ta odtąd stała się domyślna i automatycznie była przywracana po każdym opuszczeniu konta gościa.

Czy to w ogóle jest możliwe, czy też należy stworzyć zwykłe konto, skonfigurować je, zrobić jego migawkę i przywracać po wylogowaniu…
Ale czym i jak?

System, mam rozumieć, to Ubuntu?

Podczas tworzenia konta, pliki do katalogu domowego są kopiowane z /etc/skel. W środowisku GNOME kiedyś był wykorzystywany chyba GSettings (daemon do konfiguracji konta). Opiera się on na bazie danych przypominającej rejestr Windows. Jedną z głównych gałęzi jest mandatory, czyli ustawienia nie do zmiany przez użytkownika.